Vacatures

Vacatures

Hier vind je alle beschikbare vacatures van Xtra welzijn en haar werkmaatschappijen MEE, MOOI, VÓÓR Welzijn, Xtra plus, en Zebra.

Xtra-plus 624: Jeugd Maatschappelijk Werker

In- en externe werving mei 2021

Heb jij oog voor de kwetsbare jeugd en kijk je vanuit kansen en mogelijkheden?  Dan ben jij onze nieuwe collega bij Xtra plus!

Xtra plus is een organisatie gericht op de jeugdhulp- en dienstverlening en hieronder vallen o.a. het JIT, het JIP en Schoolmaatschappelijk werk. Vanuit Xtra plus worden ook gezinscoaches ingezet op het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Onze dienstverlening vindt plaats in Den Haag en omgeving. 

Per direct zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s voor de functie van:

Jeugd Maatschappelijk Werk (2x)

36 uur per week, minimaal 28 uur per week 

t.b.v. CJG Den Haag, perceel Veiligheid & Bescherming

Jouw functie:

Als Jeugd Maatschappelijk Werker verricht jij je werkzaamheden samen met je andere collega gezinscoaches in het Centrum voor Jeugd en Gezin op een locatie in Den Haag. Je gaat je bezig houden met jeugdigen en gezinnen die vaak dringend hulp nodig hebben bij diverse problemen die zich afspelen binnen het gezin en de omgeving. Altijd met als uitgangspunt dat de veiligheid en ontwikkeling van de jeugdigen voorop staat!  Voor het bereiken van dit doel ben jij o.a. bezig met de onderstaande werkzaamheden: 

Je brengt zorgen, maar ook zeker de krachten van een gezin in kaart en analyseert situaties waar sprake is van kinderen met opgroei-/opvoedingsproblematiek. Samen met betrokkenen maakt je een gezinsplan;

Je herkent signalen en risicofactoren van alle vormen van kindermishandeling en maakt dit bespreekbaar met de gezinsleden en je collega’s;
Je maakt veiligheidsplannen en je ondersteunt collega’s hierbij. Je voert het veiligheidsplan uit en houdt hier strak toezicht op; 
Je verricht zorgcoördinatie bij gezinnen als de ontwikkeling van de jeugdigen bedreigd wordt; 
Je begeleidt jeugdigen en gezinnen planmatig en doelgericht. Hiervoor heb je o.a. gesprekken met betrokkenen en/of andere professionals in de omgeving. Denk hierbij aan kindgesprekken, psychoeducatie, conflictbemiddeling tussen ouders/opvoeders en het voorzitten van overleggen;
Je weegt samen met collega’s af of hulp in het vrijwillige kader nog mogelijk is en zet indien nodig hulp in vanuit het drang- of dwangkader;
Je bent ondersteunend aan je collega’s op het gebied van veiligheid en bescherming en maakt je collega’s alert op signalen van kindermishandeling.  

Je bagage:

Je hebt een afgerond HBO-diploma Social Work of vergelijkbaar (belangrijke functie-eis);
Je hebt een registratie in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); 
Je bent bekend met de route van en naar de gedwongen hulpverlening;
Je kent de ketenpartners die zich bezighouden met het voorkomen van uithuisplaatsing en ondertoezichtstellingen;
Je kent verschillende hulpverleningsmethodes en gesprekstechnieken zoals Signs of Safety, GIZ en motiverende gesprekstechnieken;
Je kan moeilijke onderwerpen bespreken met ouders, jeugdigen en collega’s, zoals huiselijk geweld en  kindermishandeling en bent in staat om de-escalerend te werken;
Je kan omgaan met forse weerstand van bijvoorbeeld ouders en jeugdigen;
Je bent bekend met de sociale kaart op het gebied van geïndiceerde jeugdzorg en in de wijk; ➢ Je bent slagvaardig, daadkrachtig en stressbestendig

Overige informatie:

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Jeugdzorg en een gezellig en professional team collega’s! Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Afhankelijk van werkervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 4.255,95 (schaal 10) op basis van een 36 uur. Daarnaast krijg je 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Je bouwt maandelijks een individueel loopbaanbudget op en daarnaast organiseren we collectieve trainingen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 28 mei 2021 via Teams video conference.

Wil je meer informatie over de functie en Xtra plus? Neem dan contact op met Esther Fellendans (Senior Xtra plus); telefoonnummer 06-10504123.

Je sollicitatie:

Je sollicitatiebrief met CV kun je, onder vermelding van vacaturenummer 624 tot en met 19 mei 2021 mailen naar sollicitatie [at] xtra.nl. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet in behandeling genomen worden. 

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat en werkzaam voor Stichting Xtra? Vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Mooi 623: Sociaal Werker focus Gezinscoach CJG

Interne en externe werving mei 2021

MOOI Welzijn staat als welzijnsorganisatie voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu voor de regio Laak, Escamp & Zoetermeer e.o. Wij hebben één motto en één visie: 'MOOI verbindt mensen'. MOOI is een professionele organisatie die als maatschappelijk ondernemer samen met burgers, instellingen, bedrijven en gemeenten vorm en inhoud geeft aan modern welzijnswerk. Mooi Welzijn maakt onderdeel uit van Xtra.

Heb jij oog voor de samenleving en ben je toe aan een nieuwe uitdaging?

Dan ben jij de juiste kandidaat die wij zoeken voor de functie van:

Sociaal Werker focus Gezinscoach

in het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

28-32 uur per week

De functie

In de functie van gezinscoach CJG versterk je de eigen kracht van gezinnen in hun omgeving. Je zet je actief in voor het verbeteren van het functioneren van het gezinssysteem. Je ziet en reduceert risico’s t.a.v. de ontwikkeling van kinderen binnen gezinnen met hulpvragen door het coördineren van één gezinsplan, waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid van het gezin voorop staat. Hierbij vervul je de rol van aannemer, regisseur en coach en ben je in staat om per situatie te wisselen van rol. Je biedt praktische hulp, coördineert overige hulp en diensten en versterkt relationele en pedagogische competenties.

Als gezinscoach werk je in het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Den Haag in een multidisciplinair team. Je verzorgt het eerste contact met cliënten binnen het CJG en verstrekt informatie aan alle belanghebbenden over de verschillende mogelijkheden binnen het CJG.

Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

•    de begeleiding van het planmatig en doelgericht ondersteunen van jeugdigen en hun gezin;

•    het uitdragen van het specialisme welzijn in het jeugdteam van de betreffende CJG locatie waar je werkzaam zult zijn (waaronder de schakel zijn tussen het CJG en het voorliggend veld);

•    het analyseren van situaties waar sprake is van kinderen met opgroei/opvoedingsproblematiek;

•    het voeren van gesprekken met de cliënten en direct betrokkenen in diverse settingen;

•    de zorgcoördinatie van de hulp en ondersteuning aan een aan jou toevertrouwde jeugdige en gezin;

•    registratie en rapportage.

We zoeken een enthousiaste collega, die:

•    SKJ geregistreerd is;

•    als zelfstandig professional aan de slag kan gaan;

•    in het bezit is van een afgeronde HBO opleiding MWD, SPH of Pedagogiek;

•    beschikt over enige jaren werkervaring in het wijkgerichte welzijnswerk

•    zich kan positioneren als schakel naar het voorliggend veld;

•    praktijkervaring heeft met multi problematiek binnen gezinnen;

•    bekend is met oplossingsgericht werken en de training Korte oplossingsgerichte Therapie heeft gevolgd;

•    bekend is met de benaderingswijze Signs of Safety en liefst hierin getraind is;

•    vanuit een helicopterview naar een zaak kan kijken;

•    de rollen van de gezinscoach snel kan oppakken: aannemer, regisseur en coach;

•    zelfstandig, vindingrijk, stressbestendig en flexibel is;

•    goed kan netwerken en samenwerken in een multidisciplinair team;

•    outreachend, planmatig, systeemgericht en methodisch kan werken;

•    beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal, bij voorkeur ook in de Engelse taal;

•    kennis heeft van de sociale kaart van Den Haag;

Overige informatie

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleidingsbudget. We bieden een arbeidsovereenkomst voor een jaar. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 4.252,- op basis van een 36-urige werkweek (schaal 9). Opname in het PFZW-pensioenfonds is verplicht. We vragen je om voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Rahma Bentarcha, manager gezinscoaches Welzijn, telefoon: 06-39431152.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 28 mei 2021 op de Zichtenburglaan 260 in Den Haag.

Je sollicitatie.

Je sollicitatiebrief met cv kun je, onder vermelding van vacaturenummer 623 tot en met 20 mei 2021 per e-mail verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl.

Vermeld s.v.p. in je brief via welke sociale media je ons hebt gevonden. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij JongLeren, MEE, MOOI, VOOR, Xtra, Xtra plus, of Zebra) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Xtra 622: medewerker P&O

In –en externe werving mei 2021

De (welzijns-)organisaties JongLeren, MOOI, VÓÓR Welzijn, Xtraplus , Xtra werk, Zebra en MEE ZHN, hebben hun krachten gebundeld en worden centraal ondersteund door het servicebureau Xtra. Wij zijn een ambitieuze organisatie waar zo’n 1450 professionals, een groot aantal vrijwilligers en stagiairs, continu bezig zijn met innovaties op het gebied van maatschappelijke projecten en diensten.

Xtra is volop in beweging als gevolg van de vele maatschappelijke ontwikkelingen door verschillende transities en de omvorming van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Xtra biedt zowel wijk, stedelijke als regionaal, verschillende vormen van maatschappelijke dienstverlening. Wij zetten in op een flexibele organisatie, deskundigheidsbevordering van de professionals, versterking van de marketing en innovatie en het optimaliseren van de zichtbaarheid van onze professionals!

De afdeling P&O, onderdeel van de afdeling bedrijfsvoering, bestaat uit 13 medewerkers (1 teamleider, 6 P&O adviseurs en 6 medewerkers personeelsadministratie) en is een zelfstandig team met optimale samenwerkingsbereidheid. Voor de uitbreiding van onze personeelsadministratie zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Medewerker P&O

18 uur per week

De functie                     

Als medewerker P&O ben je samen met collega’s verantwoordelijk voor een optimale personeelsadministratie en toepassing en uitvoering van de verschillende CAO’s en onze aanvullende personeelsregelingen in nauwe samenwerking met de personeelsadviseurs. Je werkt in een afwisselende en leuke omgeving die doorlopend in beweging is. Je denkt mee in oplossingen die praktisch toepasbaar zijn en hebt een grote bereidheid om de handen uit de mouwen te steken. Je gaat je onder andere bezig houden met allerlei voorkomende administratieve werkzaamheden op het terrein van personeelsadministratie, voornamelijk gericht op de werkmaatschappij JongLeren.

Je bagage

Een relevante afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau
Actuele kennis van wet- en regelgeving
Ruime en actuele ervaring in een soortgelijke functie
Ervaring met en kennis van AFAS/Profit is een pre
Je hebt goede kennis van MS Office en Outlook
Je bent in je element in een werkomgeving die doorlopend in beweging is
Je beschikt over goede mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
Je kunt zelfstandig en flexibel werken
Je bent pragmatisch en hebt een hands-on mentaliteit
Tot slot ben je een klantgerichte en integere persoonlijkheid

Overige informatie:

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleidingsbudget. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 3.279,- op basis van een 36-urige werkweek (schaal 6). We vragen je voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de teamleider, Debbie Kwakkelstein, 06-39812006.

Je sollicitatie

Je sollicitatiebrief met CV kun je onder vermelding van het vacaturenummer 622 tot en met 16 mei 2021, per mail verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl of richten aan: Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag. Reacties na de sluitingsdatum, worden niet meer in behandeling genomen.

De sollicitatiegesprekken zullen (naar verwachting) op donderdag 20 mei a.s.  plaatsvinden, hier graag rekening mee te houden. Graag in je sollicitatiebrief vermelden, via welk social media-kanaal je ons hebt gevonden.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij JongLeren, MEE ZHN, MOOI, VOOR, Xtra, Xtraplus of Zebra) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Mooi 615: Sociaal Werker doelgroep Jongeren

Interne- en externe werving mei 2021    

MOOI Welzijn staat als welzijnsorganisatie voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu voor de regio Laak, Escamp & Zoetermeer e.o. Wij hebben één motto en één visie: 'MOOI verbindt mensen'. MOOI is een professionele organisatie die als maatschappelijk ondernemer samen met burgers, instellingen, bedrijven en gemeenten vorm en inhoud geeft aan modern welzijnswerk. Mooi Welzijn maakt onderdeel uit van Xtra.

Heb jij oog voor de samenleving en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan ben jij de juiste kandidaat die wij zoeken voor de functie van:

Sociaal Werker doelgroep jongeren

28 uur – 32 uur per week (vacaturenummer 615)

Werkgebied Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld

Kerntaken

Signaleren van behoeften, problemen en ambities van jongeren en hun omgeving en deze vertalen naar sociaal culturele activiteiten;
Onderhouden van contacten met de doelgroep en relevante organisaties;
Bijdrage leveren aan de inhoud en de methodiek van het vak;
Actief en effectief bijdragen aan het voorkomen van overlast en het versterken van de sociale cohesie.
Netwerken en in staat zijn om goede contacten met bewoners, politie en relevante organisaties op te bouwen en deze te onderhouden;
Voor de doelgroep 12+ bezit je een outreachend/activerend profiel. Denk hierbij aan het  uitvoeren van onder andere:  Soos/inloop, outreachend werk in de wijk en participatietrajecten als Crownies, jeugdraad etc.;
Voor de doelgroep 15+ bezit je een  outreachend/activerend en begeleidingsprofiel. De werkzaamheden die hieruit voorvloeien zijn o.a. uitvoeren van begeleidingstrajecten naar werk en scholing, vormgeven en uitvoeren van thema gestuurde projecten;

Wat neem je mee

Je bent in het bezit van een diploma van een relevante hbo opleiding;
Je hebt affiniteit en werkervaring met de doelgroep jongeren;
Je bent enthousiast, hebt lef en een positieve instelling;
Je benaderingsstijl is actief en toegankelijk;
Je bent een teamplayer en je hebt een klantgerichte houding;
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
Je hebt een goede kennis van de sociale kaart van Den Haag;
Je kunt tijdens avonduren en in weekenden werken. (dit is een must)

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Een prettige werksfeer met fijne collega’s. Ruimte voor eigen inbreng en ideeën. Volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

We bieden een arbeidsovereenkomst voor in eerste instantie 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 3.864,- op basis van een 36-urige werkweek (schaal 8) indien er sprake is van HBO opleiding, indien je een MBO diploma hebt geldt schaal 6 (max € 3.279). Opname in het PFZW-pensioenfonds is verplicht. We vragen je om voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Ingrid Meijer, manager Escamp 2 i.meijer [at] mooiwelzijn.nl  

Je sollicitatie

Je sollicitatiebrief met cv kun je, onder vermelding van vacaturenummer 615 tot en met 13 mei 2021, per mail verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl of richten aan: Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 20 mei a.s. (tussen 13.00-17.00 uur) in wijkcentrum Bouwlust aan de Eekhoornrade 215 in Den Haag.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij Jongleren, MEEZHN/VTV, Mooi Welzijn, Voor Welzijn, Xtra, Xtraplus, of Zebra Welzijn), vermeld dan INTERN achter het vacaturenummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

MEE 621: Cliëntondersteuner

MEE Zuid-Holland Noord is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving.

We helpen gratis bij vragen of problemen op alle gebieden van het dagelijks leven. Ons doel? Een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Wil jij hieraan ook jouw bijdrage leveren? Voor het Sociaal Wijkteam Leiden zoeken wij een enthousiaste

Cliëntondersteuner

24 uur per week

Eerste hulp bij geldzorgen (EHBG)

Vroegsignalering bij betaalachterstanden is sinds 1 januari 2021 een wettelijke taak van gemeenten. De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Voorschoten trekken hierin gezamenlijk op. Mensen met financiële problemen trekken vaak pas aan de bel wanneer de schulden situatie geëscaleerd is met alle gevolgen van dien. Door samen te werken met crediteuren en met formele- en informele hulp- en dienstverlening de regio Leiden proberen we mensen met schulden in  vroeg stadium te benaderen en een passend advies of hulpaanbod te doen.

Het projectteam EHBG bestaat uit 9 mensen. Jouw specialiteit is het ondersteunen van mensen met een beperking. Samen met het projectteam zet je in op een sluitende ketenaanpak rondom betreffende inwoner(s). Dit doe je in onderlinge samenwerking met de sociale wijkteams, de Stadsbank, Werk & Inkomen,  meldende partijen en het (informele) steun netwerk.

Wat ga je doen:

Zoek je outreachend contact met bewoners van Leiden  door middel van (ongevraagde) huisbezoeken, overdag maar indien nodig ook in de avond, samen met een collega of vrijwilliger.
Voer je intakegesprekken en inventariseer je op een zorgvuldige wijze samen met de inwoner diens  hulpvraag, zodat een zorgvuldige analyse en hulpverleningsplan kan worden opgesteld.
Ontwikkel je samen met de inwoner een plan van aanpak, zodat de hulpverlening door alle betrokkenen goed kan worden uitgevoerd.
Ben je in staat om klanten te motiveren voor de juiste hulpverlening.
Ben je continue bezig met het optimaliseren van de dienstverlening aan inwoners, door het adequaat signaleren van knelpunten, het doen van verbetervoorstellen, deelnemen aan netwerk-overleg en overleg met beleidsmakers en het op peil houden van je deskundigheid.
Organiseer je afstemmingsoverleg met betrokken ketenpartners en meldende partijen
Breng je de opgedane kennis voort in de sociale wijkteams en zet zo nodig in op samenwerking
Ken en ontwikkel  jij de sociale kaart van Leiden om de juiste verwijzing tot stand te laten komen.

MEE vertegenwoordigd samen met partnerorganisaties Kwadraad, Libertas Leiden, Radius en de gemeente Leiden de Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden. Deze coöperatie bestaat uit 7 multidisciplinaire wijkteams verdeelt over 7 wijken in Leiden. Deze wijkteams bestaan uit social werkers, generalisten met eigen specialisme.

Wat neem je mee?

een afgeronde HBO opleiding Social Work of soortgelijk.
(enige) werkervaring met cliënten met een (licht) verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), chronische aandoeningen of lichamelijke- dan wel psychiatrische beperkingen. Ervaring met GGZ en ouderen een pré
voldoende bagage om moeilijke en zware uitdagingen aan te kunnen
kennis van wet- en regelgeving en de sociale kaart
een zelfstandige, daadkrachtige, op samenwerking gerichte instelling
goede communicatieve en sociale vaardigheden
je kunt goed grenzen stellen en omgaan met werkdruk
je durft risico's te nemen (out of the box denken)
Je draagt bij aan een verdere ontwikkeling van het project ‘Eerste Hulp Bij Geldzorgen’.

Wat bieden wij?

Een uitdagende en afwisselende functie in een fijn team voor de duur van (vooralsnog) een jaar

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg
Afhankelijk van minimaal € 2.425,-- en maximaal € 3.624 ,-- bruto op basis van een 36-urige werkweek (schaal FWG 50)
Persoonlijk opleidingsbudget

Een recente Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht voor aanvang van de functie.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel?  Leuk! Wij ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief vóór 16 mei 2021 via sollicitatie [at] xtra.nl. Vermeld hierbij het vacaturenummer 621. De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op 20 mei 2021. Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Marjolein van den Broek, senior cliëntondersteuner via 06-23297327.

Deze functie wordt intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben jij momenteel in loondienst bij (een van de werkmaatschappijen van) Xtra? Vermeld dan INTERN achter het vacaturenummer.

NB Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs.

 

 

 

 

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

MEE 620: Cliëntondersteuner Sociaal Wijkteam Leiden

In- externe werving april 2021

MEE Zuid-Holland Noord is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving.
We helpen gratis bij vragen of problemen op alle gebieden van het dagelijks leven. Ons doel? Een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Wil jij hieraan ook jouw bijdrage leveren? Voor het Sociaal Wijkteam in Leiden zoeken wij een enthousiaste 

Cliëntondersteuner

Sociaal Wijkteam Leiden
24 uur per week

Wat ga je doen?
Als cliëntondersteuner maak je deel uit van het Sociaal Wijkteam in Leiden. Samen met jouw collega’s ben je verantwoordelijk voor het oppakken van de diverse hulpvragen van inwoners. Jouw specialiteit is het ondersteunen van mensen met een beperking. Dit doe je op alle gebieden van het dagelijks leven: opvoeding en ontwikkeling, leren en werken, regelgeving en geldzaken, samenleven en wonen. Hierbij betrek je het eigen netwerk van de cliënt en andere professionals. Zo vergroot je de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt en verbeter je de mogelijkheden van de cliënt in de maatschappij.  In je werk maak je gebruik van de specifieke vakkennis van je collega's en/of van partners in de stad/wijk en combineert die met je eigen kennis. Je bent soms letterlijk de ogen en oren in de buurt en komt problemen snel op het spoor.

Kerntaken:

eigen kracht versterken
signaleren en agenderen
integraal werken
kwartier maken; in aansluiting bij leefwereld van de ander. Netwerken, verbinden, bemiddelen.
bijdragen leveren aan professionalisering van het wijkteam

In Leiden neemt MEE deel aan de Coöperatie SWT Leiden. Deze bestaat uit zeven sociale wijkteam, waarin diverse disciplines zijn vertegenwoordigd. Gemeentelijke WMO consulenten zijn ook onderdeel van deze teams. De samenwerkende organisaties binnen de coöperatie zijn: Kwadraad, MEE, Libertas Leiden en Radius. Het is een ambitieuze organisatie waarin we van elkaar leren en samen nog lang niet uitgeleerd zijn.

Wat neem je mee?

een afgeronde HBO opleiding, in relatie tot Social Work
(enige) werkervaring met cliënten met een (licht) verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), chronische aandoeningen of lichamelijke- dan wel psychiatrische beperkingen. Ervaring met GGZ en ouderen een pré
voldoende bagage om moeilijke en zware uitdagingen aan te kunnen
kennis van wet- en regelgeving en de sociale kaart
een SKJ registratie
een zelfstandige, daadkrachtige, op samenwerking gerichte instelling
goede communicatieve en sociale vaardigheden
je kunt goed grenzen stellen en omgaan met werkdruk
je durft risico's te nemen (out of the box denken)

Wat bieden wij?

Een uitdagende en afwisselende functie in een fijn team voor de duur van (vooralsnog) een jaar

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg
Afhankelijk van ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 2.425,-- en maximaal € 3.624,-- op basis van een 36-urige werkweek (schaal FWG 50)
Persoonlijk opleidingsbudget

Een recente Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht voor aanvang van de functie.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Leuk! Wij ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief vóór 7 mei 2021 datum via sollicitatie [at] xtra.nl. Vermeld hierbij het vacaturenummer 620. De sollicitatiegesprekken vinden in week 20 plaats. Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Marjolein vd Broek, functie via 06-23297327

Deze functie wordt intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben jij momenteel in loondienst bij (een van de werkmaatschappijen van) Xtra? Vermeld dan INTERN achter het vacaturenummer. NB Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs.

 

 

 

 

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Open sollicitatie

Wil je graag bij ons werken, maar vind je op deze site geen passende vacature? Dan kun je een open sollicitatie doen door je gegevens hieronder in te vullen.

Wil je een open sollicitatie sturen dan is het belangrijk om in de sollicitatiebrief aan te geven wat voor soort werk je zoekt, waar je interesses liggen en wat je motivatie is om bij ons te willen komen werken.

De procedure

Als wij een open sollicitatiebrief ontvangen, dan kijken wij bij het team dat zich bezighoudt met jouw vak- of interessegebied of er op dat moment een geschikte vacature is of binnenkort ontstaat. In dat geval nemen wij contact met je op. Is er geen geschikte vacature, dan is het mogelijk dat wij jouw brief nog gedurende een aantal maanden bewaren. Ontstaat er binnen die periode alsnog een (mogelijk) geschikte vacature, dan nemen wij contact met je op. Is dat niet het geval, dan wordt jouw brief uit ons bestand verwijderd. Op deze manier dragen we zorg voor actuele bestanden.

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV