MEE 561: Cliëntondersteuners Sociaal Wijkteam Leiden

MEE 561: Cliëntondersteuners Sociaal Wijkteam Leiden

Vacature

MEE Zuid Holland Noord, zoekt voor het Sociaal Wijkteam Leiden
2 Clientondersteuners
24  uur per week, van 1 februari tot 1 januari 2022

MEETELLEN EN MEEDOEN
Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Wij geloven in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen en waar ieder individu zijn mogelijkheden en talenten kan ontplooien en inzetten. Ook voor mensen met een beperking. Als er sprake is van kwetsbaarheid als gevolg van een beperking, dan maken wij het verschil. Wij verbinden en versterken het netwerk, vormen de schakel tussen de 0e , 1e en 2e lijn, bieden collectieve en individuele ondersteuning. We werken domein overstijgend en onze inzet is onafhankelijk, wat wil zeggen dat we geen maatwerkvoorzieningen of zorgaanbod bieden. Onze inzet is licht en kortdurend waar dat kan, en intensief en langdurend waar nodig. Onze medewerkers kunnen het verschil maken omdat zij continu hun expertise en hun netwerk in het sociaal domein onderhouden en verder ontwikkelen. Voor ketenpartners zijn we een méér dan logische samenwerkingspartners vanwege onze expertise en inzet.
In Leiden neemt MEE deel aan de Coöperatie SWT Leiden die bestaat uit zeven sociale wijkteams .  SWT heeft de gemeentelijke opdracht om integrale zorg en ondersteuning te bieden in samenwerking met de Sterke Sociale Basis en partnerorganisaties in de stad. De samenwerkende organisaties binnen de coöperatie zijn: Kwadraad, MEE, Libertas Leiden en Radius. Daarnaast maken ook gemeentelijke WMO en BackOffice consulenten onderdeel uit van de sociaal wijkteams.

Een wijkteam is er voor wijkbewoners die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn op één of meerdere leefgebieden. De wijkteams:
• dragen bij aan het versterken van de zelfredzaamheid, zelfsturing en participatie van inwoners;
• versterken de sociale cohesie in de wijken;
• bieden advies en ondersteuning bij vragen van inwoners over financiën, zorg en gezondheid, wonen, werken, welzijn, mantelzorg en vrijwilligerswerk;
• bieden een laagdrempelige toegang voor zorg/welzijn/WMO en ondersteuning voor inwoners die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn.

We zetten specifiek in op:
a. Het versterken van vroeg signalering en preventie;
b. Het activeren van bewoners om het beroep op zorg en voorzieningen terug te brengen;
c. Het combineren van formele en informele zorg;
d. Het vertalen van individuele vragen naar collectieve voorzieningen.

We doen dat door:
• Vraag- en oplossingsgericht werken;
• het mobiliseren, faciliteren en activeren van zelfredzaamheid en zelfregie;
• het signaleren van psychisch-sociale problematiek;
• het samen met de inwoner opstellen van een ondersteuningsplan met duidelijke doelen;
• het bieden van ondersteuning en/of hulpverlening op alle leefgebieden (volgens de Zelfredzaamheidsmatrix);
• toegang tot aanvullende ondersteuning en zorg regelen;
• regie voeren op de gemaakte afspraken (1gezin1plan).

Wie zoeken wij?
Je komt terecht in een ambitieuze organisatie waarin we van elkaar leren en samen nog lang niet uitgeleerd zijn. Dat betekent dat wij samenwerken met competente medewerkers die hun eigen afwegingen kunnen en durven maken. We verwachten van jou dat je goed kunt inspelen op onverwachte situaties. Je kan tegen een stootje, denkt out of the box en  hebt een gezonde dosis humor. Je werkt in een team waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn.
De professional die wij zoeken, gelooft in verandering van de specialistische professional naar een generalistisch, outreachende werker met brede kennis van diverse vakgebieden. Je bent de generalist en specialist naar buiten (bij de bewoner en in de ketenaanpak met partners) en de specialist naar binnen (in je team). Je hebt ervaring in het samenwerken met verschillende doelgroepen en in het samenwerken binnen een team met verschillende disciplines.
In je werk maak je gebruik van de specifieke vakkennis van je collega's en/of van partners in de stad/wijk, en combineert die met je eigen kennis. Je bent soms letterlijk de ogen en oren in de buurt en komt problemen snel op het spoor.

Kerntaken:
• Eigen kracht versterken
• signaleren en agenderen
• integraal werken
• kwartier maken; in aansluiting bij leefwereld van de ander, is een netwerker, verbinder, bemiddelaar
• bijdragen leveren aan professionalisering van het wijkteam

Functie-eisen
Wat vragen wij van jou?

• Je hebt een relevant HBO diploma in relatie tot Social Work;
• Je hebt (enige) werkervaring  met inwoners met  (licht) verstandelijke beperkingen, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), lichamelijke- dan wel psychiatrische beperkingen. Tevens is ervaring met GGZ en ouderen een pré;
• Je hebt kennis van de sociale kaart van Leiden/of kun je je snel eigen maken;
• Je hebt een cultuur sensitieve instelling;
• Je kunt reflecteren op eigen professioneel handelen en hiervan leren;
• Je kunt goed grenzen stellen en omgaan met werkdruk;
• Je durft risico's te nemen (out of the box denken);
• Je bent sociaal vaardig;

Overige informatie
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg met als standplaats Leiden. Afhankelijk van ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris voor de functie Consulent minimaal € 2.425,-- en maximaal € 3.624,--bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal FWG 50). Een recente Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht voor aanvang van de functie. Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie voor de duur van een jaar.
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Marjolein van den Broek, senior MEE, op telefoonnummer 06-23297327.

Je sollicitatie 
Je sollicitatiebrief met cv kun je, onder vermelding van vacaturenummer 561  t/m 21 januari 2021 sturen aan: sollicitatie [at] xtra.nl. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen.

De eerste sollicitatiegesprek staat gepland op 29 januari 2021.
Deze functie wordt zowel intern als extern opengesteld.
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV