Sociaal werker focus maatschappelijk werk en ouderenwerk

Sociaal werker focus maatschappelijk werk en ouderenwerk

In -en externe werving april/mei 2019

Voor welzijn is een lerende en resultaatgerichte organisatie voor zorg, opvang en welzijn in de gemeente Den Haag en regio Haaglanden. Voor Welzijn is actief in de stadsdelen Segbroek, Loosduinen, Haagse Hout, Ypenburg en Leidschenveen en participeert in een aantal stedelijke en regionale projecten.  Voor Welzijn biedt ondersteuning en begeleiding voor kwetsbare Hagenaars en faciliteert mogelijkheden voor ontmoeting en activering.  Voor Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor bewoners in de wijk en gaat uit van ontplooingskansen voor iedere Hagenaar! De welzijnsorganisaties MOOI, Voor welzijn, Xtraplus en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra.

Sociaal werker focus maatschappelijk werk en ouderenwerk
24 uur per week t.b.v. stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg

De functie maatschappelijk werk (16 uur per week)
Als maatschappelijk werker bied je cliënten psycho-sociaal, procesmatige hulpverlening met als doel dat de cliënt weer meer grip krijgt op zijn/haar leven. Je begeleidt en coacht de cliënt bij het oplossen/verminderen van problemen die in de weg staan. Uitgangspunt is dat de cliënt de keuzes en stappen in het traject zelf maakt en daarbij steeds het gevoel behoudt invloed te hebben op zijn/haar situatie. De cliënt maakt hiervoor gebruik van de eigen talenten en kracht, maar wordt ook ondersteund wanneer hij/zij het even niet meer weet.

In Ypenburg en Leidschenveen zijn alle sociale lagen uit de samenleving vertegenwoordigd. Het is van belang dat je systeemgericht kan denken en werken. Relatieproblematiek, opvoedingsvraagstukken, verborgen armoede, huiselijk geweld, eenzaamheid zijn o.a onderwerpen die veelvuldig langskomen.

Je bent een daadkrachtige, innoverende en creatieve collega. We bieden individuele en groepsgerichte hulpverlening. Ook het kunnen netwerken en kennis van de sociale kaart van Den Haag is een pré. Het maatschappelijk werk is onderdeel van het wijkteam Leidschenveen-Ypenburg. Je werkt hierin nauw samen met andere disciplines intern en extern. Regelmatig worden gezamelijke initiatieven ontplooid. Wij verwachten dat onze nieuwe collega hieraan wil meeontwikkelen.

De functie ouderenwerk (8 uur per week)
Het doel van deze functie is het verstrekken van persoonsgerichte informatie, advies en begeleiding waardoor de zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen wordt behouden of vergroot en invulling wordt gegeven aan de dagbesteding. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven behoudt. Je onderhoudt contacten met ouderen, zowel op individueel,- als op groepsniveau. Hiertoe leg je huisbezoeken af, signaleert mogelijke knelpunten en vertaalt deze naar een aanpak. Je werkt samen en overlegt met zowel interne als externe partners met als doel de ouderen zo lang mogelijk, zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Naast ouderenwerk ben je ook bezig met het werven en begeleiden van vrijwilligers.

Je bagage
Je hebt een diploma van een relevante hbo-opleiding (Social Work, MWD of SPH) en bent een ervaren hulpverlener. Je hebt ervaring in activerende gespreksvoering en bent bekend met procesmatig en wijkgericht werken. Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en je bent vindingrijk in het vinden van passende oplossingen. Voorts beheers je de Nederlandse taal goed in woord en geschrift. Daarnaast ben je flexibel en kun je relativeren met een gezonde dosis humor. Ook beschik je over computervaardigheden.

Wij verwachten ook dat je vraag- en klantgericht werkt, collegiaal, loyaal en verbindend bent en resultaat- en verantwoordingsgericht werkt.

Overige informatie:
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleidingsbudget. Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot en met 31 december 2019. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal (€ 3.624,--) op basis van een 36-urige werkweek
(schaal 8). We vragen je om voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Neem voor nadere informatie over de functie maatschappelijk werk contact op met:
• Suzanne Vink, telefoon 06 - 5168 9852 en e-mail s.vink [at] voorwelzijn.nl
• Tineke Pannebakker, telefoon 06 - 06-3331 9304 en e-mail t.pannebakker [at] voorwelzijn.nl

Neem voor het ouderenwerk contact op met:
• Bianca Schneider, telefoon 06 - 1053 2843 en e-mail b.schneider [at] voorwelzijn.nl 
• Miriam Wilschewski, telefoon 06 - 2822 3853 en e-mail m.wilschewski [at] mooiwelzijn.nl 
 
Je sollicitatie
Je sollicitatiebrief met cv kun je, onder vermelding van het vacaturenummer 356, tot en met
zondag 12 mei 2019 per e-mail verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl of richten aan: Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag.
Zet in je brief ajb ook via welke sociale media je ons hebt gevonden.
Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 22 mei in wijkcentrum Piet Vink.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. 
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang
Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij MEE, MOOI, Voor welzijn, Xtra, Xtraplus, of Zebra) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV