Vacatures

Vacatures

Hier vind je alle beschikbare vacatures van Xtra welzijn en haar werkmaatschappijen MEE, MOOI, VÓÓR Welzijn, Xtra plus, en Zebra.

Xtra 450: Strategisch adviseur communicatie

In –en externe werving

 

De (welzijns-)organisaties JongLeren, MOOI, VÓÓR Welzijn, Xtraplus , Xtra werk, Zebra en MEE ZHN hebben hun krachten gebundeld en worden centraal ondersteund door Xtra. De missie van Xtra is een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Xtra is volop in beweging, mede als gevolg van de vele maatschappelijke ontwikkelingen, door de verschillende transities en de omvorming van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Xtra is een ambitieuze organisatie waar zo’n 1600 medewerkers, een groot aantal vrijwilligers en stagiaires continu bezig zijn met innovaties op het gebied van maatschappelijke projecten en diensten. 

 

Onze merkenstrategie is daarin een belangrijk vraagstuk. De individuele merken zullen in de toekomst beter geprofileerd worden waarbij de verbinding met Xtra tot uitdrukking komt. Om deze merkenstrategie verder uit te werken zal, naast het aantrekken van een strategisch adviseur communicatie, ook externe ondersteuning worden ingezet. 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega in de functie van:

Strategisch adviseur communicatie voor 28 uur

 

De functie:

Als Strategisch adviseur communicatie ben jij de gesprekspartner van de directie en bestuur en creëer je de verbinding tussen de organisaties. Bij crisiscommunicatie ben jij degene die pro actief in actie komt met het schetsen van scenario’s en het uitwerken van voorstellen. Ook ben jij, daar waar nodig, de woordvoerder. Je vertaalt ontwikkelingen en bedrijfsvraagstukken in communicatie naar oplossingen en zorgt voor de implementatie. Uitgangspunt in je handelen is altijd het aangaan van de dialoog en het leggen van verbinding. Je kunt de organisatie goed positioneren en bent in staat het onderscheidend vermogen van de organisatie helder naar voren te brengen. Je verbindt de externe omgeving met Xtra, door steeds van buiten naar binnen te werken. Hierbij is onze merkenstrategie een belangrijk vraagstuk, waarin jij een grote rol speelt. Ook het positief positioneren profileren van Xtra bij verschillende doelgroepen zoals gemeenteraad, publiek, politiek etc is onderdeel van de functie. De strategisch adviseur communicatie wordt aangestuurd door de bestuurder.

Je bagage:

Een relevante afgeronde opleiding op WO niveau, met daarnaast 5-10 jaar ervaring in een adviesfunctie op strategisch niveau;
Je bent een stevige persoonlijkheid met een positieve autoriteit en hebt een ruime, actuele ervaring als strategisch communicatieadviseur (minimaal 8 jaar);
Je hebt korte lijntjes met de lokale, regionale en landelijke pers;
Je hebt overtuigingskracht en in discussies kun je omgaan met de diverse belangen van partijen;
Je bent besluitvaardig en weet besluiten om te zetten in acties en deze vervolgens te implementeren;
Je hebt een sociaal-zakelijke instelling;
Je beschikt over een goed en relevant netwerk of weet dit snel op te bouwen;
Je hebt goed inzicht in het gebruik, de mogelijkheden en de impact van social media;
Je hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Overige informatie:

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleidingsbudget. We bieden een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal €€5.061 op basis van een 36-urige werkweek (schaal 11). We vragen je voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Eric Lemstra, bestuurder, via Nancy Briedé op 070-2052066.

Je sollicitatie

Je sollicitatiebrief met cv kun je onder vermelding van het vacaturenummer 450  tot en met  per mail verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl of richten aan: Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag.
Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Zet in je sollicitatiebrief ook via welk sociale media je ons gevonden hebt. Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij JongLeren, MEE ZHN, MOOI, VOOR, Xtra, Xtraplus of Zebra) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

VOOR 449: Sociaal makelaar

Interne en externe werving  december 2019             

De organisaties Jongleren, MEE ZHN/VTV, Mooi Welzijn, Voor Welzijn, Xtraplus en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Xtra staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Wij richten ons op mensen die buiten de boot (dreigen) te vallen en bieden ondersteuning die hen, waar mogelijk, in staat stelt zich verder te ontwikkelen en regie te nemen.

Sinds de implementatie van de decentralisaties in Den Haag is er een duidelijke structuur van formele hulp en dienstverlening ontstaan. Het JMO team voor mensen met multi-problematiek en de wijkcentra met Servicepunten XL waar alle burgers met vragen rondom zorg, welzijn en vrijwilligerswerk terecht kunnen. De gemeente investeert tegelijkertijd veel in het toegankelijk maken van het aanbod aan (in)formele en laagdrempelige voorzieningen in de wijken. Er blijven echter doelgroepen die moeilijk te bereiken zijn door middel van deze kanalen, zoals burgers die eenzaamheidsgevoelens ervaren en mantelzorgers. Xtra is 1 januari 2018 een pilot gestart in het stadsdeel Loosduinen en in de wijk Moerwijk, in Stadsdeel Escamp om te onderzoeken of en hoe de functie van sociaal werker als sociaal makelaar een antwoord kan zijn op geconstateerde problematiek. Op dit moment is er een vacature sociaal makelaar in Loosduinen.

Ben jij de pionier die hiermee succesvol aan de slag gaat? Dan zoeken we jou voor de vacature van:

Sociaal makelaar eenzaamheid en mantelzorg

t.b.v. de pilot verhogen zelfredzaamheid van moeilijk bereikbare groepen

voor 32 uur bij Voorwelzijn

 

De functie

Als sociaal makelaar ga je aan de slag om (in)formele voorzieningen in de wijk te ontsluiten, ontwikkelen en aan elkaar te verbinden met als doel bewoners met eenzaamheidsgevoelens en mantelzorgers te ondersteunen in het vergroten van hun zelfredzaamheid en het verminderen van eenzaamheid. Je werkt wijkgericht en integraal en je ontwikkelt nieuwe werkwijzen.

Je ontwikkelt nieuwe methodieken voor onder andere het opsporen en in beeld brengen van de doelgroep.
Je hebt oog voor wat er al is, en waar hiaten in het aanbod zijn. Je komt in samenwerking met de doelgroep tot voorstellen voor opvulling van deze hiaten. Je ontwikkelt/initieert hiermee nieuwe voorzieningen in de wijk.
Je creëert draagvlak en bouwt de benodigde netwerkstructuur op en onderhoudt deze.
Je laat het informele (zorg)netwerk meer in verbinding en in aansluiting op elkaar werken.
Je initieert en activeert samenwerking tussen (in)formele zorg en andere initiatieven van wijkbewoners.
Je stimuleert collectieve vormen van ondersteuning  van de doelgroep.
Je zet een adequate registratie op van de doelgroep en de signalen.
Je leidt de doelgroep toe naar de juiste zorg en ondersteuningskanalen.
Je bent aandachtfunctionaris op het gebied van eenzaamheidsproblematiek richting de collega’s van de wijkcentra met Servicepunten XL .

Je bagage

Je bent een resultaatgerichte, ondernemende, innovatieve vernieuwer.
Je ziet kansen en benut deze.
Je bent gericht op het leggen van verbindingen en het stimuleren van onderlinge samenwerking.
Je bent omgevingsbewust, enthousiasmerend en motiverend.
Je communiceert overtuigend en helder op verschillende niveaus.
Je beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, formeel en wervend.
Je hebt een diploma van ten minste een relevante Hbo-opleiding op bachelor niveau.
Je beschikt over HBO + werk- denkniveau.
Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring binnen het sociale domein.
Je hebt affiniteit en ervaring met en kennis van de doelgroep, zijn omgeving en sociale kaart en je bent op de hoogte van WLZ en WMO.
Je kunt schakelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Je hebt oog voor het belang van PR en communicatie.
Je hebt ervaring met projectmatig werken.

Overige informatie

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleidingsbudget. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal (€ 3.988,--) op basis van een 36-urige werkweek (schaal 9). Het gaat om een tijdelijke functie voor de duur van een jaar van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021.

Een recente Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht voor aanvang van de functie.

Neem voor nadere informatie contact op met Mariel de Jong 0614318885

Je sollicitatie

Je sollicitatiebrief met cv kun je, onder vermelding van vacaturenummer 449  uiterlijk tot en met 24 december 2019  sturen aan sollicitatie [at] xtra.nl of per post aan Stichting Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Zichtenburglaan 260, 2544 EB, Den Haag. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden.

Medewerkers van Xtra en haar werkmaatschappijen voorrang op externe kandidaten. Ben je op dit moment in loondienst bij Xtra, een van haar werkmaatschappijen of een van de genoemde samenwerkingspartners, vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Xtra: Directeur Bedrijfsvoering

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING – XTRA
ORGANISATIE | XTRA

Werving loopt via K+V, zie ook www.kv.nl/opdrachten

De (welzijns-) organisaties JongLeren, MOOI, VÓÓR Welzijn, Xtraplus, Xtra werk, Zebra en MEE ZHN hebben hun krachten gebundeld en worden centraal ondersteund door Xtra.

De missie van Xtra is een samenleving waarin iedereen meetelt en mee doet. Xtra is volop in beweging, mede als gevolg
van de vele maatschappelijke ontwikkelingen, door de verschillende transities en de omvorming van de verzorgingsstaat
naar de participatie-samenleving. Xtra is actief in Den Haag, de regio Haaglanden en Zuid Holland Noord.
Xtra is een ambitieuze organisatie waar in de werkmaatschappijen zo’n 1500 medewerkers, een groot aantal vrijwilligers en
stagiaires continu bezig zijn met innovaties op het gebied van maatschappelijke projecten en diensten. Op het hoofdkantoor
van Xtra werken nog eens circa 100 mensen, waarvan zo’n 80 medewerkers op de verschillende afdelingen van het
Servicebureau.

Volgend op de strategische koers voor de komende jaren is een aantal wijzigingen aangebracht in de structuur van de
organisatie en is besloten om een Directeur Bedrijfsvoering aan te stellen, een nieuwe functie in de top van de organisatie.
Voor meer achtergrond en beeld wordt verwezen naar de informatieve website van Xtra. Kandidaten die worden uitgenodigd
ontvangen nadere, en deels vertrouwelijke, informatie.

De Directeur Bedrijfsvoering geeft leiding aan het Servicebureau. Hieronder vallen de afdelingen Financiële Zaken, HRM, ICT

en Facilitaire Zaken. Het Directieteam Xtra bestaat uit de Raad van Bestuur, de directie van de werkmaatschappijen, de
controller en de Directeur Bedrijfsvoering. Voor de Directeur Bedrijfsvoering liggen de volgende opgaven:
Organisatieontwikkeling
Als lid van het Directieteam ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelen van Xtra als totale groep.
Samen met jouw seniors van de verschillende afdelingen vertaal je de strategische beslissingen naar operationele diensten
en zorg je dat jouw organisatie optimaal wordt ingericht en vormgegeven zodat de medewerkers hun werk met plezier en
hoge mate van professionaliteit en kwaliteit kunnen uitvoeren.
Deze opdracht voer je uit met een organisatie in een maatschappelijke context, die in een snel tempo verandert en zal blijven
veranderen. Deze dynamiek van een organisatie, die werkt aan risicospreiding, wil innoveren en alert is op het benutten van
kansen, spreekt jou aan. Onder jouw verantwoordelijkheid ontstaat de daarvoor benodigde flexibele ondersteuning op alle
genoemde disciplines.
Leiden en managen
Als Directeur Bedrijfsvoering ben je de generalist tussen de specialisten, waaraan je tevens leiding geeft. Als
eindverantwoordelijke van het Servicebureau moet je ervoor zorgen dat je met elkaar de juiste dingen goed doet. Daarbij
stimuleer je en spoor je de ander aan zijn/haar talenten optimaal te benutten. Je spart waar mogelijk en stuurt waar nodig.
Met de komst van de nieuwe Directeur Bedrijfsvoering wordt ingezet op de gewenste en noodzakelijke verzakelijking van
cultuur, doelstellingen en omgangsvormen. Je herkent jezelf in een dergelijke rol, voegt soepel in en weet de collega’s op een
prettige en geaccepteerde manier met jouw kracht te beïnvloeden en te versterken.
Klantgericht verbeteren
De belangrijkste opdracht van het Servicebureau ligt in het optimaal en proactief ondersteunen van de verschillende
werkmaatschappijen van Xtra, ieder met hun eigen kenmerken en wensen. In jouw rol sta je in nauw contact met de interne
klant en hebt een sterk gevoel voor de wijze waarop de managers hun integrale verantwoordelijkheid kunnen waarmaken.
Processen worden ingericht vanuit het perspectief van de klant en zo veel als mogelijk vereenvoudigd, gestandaardiseerd en
geautomatiseerd voor het benutten van schaal- en efficiencyvoordelen. In jouw rol bewaak je en stuur je op het totale niveau
van dienstverlening en de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het Servicebureau. Je bent realistisch in je
doelen en maakt waar wat is afgesproken.

PROFIEL
Wij komen graag in contact met kandidaten, die zich herkennen in de volgende beschrijving.
Persoonlijke match
Uit jouw CV en sollicitatiebrief blijkt en spreekt een academisch werk- en denkniveau, waarbij je kunt aantonen dat je door
middel van opleiding en ervaring ook bedrijfskundig bent ontwikkeld en overzicht kunt houden op alle onderdelen van het
Servicebureau. Je beschikt over de vereiste ervaring als leidinggevende van een grote groep professionals en bent gewend
om dicht op het bestuurlijke niveau te opereren.
Je bent representatief en beschikt over een natuurlijk overwicht, dat je gepast en effectief inzet waardoor je mensen bindt en
boeit. Jouw uitstraling is energiek, fris en positief waardoor je inspirerend en motiverend werkt op je gesprekspartners. In de
gesprekken laat je zien flexibel te zijn. Je blijft daarbij steeds in verbinding, laat iedereen in waarde en toont aan dat je kunt
variëren in gespreksstijlen.
Motivatie
Uiteraard zijn wij nieuwsgierig naar jouw argumentatie om juist in deze fase van jouw loopbaan te kiezen voor deze functie bij
Xtra. In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in jouw kennis van de welzijnssector en de betrokkenheid die je hierbij voelt. Je
maakt hiermee duidelijk dat de vacature en jouw ambitie naadloos samenvallen.
Je hebt een realistisch zelfbeeld en bent open over je persoonlijke doelstellingen en ontwikkelpunten. Graag worden we
meegenomen in de feedback die je zowel zakelijk als privé hebt gekregen, de lessen die je hebt geleerd en de beste
opbouwende kritiek die je tot dusver hebt mogen ontvangen.
Leiderschapsstijl
In jouw presentatie staan jouw stijl van en visie op leiderschap centraal. Je bent in staat om een beeld te schetsen langs
welke weg je een eigen en onderscheidende vorm hebt gevonden voor je rol als leider en dat je in staat bent om dat snel van
toegevoegde waarde te laten zijn voor een organisatie.
Wij zoeken een Directeur met een sterke antenne voor wat er leeft en oprechte interesse toont. Tegelijkertijd ben je scherp op
zelfontplooiing, eigenaarschap en de realisatie van afgesproken doelstellingen. Je bent onafhankelijk en durft besluiten te
nemen. Waar nodig overwin je weerstanden en houd je het doel voor ogen. Je werkt vanuit jouw eigen autonomie maar kan
leiderschap of positie prima delen.

AANBOD
Een prachtige kans om de stap te maken naar een spilfunctie functie bij Xtra en met deze organisatie de toekomstvisie te
realiseren in een dynamische omgeving. Fulltime functie.
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de CAO Sociaal Werk,
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Deze cao kent een individueel keuze budget t.b.v. vakantietoeslag, dertiende
maand en extra verlofdagen alsmede een persoonlijk opleidingsbudget.

PROCEDURE
De procedure is erop gericht om de benoeming van de Directeur Bedrijfsvoering in de maand januari 2020 af te ronden. Het
wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.
Deze gesprekken vinden plaats op locatie bij Xtra in Den Haag.
SPEED op donderdag 23 januari a.s. (15.00 – 21.00 uur, 1 uur per kandidaat) waarin je langs drie tafels in korte
gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw
persoonlijkheid.
SLOW op maandag 27 januari a.s. (13.00 – 17.00 uur, 1 uur per kandidaat), dat is een gesprek met een commissie
waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
SHOW op donderdag 30 januari (15.00 – 17.00 uur, 1 uur per kandidaat), een presentatie waarin je laat zien en ervaren
wie je bent en hoe je jouw werk uitvoert.
Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Met de gekozen kandidaat vindt op 31 januari 2020 om
9.00 uur het arbeidsvoorwaardengesprek plaats.

GEÏNTERESSEERD
Indien je geïnteresseerd bent, heb je tot en met vrijdag 17 januari 2020 de mogelijkheid om te reageren, met toezending van
cv en motivatie, ga dan naar www.kv.nl/opdrachten. Let op: voor de SPEED dag worden maximaal 10
kandidaten uitgenodigd. Op 7 januari 2020 wordt een eerste selectie gemaakt; reacties na die datum worden in behandeling
genomen voor zover er nog ruimte is in het programma.

Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.
 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

JongLeren 448: Pedagogisch Medewerker Peuterleerplek (21 uur per week)

JongLeren: Pedagogisch medewerker (21 uur per week)

Voor onze Peuterleerplekken zijn we op zoek naar een enthousiaste pedagogisch medewerker die stevig in de schoenen staat, goed kan samenwerken, helder kan communiceren en creatief is in het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Dat je een twinkeling in je ogen krijgt van werken met jonge kinderen is natuurlijk een must. De werkdagen zijn in overleg. Je werkt gemiddeld 1 uur per dag meer, zodat je de schoolvakanties vrij bent.
Kijk op www.werkenbij-jongleren.nl voor de volledige vacature en solliciteer direct.

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

MEE 447: Cliëntondersteuner wijkteam Vlaardingen (32 uur per week)

Meetellen en meedoen

Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Wij geloven in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen en waar ieder individu zijn mogelijkheden en talenten kan ontplooien en inzetten. Ook voor mensen met een beperking. Als er sprake is van kwetsbaarheid als gevolg van een beperking, dan maken wij het verschil. Wij verbinden en versterken het netwerk, vormen de schakel tussen de 0e , 1e en 2e lijn, bieden collectieve en individuele ondersteuning. We werken domein overstijgend en onze inzet is onafhankelijk, wat wil zeggen dat we geen maatwerkvoorzieningen of zorgaanbod bieden. Onze inzet is licht en kortdurend waar dat kan, en intensief en langdurend waar nodig. Onze medewerkers kunnen het verschil maken omdat zij continu hun expertise en hun netwerk in het sociaal domein onderhouden en verder ontwikkelen. Voor ketenpartners zijn we een méér dan logische samenwerkingspartners vanwege onze expertise en inzet.

 

De functie houdt in

In de rol van cliëntondersteuner maak je deel uit van een wijkteam in Vlaardingen en ben je, als team, verantwoordelijk voor het oppakken van alle vragen van alle burgers, en in het bijzonder van mensen  met een beperking. Je bied ondersteuning op alle terreinen van het dagelijks leven: opvoeding en ontwikkeling, leren en werken, regelgeving en geldzaken, samenleven en wonen. Hierbij betrek je relevant netwerk en andere professionals. Zo vergroot je de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt en het verbeter je de mogelijkheden van de cliënt in de maatschappij.  

 

We zoeken een enthousiaste collega met:

een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur MWD of SPH;
werkervaring met cliënten met een (licht) verstandelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), chronische aandoeningen of lichamelijke- dan wel psychiatrische beperkingen;
ervaring in het werken met gezinnen waarin huiselijk geweld,(vecht)scheidingen een rol speelt;
teamspirit;
kennis van de regionale en lokale sociale kaart en sociale wet- en regelgeving;
een ‘out of the box’ instelling, die kansen ziet en benut en die in staat is in een sterk veranderende context te werken;
In bezit van een SKJ registratie
een zelfstandige, daadkrachtige, op samenwerking gerichte instelling én die beschikt  over goede communicatieve en sociale vaardigheden en in staat

 

Overige informatie

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg. Afhankelijk van ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 2.345,-- en maximaal € 3.505,-- op basis van een 36-urige werkweek (schaal FWG 50). Een recente Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht voor aanvang van de functie. Het betreft voorals nog een tijdelijke functie t/m 1 augustus 2020.

Je sollicitatie 

Je sollicitatiebrief met cv kun je, onder vermelding van vacaturenummer 447 sturen aan: sollicitatie [at] xtra.nl of per post aan Stichting Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Zichtenburglaan 260, 2544 EB, Den Haag. Brieven die na de sluitingsdatum ( 3 januari) worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. 

De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 9 januari 2020.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij MEE, MOOI, VOOR, Xtra, Xtraplus, of Zebra) vermeld dan INTERN achter het vacaturenummer. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

MEE 445: Medewerker voor het Jeugd en Gezinsteam

 

28 uur per week, per 1-1-2020

                                               

Interne en externe werving nov 2019

 

Meetellen en meedoen

Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Wij geloven in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen en waar ieder individu zijn mogelijkheden en talenten kan ontplooien en inzetten. Ook voor mensen met een beperking. Als er sprake is van kwetsbaarheid als gevolg van een beperking, dan maken wij het verschil. Wij verbinden en versterken het netwerk, vormen de schakel tussen de 0e , 1e en 2e lijn, bieden collectieve en individuele ondersteuning. We werken domein overstijgend en onze inzet is onafhankelijk, wat wil zeggen dat we geen maatwerkvoorzieningen of zorgaanbod bieden. Onze inzet is licht en kortdurend waar dat kan, en intensief en langdurend waar nodig. Onze medewerkers kunnen het verschil maken omdat zij continu hun expertise en hun netwerk in het sociaal domein onderhouden en verder ontwikkelen. Voor ketenpartners zijn we een méér dan logische samenwerkingspartners vanwege onze expertise en inzet.

 

De functie houdt in

De J&G medewerker biedt consultatie, advies, opvoedondersteuning en ambulante jeugdzorg aan jeugdigen van 0 -18 jaar, hun ouders/opvoeders en andere betrokkenen rondom de jeugdige en het gezin. In specifieke situaties worden jongeren van 18 – 23 jaar ondersteund. Daarbij wordt uitgegaan van de vraag/behoefte van de cliënt. De hulpverlening is gericht op versterking van eigen kracht en/of inzet vanuit het eigen sociale netwerk van de cliënt. De J&G medewerker is inzetbaar in uiteenlopende cliëntsituaties, grotendeels in het vrijwillig kader en - als de veiligheid van kinderen/jeugdigen dat vraagt - in overgangssituaties van drang naar dwang. De hulpvraag varieert van licht opvoedkundige tot specialistische, complexe, multiproblem vraagstukken. De J&G medewerker schakelt waar nodig specialistische hulp in.

 De J&G medewerker biedt (maatwerk) hulpverlening op oplossingsgerichte en systeemgerichte wijze, waarbij hij werkt vanuit het principe “een gezin, één plan”. De geboden hulp is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.

 

 

We zoeken een enthousiaste collega met:

  • een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur MWD of SPH;
  • werkervaring met cliënten met een kinderen met een (licht) verstandelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), chronische aandoeningen of lichamelijke- dan wel psychiatrische beperkingen;
  • ervaring in het werken met gezinnen waarin huiselijk geweld,(vecht)scheidingen een rol speelt;
  • Ervaring heeft met hulpvragen die betrekking hebben op veiligheid en huiselijk geweld;
  • kennis van de regionale en lokale sociale kaart en sociale wet- en regelgeving;
  • een ‘out of the box’ instelling, die kansen ziet en benut en die in staat is in een sterk veranderende context te werken;
  • affiniteit en ervaring heeft met PGB aanvragen
  • teamspirit;
  • In bezit van een SKJ registratie
  • een zelfstandige, daadkrachtige, op samenwerking gerichte instelling én die beschikt  over goede communicatieve en sociale vaardigheden en in staat

 

Overige informatie

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg. Afhankelijk van ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 2.675,-- en maximaal € 3.948,-- op basis van een 36-urige werkweek (schaal FWG 55). Een recente Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht voor aanvang van de functie. Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie voor een jaar.

 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Marjolein van der Broek (senior MEE), tel 06 23297327, Leonie Zweers ( J&G werker in Nieuwkoop) tel: 06  15417338

 

Je sollicitatie 

Je sollicitatiebrief met cv kun je, onder vermelding van vacaturenummer 445 sturen aan: sollicitatie [at] xtra.nl of per post aan Stichting Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Zichtenburglaan 260, 2544 EB, Den Haag. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. 

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 19 december 2019.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij MEE, MOOI, VOOR, Xtra, Xtraplus, of Zebra) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Open sollicitatie

Wil je graag bij ons werken, maar vind je op deze site geen passende vacature? Dan kun je een open sollicitatie doen door je gegevens hieronder in te vullen.

Wil je een open sollicitatie sturen dan is het belangrijk om in de sollicitatiebrief aan te geven wat voor soort werk je zoekt, waar je interesses liggen en wat je motivatie is om bij ons te willen komen werken.

De procedure

Als wij een open sollicitatiebrief ontvangen, dan kijken wij bij het team dat zich bezighoudt met jouw vak- of interessegebied of er op dat moment een geschikte vacature is of binnenkort ontstaat. In dat geval nemen wij contact met je op. Is er geen geschikte vacature, dan is het mogelijk dat wij jouw brief nog gedurende een aantal maanden bewaren. Ontstaat er binnen die periode alsnog een (mogelijk) geschikte vacature, dan nemen wij contact met je op. Is dat niet het geval, dan wordt jouw brief uit ons bestand verwijderd. Op deze manier dragen we zorg voor actuele bestanden.

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV