Vacatures

Vacatures

Hier vind je alle beschikbare vacatures van Xtra welzijn en haar werkmaatschappijen MEE, MOOI, VÓÓR Welzijn, Xtra plus, en Zebra.

Xtra 522: medewerker Front Office oproepkracht

In– en externe werving oktober 2020

De (welzijns)organisaties JongLeren, Mooi, Vóór, Xtraplus , Xtra werk, Zebra en MEE ZHN hebben hun krachten gebundeld en worden centraal ondersteund door Xtra. De missie van Xtra is een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Xtra is volop in beweging, mede als gevolg van de vele maatschappelijke ontwikkelingen, door de verschillende transities en de omvorming van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Na de forse groei van de afgelopen jaren biedt Xtra nu zowel wijk gebonden als stedelijke en regionaal georganiseerde diensten. Al deze ontwikkelingen stellen andere eisen aan Xtra en haar medewerkers. Wij zetten de komende periode in op flexibele organisatie – en overlegstructuren, ruimte voor de professionals, versterking van marketing en innovatiekracht, zichtbaarheid in de wijken met lokale verankering en aansturing van alle vormen van dienstverlening op gemeente-, stadsdeel- en wijkniveau.

Xtra is een ambitieuze organisatie waar zo’n 1600 medewerkers, een groot aantal vrijwilligers en stagiaires continu bezig zijn met innovaties op het gebied van maatschappelijke projecten en diensten.  

De afdeling facilitair is een zelfstandig werkende afdeling met meerdere medewerkers die ondersteunend zijn binnen alle werkmaatschappijen, onderdelen en panden van Xtra.

Ter uitbreiding van het team facilitaire zaken zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Medewerker Front Office

Oproepkracht

De functie:

Je bent samen met je collega’s vaak het eerste contact dat mensen hebben met Xtra. Je bent daarmee ons visitekaartje. Je ontvangt de bezoekers van het pand en helpt hen verder. Ook behandel je de binnenkomende telefoongesprekken voor de gehele organisatie. Je helpt klanten op een prettige wijze verder met hun vragen of verbindt ze door naar de juiste persoon.

Verder houd je je bezig met lichte administratieve werkzaamheden, verwerking van post en bestellingen van drukwerk en promotiemateriaal.

Je wordt opgeroepen als er tijdelijk een onderbezetting op de afdeling is. We kunnen je geen vaste uren bieden.

Je bagage:

Als visitekaartje van onze organisatie vinden we het belangrijk dat je representatief en dienstverlenend bent, dat je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en stressbestendig bent. Je werk- en denkniveau ligt op MBO niveau, wat blijkt uit een relevant diploma. Als je kennis hebt van de sociale kaart van Den Haag is dat een pré.

Overige informatie

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. We bieden een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal (€ 2.763) op fulltime basis (schaal 4). Van nieuwe medewerkers vragen we een verklaring omtrent gedrag te overleggen.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Michiel Terra, hoofd facilitaire zaken via, 070-2052051.

Je sollicitatie

Je sollicitatiebrief met cv kun je onder vermelding van het vacaturenummer 522 tot en met 5 november 2020 per mail verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl of richten aan: Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag. Reacties die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling genomen worden. De sollicitatiegesprekken zullen (naar verwachting) in week 47 plaatsvinden, gelieve hier rekening mee te houden.

Zet in je sollicitatiebrief ook via welk sociale media je ons gevonden hebt.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij JongLeren, MEE ZHN, Mooi welzijn, Voor welzijn, Xtra, Xtraplus of Zebra welzijn) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Voor 521: Sociaal Werker t.b.v. Maatschappelijk Werk

In- en externe werving oktober 2020

De welzijnsorganisaties MOOI, Voor welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben, omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk. Onze kernwaarden betrouwbaar, transparant en positief zijn voor ons daarbij leidend. 

Voor welzijn is actief in de Haagse wijken/stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Ypenburg, Leidschenveen en Haagse Hout. Onze integrale dienstverlening is gebaseerd op de vraag van bewoners. Wij bieden hulp en ondersteuning door versterking van eigen kracht van diegenen die het (even) wat moeilijker hebben. Daar waar nodig gaan wij er actief op af. Alle bewoners van jong tot oud kunnen in deze wijken bij ons terecht.

VÓÓR Welzijn Segbroek in Den Haag is op zoek naar een collega in de functie van:

Sociaal Werker

t.b.v. maatschappelijk werk 

23 uur per week

De functie:

Als Sociaal Werker geef je klanten professionele ondersteuning met als doel de positie van de klant en zijn netwerk te versterken. Je begeleidt en coacht de klant bij het oplossen/verminderen van problemen die participatie in de weg staan. Uitgangspunt is dat de klant de keuzes en stappen in het traject zelf maakt en daarbij steeds het gevoel behoudt invloed te hebben op zijn situatie. De klant maakt hiervoor gebruik van zijn eigen talenten en kracht. Centraal in de begeleiding staat vraagverkenning volgens de methode ZOEKEN, en zo nodig individuele begeleidingsgesprekken waarin je de klant helpt de geschikte activiteiten en/of ondersteuning te vinden en voor zichzelf een plan van aanpak te maken. Gedurende het begeleidingsproces zet je, afhankelijk van de situatie, verschillende interventies in zoals  gebruik maken en inzet van de talenten van de klant,  voorlichting geven en wegwijs maken in het bestaande aanbod in de stad en wijk en inzetten op kleine haalbare stappen, die met succes kunnen worden afgerond door de klant.

Je bagage

Je hebt een diploma van een relevante Hbo-opleiding (Social Work, MWD of SPH) en bent een ervaren hulpverlener, coach of begeleider. Je hebt ervaring in activerende gespreksvoering en bent bekend met procesmatig en wijkgericht werken. Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en je bent  vindingrijk in het vinden van passende oplossingen. Voorts beheers je de Nederlandse taal goed in woord en geschrift. Daarnaast ben je flexibel en proactief en kun je relativeren met een gezonde dosis humor. Ook beschik je over computervaardigheden. Ervaring met een cliënt-volg systeem is een pré.

Wij verwachten ook dat je vraag- en klantgericht werkt, collegiaal, loyaal en verbindend bent en resultaat- en verantwoordingsgericht werkt.

Overige informatie:

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleidingsbudget. We bieden een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 3.864,-- op  basis van een 36-urige werkweek (schaal 8). Opname in het PFZW-pensioenfonds is verplicht.

We vragen je om voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Meer informatie over Xtra en Voor welzijn is te vinden op: https://www.xtra.nl/over-xtra/werkmaatschappijen/voor-welzijn. Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met Gaitrie Sahtoe, bereikbaar via 06-33319308.

Je sollicitatie:

Je sollicitatiebrief met C.V. kun je, onder vermelding van vacaturenummer 521 per mail voor 30 oktober 2020 verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl of richten aan: Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij MEE, MOOI, VOOR, Xtra, Xtraplus, of Zebra) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

Zet in je brief a.u.b. ook via welk sociale media je ons hebt gevonden.

Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden. De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag 9 november en dinsdag 10 november.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Zebra 517: Senior Opbouwwerker

Intern- en externe werving oktober 2020

Zebra Welzijn is een organisatie voor brede maatschappelijke ondersteuning en wij zijn actief in de wijken Centrum, Schilderswijk en Transvaal in de gemeente Den Haag. Het team van Zebra Welzijn zet zich dagelijks in om de zelfstandigheid van mensen te vergroten. Wij bieden een veilige omgeving waarin wij de mensen helpen zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij zodat ze op eigen kracht verder kunnen gaan. 

Zebra Welzijn maakt net als Mooi Welzijn, Voor Welzijn en Xtraplus, MEE ZHN/VTV en JongLeren  onderdeel uit van Xtra.

Senior opbouwwerker

36 uur per week (vacaturenummer 517)

De functie

Als senior opbouwwerker ondersteun je voor de helft van je arbeidsuren per week de manager bij het behalen van de bedrijfsresultaten. Voor de andere helft van de arbeidsuren blijf je actief in het reguliere opbouwwerk in je wijk. In je seniorrol ben je voornamelijk intern gericht, met oog en aandacht voor je collega opbouwwerkers. Alles met als doel om een goede kwaliteit van het opbouwwerk te waarborgen. Daarnaast heb je als senior een adviserende, signalerende en eventueel interveniërende rol zodat werkplezier bevorderd wordt. Het organiseren en in stand houden van verbinding tussen de andere collega’s in de wijk, zoals bijvoorbeeld het jeugdwerk, is ook een taak van de senior.

De opbouwwerkzaamheden en activiteiten vinden ook plaats in de avonden en weekenden, je bent dan ook als senior opbouwwerker flexibel in je werkdagen- en tijden.

Kerntaken seniorrol:

Eerste aanspreekpunt voor opbouwwerkers bij dagelijkse werkzaamheden en calamiteiten;

Initiëren/opstarten/(incidenteel) begeleiden van opbouwwerk;
Monitoren van kwantitatieve personeelsbezetting;
Opbouwwerkers betrekken bij veranderingen en vernieuwingen binnen Xtra en het domein van zorg en welzijn;
Betrokkenheid bij Xtra, initiëren van scholing bijeenkomsten en structureel werkoverleg;
Signalen en coachingsbehoeften van medewerkers oppakken;
Schaalt op naar manager indien nodig;
Manager/P&O ondersteunen bij  selectie en faciliteren inwerken van nieuwe collega’s;
Manager ondersteunen en begeleiden rondom verzuim en re-integratie;
Een brug zijn tussen management en opbouwwerk;
In afstemming met manager betrokkenheid bij diverse overlegvormen (extern) en werkgroepen (intern);
In overleg met manager, signalen vanuit het veld (laten) omzetten naar nieuwe opbouwwerkactiviteiten en hier ook medewerkers toe motiveren;
Manager ondersteunen bij het schrijven van subsidieaanvragen, jaarrapportages en indien wenselijk bij gesprekken met gemeenten/stakeholders.

Kerntaken regulier opbouwwerk:

Signaleren van wensen, behoeften, problemen en ambities in de wijk.
Ontwikkelen van de integrale wijkaanpak.
Actief zichtbaar zijn in de wijk.
Vinden en verbinden van bewoners(groepen) en netwerkpartners.
Vergroten van zelfredzaamheid en samenwerking tussen bewoners en netwerkpartner.
Initiëren en ondersteunen van projecten en activiteiten.

Je bagage

Je bent in het bezit van een HBO of WO diploma gericht op de welzijnsdienstverlening.
Je beschikt over minimaal 6 werkervaring in het opbouwwerk en hebt aantoonbare werkervaring in het coachen van groepen en individuen.
Je kunt netwerken opbouwen en onderhouden en kan hierover recente voorbeelden benoemen uit je loopbaan.
Je kunt enthousiasmeren en stimuleren.
Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
Je bent bereid om wisselende tijdstippen te werken, in de avonduren en/of weekenden te werken. Hierbij is het efficiënt inzetten van je arbeidsuren een pré zodat je duurzaam inzetbaar bent en blijft.
Je hebt een goede kennis van de sociale kaart van Den Haag.

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de collectieve zorgverzekering. Je krijgt bij start een tijdelijke  arbeidsovereenkomst met een mogelijkheid tot verlenging als wij allebei tevreden zijn over de samenwerking! Je ontvangt een individueel keuze budget waarmee je de mogelijkheid hebt om sommige arbeidsvoorwaarden in te zetten als je dat nodig hebt. Voor je persoonlijke en vitaliteitsontwikkeling ontvang je een maandelijkse bijdrage voor je loopbaanbudget dat je onder andere kan inzetten voor trainingen en opleidingen in ons Leerportaal.

Het salaris voor de uren in de seniorrol is maximaal € 4.252,- gebaseerd op een 36-urige werkweek. Het salaris voor de uren in het reguliere opbouwwerk is maximaal € 3.864,00 op basis van een 36-urige werkweek. Voorgaande salarissen zijn gebaseerd op de CAO Sociaal Werk maar wel afhankelijk van je leeftijd, werkervaring en opleiding. Ook vragen wij je bij indiensttreding om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je mailen met de managers van Zebra Welzijn;

Paul Hempel of Merijn Kamphuis via email: p.hempel [at] zebrawelzijn.nl of m.kamphuis [at] zebrawelzijn.nl.

Je sollicitatie

Je sollicitatiebrief met cv ontvangen wij graag per mail voor 29 oktober 2020 onder vermelding van vacaturenummer 517; emailadres: sollicitatie [at] xtra.nl. Sollicitaties die na de sluitingsdatum worden ontvangen worden helaas niet in behandeling genomen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 2 november 2020. Na de tweede ronde sollicitatiegesprekken worden een aantal sollicitanten uitgenodigd om mee te lopen met een jongerenwerker van het team Zebra Welzijn. Als je niet uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek dan willen wij je hartelijk bedanken voor je sollicitatie maar ben je niet geselecteerd als kandidaat.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat en op dit moment in dienst bij Jongleren, MEEZHN/VTV, Mooi Welzijn, Voor Welzijn, Xtra, Xtraplus, of Zebra Welzijn?  Vermeld dan INTERN achter het vacaturenummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Mooi 520: Sociaal Werker t.b.v. opbouwwerk

 Intern en externe werving oktober 2020

Mooi welzijn staat als welzijnsorganisatie voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu voor de regio Laak en Escamp e.o. Wij hebben één motto en één visie: 'MOOI verbindt mensen'. Mooi welzijn is een professionele organisatie die als maatschappelijk ondernemer samen met burgers, instellingen, bedrijven en gemeenten vorm en inhoud geeft aan modern welzijnswerk. Mooi welzijn maakt onderdeel uit van Xtra.

Ben jij die bevlogen en gepassioneerde opbouwwerker die oog heeft voor de samenleving?

Dan ben jij de juiste kandidaat die wij zoeken voor de functie van:

Sociaal werker t.b.v. opbouwwerk

2x 24-26 uur per week (vacaturenummer 520)

De functie

Als opbouwwerker ben je actief in één van de (kwetsbare) wijken van stadsdeel Escamp 1 (Moerwijk, Rustenburg Oostbroek) in Den Haag. Door wijkbewoners te stimuleren actief deel te nemen versterk je de veerkracht van de wijk en wordt versplintering voorkomen. Je verbindt behoeften en belangen van bewoners, (maatschappelijke) organisaties en de gemeente en vergroot zo de kansen van individuen en groepen bewoners.

Kerntaken

Signaleren van wensen, behoeften, problemen, kansen en krachten in de wijk
Ontwikkelen van de integrale wijkaanpak
Actief present zijn in de wijk
Vinden en verbinden van bewoners en netwerkpartners
Vergroten van zelfredzaamheid van en samenwerking tussen bewoners en netwerkpartners
Initiëren en ondersteunen van projecten en activiteiten

Je bagage

Je bent in het bezit van een bachelor diploma van een (relevante) hbo opleiding
Je beschikt over aantoonbare werkervaring in het coachen van en richting geven aan groepen en individuen
Je kunt netwerken opbouwen en onderhouden
Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen
Je bent enthousiast, hebt lef en een positieve instelling
je benaderingsstijl is actief en toegankelijk
Je kunt zelfstandig en flexibel werken en je hebt een klantgerichte houding
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
Je hebt een goede kennis van de sociale kaart van Den Haag
Je bent bereid om in de avonduren en weekenden te werken
Bekendheid met de ABCD methodiek is een pré

Overige informatie

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleidingsbudget.

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. Salariëring en rechtspositieregeling volgens CAO Sociaal Werk, schaal 8, maximaal € 3.864,00 bruto, op basis van een 36-urige werkweek, afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding. Opname in het PFZW-pensioenfonds is verplicht.
Nieuwe medewerkers dienen een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Irma Bolhuis (manager) 06-81688704 of Wanita Adjiembaks (opbouwwerker) 06-28247325

Je sollicitatie

Je sollicitatiebrief met cv kun je, onder vermelding van het vacaturenummer 520 tot en met 30 oktober 2020 per mail verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl of richten aan: Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag. Zet in je brief ook via welk sociale media je ons hebt gevonden. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 5 november 2020.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij JongLeren, MEE ZHN, Mooi welzijn, Voor welzijn, Xtra, Xtraplus, of Zebra welzijn) vermeld dan INTERN achter het vacaturenummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

MEE 519: medewerkers Jeugd en Gezinsteam regio Leiden

MEE Zuid Holland Noord, zoekt voor de regio Leiden meerdere

Medewerkers voor het Jeugd en Gezinsteam                                

28-32  uur per week, van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021

Meetellen en meedoen

Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Wij geloven in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen en waar ieder individu zijn mogelijkheden en talenten kan ontplooien en inzetten. Ook voor mensen met een beperking. Als er sprake is van kwetsbaarheid als gevolg van een beperking, dan maken wij het verschil. Wij verbinden en versterken het netwerk, vormen de schakel tussen de 0e , 1e en 2e lijn, bieden collectieve en individuele ondersteuning. We werken domein overstijgend en onze inzet is onafhankelijk, wat wil zeggen dat we geen maatwerkvoorzieningen of zorgaanbod bieden. Onze inzet is licht en kortdurend waar dat kan, en intensief en langdurend waar nodig. Onze medewerkers kunnen het verschil maken omdat zij continu hun expertise en hun netwerk in het sociaal domein onderhouden en verder ontwikkelen. Voor ketenpartners zijn we een méér dan logische samenwerkingspartners vanwege onze expertise en inzet.

JGT & MEE

Sinds 2015 zijn in de regio Holland Rijnland Jeugd- en Gezinsteams actief, bestaand uit 10 tot 12 teamleden vanuit verschillende disciplines. De teams zijn in grote mate zelf organiserend: de eigen verantwoordelijkheid is groot, zodat teamleden flexibel kunnen inspelen op lokale vragen. De teams worden ondersteund door een coach. De teams werken in opdracht van de gemeenten en bieden ambulante hulp, consultatie en advies. Waar nodig betrekken ze specialistische jeugdhulp en/of kennen ze een PGB (persoonsgebonden budget) toe.

De 9 instellingen die mensen leveren voor de teams zijn: MEE ZHN,  Kwadraad (maatschappelijk werk), Rivierduinen en Curium (GGZ), Ipse de Bruggen, Gemiva en ’s Heerenloo (LVB), Inzowijs (begeleiding) en Cardea (jeugdhulpverlening) en hebben hiervoor een coöperatie gevormd met een onafhankelijke directeur.

Wat zijn de werkzaamheden van een jeugd- en gezinswerker?

Jeugd- en gezinswerkers geven consultatie en advies. Ze denken mee met en versterken professionals die in de basisvoorzieningen werken. Gezinnen en jongeren die hulp nodig hebben bij opvoed- en opgroeiproblemen krijgen ambulante hulpverlening vanuit het team.

De geboden hulpverlening is gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en hun omgeving. De medewerkers stimuleren dat het gezin zelf de regie houdt (of neemt) over hun eigen situatie.

De hulpverlening kan sterk variëren: van een moeder die belt omdat ze zich geen raad meer weet met haar peuter, een opstandige puber met sterk grensoverschrijdend gedrag tot een langdurig begeleidingstraject voor een gezin met meervoudige problematiek. Samen met het gezin stelt de Jeugd- en Gezinswerker een gezinsplan op. Samen wordt bekeken wie kunnen helpen bij het realiseren van hun doelen.

Zo nodig schakelt de Jeugd- en Gezinswerker daarbij rechtstreeks jeugdhulpspecialisten in of ondersteuning vanuit andere domeinen. De Jeugd- en Gezinswerker draagt zorg voor de continuïteit en de coördinatie van de geboden ondersteuning. Ouders, jongeren en voorzieningen (o.a. scholen, huisartsen) hebben te maken met één contactpersoon binnen het team.

Jeugd- en Gezinsteams kunnen:

Consultatie en advies geven: ouders, jeugdigen en basisvoorzieningen versterken.
Ambulante hulp geven.
Basisdiagnostiek uitvoeren (in team beschikbaar).
1Gezin1Plan en zorgcoördinatie uitvoeren.
Rechtstreeks jeugdhulpspecialisten inschakelen.
PGB’s aanvragen en verlengen.
Zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.

Wat zoekt het Jeugd- en Gezinsteam?

Wij zoeken een collega met kennis en ervaring in het bieden van hulpverlening binnen de jeugdsector en/of het sociale domein.
Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Of Social Work. Of je hebt een afgeronde HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening met 5 jaar werkervaring (na het behalen van je diploma).
Je staat ingeschreven in het beroepsregister SKJ of je voldoet aan de voorwaarden, zodat je je direct bij indiensttreding kunt inschrijven.
Je hebt ervaring met cultuur sensitief werken.
Je vindt het een uitdaging om samen met je collega’s het jeugd- en gezinsteam verder vorm te geven.
Je bent stressbestendig, flexibel en kan functioneren in een omgeving die volop in ontwikkeling is.
Je kunt goed reflecteren op je eigen handelen en durft kritisch te zijn.
Je bent in staat zelfstandig en methodisch te werken, neemt zelf initiatief.
Je bent bereid om nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die horen bij werken met ons zogenaamde T-profiel: ieder teamlid wordt zowel generalist als specialist. Generalist waar het gaat om het brede spectrum aan opvoed- en opgroei vragen waarmee je te maken krijgt. Specialist vanwege de expertise die jij inbrengt vanuit je kennis en ervaring die je vanuit je moederorganisatie meebrengt.
Je hebt kennis en ervaring met hulpverleningsmethodieken, zoals o.a. oplossingsgericht werken, Signs of safety, sociale netwerkstrategieën. Je bent bekend met de Meldcode.
Je bent een teamspeler. Als lid van het team draag je bij aan de gezamenlijke taak waar jullie voor staan; je deelt je kennis, zet je ervaring in en leert van je collega’s.
Je bent in staat om een netwerk op te bouwen in het gebied waar je gaat werken om een bijdrage te leveren aan het versterken van het pedagogische klimaat in scholen en wijken; te zoeken naar mogelijkheden om sociale netwerken te versterken en meer te benutten.
Het is een pré als je kennis en ervaring hebt bij het in kaart brengen en het vergroten van de veiligheid binnen een gezin.

Overige informatie

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg. Afhankelijk van ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 2.766,-- en maximaal € 4.082 ,-- op basis van een 36-urige werkweek (schaal FWG 55). Een recente Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht voor aanvang van de functie. Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie tot 1 juli 2021.

Deze functie wordt uitgevoerd op detacheringsbasis. Dat wil zeggen dat je in dienst bent bij MEE ZHN en wordt gedetacheerd naar het JGT.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Marjolein van den Broek (senior MEE), tel 06 23297327.

Je sollicitatie 

Je sollicitatiebrief met cv kun je, onder vermelding van vacaturenummer 519 t/m 29 oktober a.s. sturen aan: sollicitatie [at] xtra.nl. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. 

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 6 november.

Deze functie wordt zowel intern als extern opengesteld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

MEE: Medewerker Toegang Alphen aan den Rijn (32-36 uur)

Vacature

MEE Zuid Holland Noord,
zoekt voor het serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn

Medewerker Toegang
32-36 uur per week
(Voor de duur van een jaar)

MEETELLEN EN MEEDOEN
In een organisatie die zich sterk maakt voor iedereen met een beperking. 
MEE ZHN ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen mensen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Gemeente Alphen aan den Rijn
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een Serviceplein ontwikkeld als toegang tot alle voorzieningen in het sociale domein. Op het Serviceplein worden de vragen van inwoners direct  afgehandeld of doorgeleid naar één van de Servicepleinteams. Deze Servicepleinteams zijn samengesteld uit verschillende vakdisciplines om zo integraal als mogelijk te kunnen werken. De teams werken wijkgericht en werken samen met interne en externe partners zoals Go! voor jeugd en TOM in de buurt.

Wat ga je doen?
Je bent vanuit MEE werkzaam als toegangsmedewerker binnen het Servicepleinteam met de expertise van mensen met een beperking in jouw rugzak.
Het is jouw primaire taak om een breed gesprek te voeren met inwoners waarbij sprake is van meervoudige problematiek, op het stadhuis of op locatie. Vervolgens zorg je voor stappen om de inwoner zo zelfredzaam mogelijk te maken en zoek je naar een duurzame oplossing voor en samen met de inwoner.
Verder ben je regiehouder in situaties waarin disciplines en voorzieningen elkaar raken. Je hebt dus voortdurend contact met de andere specialisten binnen het Serviceplein en (keten)partners.

Wie ben je?
Je hebt HBO werk- en denkniveau en je hebt een voor de functie relevante opleiding gevolgd zoals SPH, MWD of Social Work. Je hebt kennis van en ervaring met de doelgroepen van MEE, zodat je onze doelgroep binnen het Serviceplein kan vertegenwoordigen. Je bent daarmee een ‘generalistische specialist’. Je bent bekend met motiverende gesprekstechnieken. Verder heb je kennis van en ervaring met  het sociale domein. Je kunt inschatten wanneer je een inwoner zelf ondersteunt of wanneer je hem overdraagt aan een ketenpartner.

De functie vraagt van jou dat je:
• De hulpvraag van de inwoner op alle levensgebieden kan verduidelijken;
• Weet hebt van relevante regelgeving;
• de regie kan pakken richting de specialisten/professionals;
• Een praktische mentaliteit hebt om zaken samen met de inwoner aan te pakken;
• je prettig voelt in de werkomgeving van de gemeente;

Je hebt een klantgerichte instelling en bent gericht op samenwerking. Je bent integer en gaat graag mee in veranderingen die de kwaliteit van de organisatie en het werk ten goede komen wat zich vertaalt in het denken in kansen. Ook heb je de juiste motivatie en creativiteit om te komen tot goede prestaties die de kwaliteit van de dienstverlening hoog houden en verder verbeteren. Je hebt durf, blijft goed overeind in stressbestendige situaties en bent een goede netwerker.

Wat bieden wij?
Wij bieden je als medewerker Toegang vanuit MEE ZHN een leuke functie in een ambitieuze  organisatie met een informele sfeer en we dagen je uit om je binnen je vakgebied verder te ontwikkelen. MEE ZHN zorgt voor een gedegen inwerkperiode met daarbij behorende interne trainingen. Je krijgt een eigen opleidingsbudget en lidmaatschap bij het Registerplein als cliëntondersteuner.

Overige informatie
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg met als standplaats Alphen aan den Rijn. Afhankelijk van ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris voor de functie Clientondersteuner minimaal € 2.425,-- en maximaal € 3.624,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal FWG 50). Een recente Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht voor aanvang van de functie.

Neem voor nadere informatie contact op met Marjolein van den Broek, tel: 06 23297327.

Je sollicitatiebrief met cv kun je, onder vermelding van vacaturenummer  518 uiterlijk tot en met 25 oktober 2020 sturen aan sollicitatie [at] xtra.nl. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 6 november 2020.

(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

JongLeren: Pedagogisch Medewerker Loosduinen (locatie Houtwijk) 17 uur

Vacature
Pedagogisch Medewerker Loosduinen
(locatie Houtwijk) 

(17 uur per week; maandagmiddag, dinsdagochtend, woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagochtend)

Het is eventueel mogelijk om deze vaste plek te combineren met extra uren in de flexpool.
Je werkt gemiddeld 1 uur per dag meer, zodat je de schoolvakanties in principe vrij bent.

JongLeren is voor de locatie Houtwijk in Loosduinen (Den Haag) op zoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerker die stevig in de schoenen staat, goed kan samenwerken, helder kan communiceren en creatief is in het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Dat je een twinkeling in je ogen krijgt van werken met jonge kinderen is natuurlijk een must. 
In onze uitdagende en veilig ingerichte ruimtes draag je bij aan het bieden van een vertrouwde en gezellige omgeving voor peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Dat doe je met enthousiasme en passie voor het vak. Samen met collega’s stimuleer en begeleid je de kinderen in hun ontwikkeling, aansluitend bij hun behoefte en mogelijkheden. Je werkt samen met ouders vanuit de visie van JongLeren.

Neem snel een kijkje op www.werkenbij-jongleren.nl. Op deze website staan naast deze vacature al onze vacature(s) die we nu open hebben staan.

Ook kun je je op de homepage aanmelden voor de vacature alert. Meld je hiervoor aan en ontvang automatisch bericht als er een nieuwe vacature is geplaatst.

Misschien tot snel!

 

 

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Jongleren (508) Pedagogisch Medewerker Flexpool (7-35 uur)

Vacature
Pedagogisch medewerker flexpool (7-35 uur)

Voor de flexpool van JongLeren zijn we per direct op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerkers die stevig in de schoenen staan, goed kunnen samenwerken, helder kunnen communiceren en creatief zijn in het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Krijg jij ook een twinkeling in je ogen van werken met jonge kinderen en lijkt het je leuk om bij JongLeren te werken?

Neem dan snel een kijkje op www.werkenbij-jongleren.nl. Op deze website staan naast deze vacature al onze vacature(s) die we nu open hebben staan.
Ook kun je je op de homepage aanmelden voor de vacature alert. Meld je hiervoor aan en ontvang automatisch bericht als er een nieuwe vacature is geplaatst.

Misschien tot snel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Open sollicitatie

Wil je graag bij ons werken, maar vind je op deze site geen passende vacature? Dan kun je een open sollicitatie doen door je gegevens hieronder in te vullen.

Wil je een open sollicitatie sturen dan is het belangrijk om in de sollicitatiebrief aan te geven wat voor soort werk je zoekt, waar je interesses liggen en wat je motivatie is om bij ons te willen komen werken.

De procedure

Als wij een open sollicitatiebrief ontvangen, dan kijken wij bij het team dat zich bezighoudt met jouw vak- of interessegebied of er op dat moment een geschikte vacature is of binnenkort ontstaat. In dat geval nemen wij contact met je op. Is er geen geschikte vacature, dan is het mogelijk dat wij jouw brief nog gedurende een aantal maanden bewaren. Ontstaat er binnen die periode alsnog een (mogelijk) geschikte vacature, dan nemen wij contact met je op. Is dat niet het geval, dan wordt jouw brief uit ons bestand verwijderd. Op deze manier dragen we zorg voor actuele bestanden.

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV