Vacatures

Vacatures

Hier vind je alle beschikbare vacatures van Xtra welzijn en haar werkmaatschappijen MEE, MOOI, VÓÓR Welzijn, Xtra plus, en Zebra.

Xtra 485: Beleidsmedewerker Welzijn

In –en externe werving juni 2020

De welzijnsorganisaties Mooi welzijn, Voor welzijn, Zebra welzijn en Xtraplus, MEE en JongLeren hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk. Onze kernwaarden betrouwbaar, transparant en positief zijn voor ons daarbij leidend. Bij Xtra zijn de ondersteunende diensten ondergebracht.

Om dit mede te bereiken zijn wij per direct op zoek naar een:

Beleidsmedewerker Welzijn

32-36 uur per week (m/v)

De functie:

Als beleidsmedewerker ben je gekoppeld aan de werkmaatschappijen Voor, Mooi en Zebra Welzijn, waar het managementteam en de directeur leiding aan geven. Je bent een verbindingsofficier en zorgt enerzijds voor een goede verbinding tussen management/directie, uitvoering en de beleidsstaf. En anderzijds zorg je op centraal niveau voor de verbinding met onze opdrachtgever, de gemeente Den Haag. Het is jouw taak om vanuit deze interne en externe rol de stadsdelen van de werkmaatschappijen te verbinden op de inhoud en doorontwikkeling van de opdracht die we hebben vanuit de gemeente. Het creëren van overzicht en samenhang op het niveau van de werkmaatschappijen, hierin een bijdrage te leveren op de inhoud van het werk en zorgdragen voor de verbinding met de ondersteuning onderling en richting de werkmaatschappijen behoort tot je takenpakket. Binnen deze rol sta je dicht naast de directeur en het managementteam, ken je de inhoud en de ontwikkeling van Xtra (en haar werkmaatschappijen) en onderhoud je regelmatig contact met collega beleidsmedewerkers en programmaleiders.

Je bagage:

Je hebt strategisch en analytisch inzicht met visie en bent in staat dit in te zetten op het gebied van beleid. Je kunt anderen meenemen in de gekozen richting;
Je bent een spin in het web. Collega’s vanuit zowel de werkmaatschappijen als vanuit de programmalijnen weten je te vinden en tegelijkertijd weet jij exact wat er speelt;
Je bent ter ondersteuning van de directeur en het managementteam, maar durft ook positie te nemen, zonder de relatie te schaden;
Je hebt een overstijgende blik en ziet verbanden/samenwerkingen en kansen/mogelijkheden zowel tussen de verschillende programmalijnen als richting de werkmaatschappijen;
Je bent zowel verbaal als schriftelijk zeer vaardig;
Je bent prettig in de omgang en weet op een natuurlijke manier mensen aan je te binden;
Je bent in het bezit van een diploma van een relevante opleiding op hbo-niveau;
Je bent een verbinder met uitstekende tactische vaardigheden;
Je bent zichtbaar, actief en effectief in het inzetten en onderhouden van netwerkrelaties.

Overige informatie:

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleidingsbudget. We bieden een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 4.712 (m.i.v. 1 juli 2020) op basis van een 36-urige werkweek (schaal 10). We vragen je voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Karen Koenders, interim directeur Welzijn, 06-43077951.

Je sollicitatie

Je sollicitatiebrief met cv kun je onder vermelding van het vacaturenummer 485 tot en met 11 juni 2020 per mail verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl of richten aan: Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag.

Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling genomen worden. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 15 juni 2020 en op 23 juni 2020. Gelieve hier rekening mee te houden.

Zet in je sollicitatiebrief ook via welk sociale media je ons gevonden hebt. Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij JongLeren, MEE, Mooi, Voor, Zebra, Xtra, Xtraplus) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

XtraPlus 484: Schoolmaatschappelijk werker

In- en externe werving mei 2020

Xtra plus is een werkmaatschappij binnen Xtra naast MOOI, VÓÓR Welzijn, Zebra en MEE

ZH-N. Xtra plus  richt zich met name op de stedelijke jeugdzorg projecten binnen Xtra.

Stedelijke jeugdzorg projecten worden Den Haag breed uitgevoerd vanaf een centrale locatie in Den Haag of omliggende gemeente.

Het jeugdinterventieteam (JIT) en het jongereninformatiepunt (JIP) zijn onderdelen van Xtra plus.

Per 1 augustus 2015 is de subsidie voor het schoolmaatschappelijk werk plus (SMW+) voor heel Den Haag ondergebracht bij de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) en is Xtra plus de samenwerkingspartner voor het uitvoeren van het SMW+ op de Haagse basisscholen. Ten behoeve van de geïntegreerde aanpak door één team stedelijk schoolmaatschappelijk werk is het nieuwe team SMW+ opgericht. Vanuit dit team worden de smw+ medewerkers, werkzaam op locaties van de Haagse basisscholen, centraal aangestuurd.

In het kader van uitbreiding van het SMW+ naar de gemeente Rijswijk, zoeken wij voor het team SMW+ :

2 Schoolmaatschappelijk Werkers (m/v)
16 tot max 28 uur per week  (vacaturenummer 484)

De functie

De SMW+er heeft een centrale functie in de zorgstructuur op de school in het kader van de wet passend onderwijs. Gemeente, onderwijs en organisaties in de jeugdhulpverlening werken hierbij actief samen. De SMW+er is onderdeel van het Multidisciplinair Overleg (MDO) in verband met toelaatbaarheid verklaring en individuele arrangementen. Zij  werkt hierin nauw samen met de intern begeleider en de adviseur van het SPPOH. Daarnaast neemt de SMW+ deel aan de interne zorgcommissie. De SMW+’er maakt deel uit van het CJG-team en –netwerk in de wijk en is de schakel tussen school en CJG. De werkplek van de SMW+er is op school.

De taken zijn o.a.

 • als eerstelijns hulpverlener optreden rond sociaal emotionele vragen, gedragsproblemen en opvoedingsvragen bij door de school aangegeven leerlingen;
 • het verzorgen van kwalitatief goede eerstelijns hulpverlening;
 • het inzetten van korte specialistische interventies;
 • onderdeel vormen van het Jeugdteam van de wijk waar de school staat;
 • het vervullen van een makelaarsfunctie bij complexe problemen tussen de betrokken partijen: gezin, school, de wijk en het CJG/Jeugdteam.

Je bagage

 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands;
 • Je bent in het bezit van een afgeronde relevante Jeugdhulpverlening HBO-opleiding;
 • Je hebt enige jaren werkervaring als SMW'er of als groepsleidster op een voorschoolse opvang;
 • Je hebt kennis en ervaring in hulpverlening aan ouders van het jonge kind en het herkennen van kind signalen bij peuters (2-4 jaar);
 • Je hebt kennis en inzicht in de problematiek van de doelgroep en hulpverleningsprocessen binnen het schoolmaatschappelijk werk;
 • Je hebt kennis van de sociale kaart;
 • Je kunt zelfstandig werken en bent initiatiefrijk;
 • Je kunt omgaan met een diversiteit aan personen en achtergronden, in het bijzonder het vormgeven van een actief partnerschap met ouders;
 • Je kunt netwerken en verbinden;
 • Je kunt invulling geven aan het begrip handelingsgericht werken en het schoolpersoneel hierin wegwijs maken;
 • Je bent besluitvaardig en kunt reflecteren op het eigen kunnen;
 • Je bent organisatiesensitief, kunt goed samenwerken en verbinden;
 • Je kan omgaan met verschillende verwachtingen (gezin, school, CJG, SPPOH, eigen organisatie);
 • Goede mondelinge, schriftelijke en communicatieve vaardigheden.

Overige informatie

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleidingsbudget. We bieden een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. De salariëring en rechtspositionering zijn volgens de CAO Sociaal Werk, met een maximaal te bereiken salaris van - afhankelijk van leeftijd, opleiding en werkervaring  (met ingang van 1 juli 2020) € 3.864,- bruto per maand bij 36 uren per week (schaal 8). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week. In de praktijk werk je echter 36 uur per week zodat je genoeg verlof opbouwt om de schoolvakanties vrij te zijn.

Nadere inlichtingen over de functie zijn te verkrijgen bij: Willem Heemskerk, teammanager, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op tel: 06-28222815.

Nieuwe medewerkers dienen een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen en SKJ geregistreerd te zijn.

Sollicitatie

Je sollicitatiebrief met CV kun je tot 12 juni 2020 onder vermelding van vacaturenummer 484 mailen naar: sollicitatie [at] xtra.nl of richten aan: Stichting Xtra, t.a.v. afdeling Personeel & Organisatie, Zichtenburglaan 260, 2544 EB, Den Haag. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij MEE, MOOI, VOOR, Xtra, Xtraplus, of Zebra) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Voor welzijn: Sociaal Werker focus ouderen

In- en externe werving mei 2020

De welzijnsorganisaties MOOI, Voor welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben, omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk. Onze kernwaarden betrouwbaar, transparant en positief zijn voor ons daarbij leidend. 

Voor welzijn is actief in de Haagse wijken/stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Ypenburg, Leidschenveen en Haagse Hout. Onze integrale dienstverlening is gebaseerd op de vraag van bewoners. Wij bieden hulp en ondersteuning door versterking van eigen kracht van diegenen die het (even) wat moeilijker hebben. Daar waar nodig gaan wij er actief op af. Alle bewoners van jong tot oud kunnen in deze wijken bij ons terecht.

Voor welzijn, werklocatie Segbroek,  is op zoek naar een enthousiaste collega voor de functie van:         

Sociaal Werker focus ouderen

24 uur per week

De functie:

Het doel van deze functie is het verstrekken van persoonsgerichte informatie, advies en begeleiding waardoor de zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen wordt behouden of vergroot en invulling wordt gegeven aan de dagbesteding. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven behoudt. Je onderhoudt contacten met ouderen, zowel op individueel,- als op groepsniveau. Hiertoe leg je huisbezoeken af, signaleert mogelijke knelpunten en vertaalt deze  naar een aanpak. Je werkt samen en overlegt met zowel interne als externe partners met als doel de ouderen zo lang mogelijk, zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Daarbij  werf je vrijwilligers en werkt met ze samen om deze taken uit te voeren.

Je bagage:

Kennis:

Je hebt een afgeronde relevante HBO opleiding;
Je werkt zelfstandig en bent initiatiefrijk;
Je hebt affiniteit met de doelgroep, kennis van de sociale kaart, kennis van wet- en regelgeving met betrekking van (zorg-)voorzieningen;
Je hebt ervaring met verslaglegging van cliëntgegevens.

Onze ideale kandidaat werkt volgens Welzijn Nieuwe Stijl en neemt initiatieven, is zowel een teamspeler en een solist met een passie om met en voor ouderen te werken.

Overige informatie

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleidingsbudget. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 3.742,-- op basis van een 36-urige werkweek (schaal 8 HBO). Opname in het PFZW-pensioenfonds is verplicht. We vragen je om voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Jeroen van Rossum via 06 42465893. Meer informatie over Xtra en Voor welzijn is te vinden op: https://www.xtra.nl/over-xtra/werkmaatschappijen/voor-welzijn

Je sollicitatie

Je sollicitatiebrief met cv kun je, onder vermelding van vacaturenummer 483 tot en met 7 juni 2020 per mail verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl of richten aan: Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag.

Zet in je brief a.j.b. ook via welk sociale media je ons hebt gevonden. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij JongLeren, MEE, MOOI, VOOR, Xtra, Xtraplus, of Zebra) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 12 juni. Het sollicitatiegesprek kan i.v.m. de coronacrisis mogelijk online plaatsvinden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Open sollicitatie

Wil je graag bij ons werken, maar vind je op deze site geen passende vacature? Dan kun je een open sollicitatie doen door je gegevens hieronder in te vullen.

Wil je een open sollicitatie sturen dan is het belangrijk om in de sollicitatiebrief aan te geven wat voor soort werk je zoekt, waar je interesses liggen en wat je motivatie is om bij ons te willen komen werken.

De procedure

Als wij een open sollicitatiebrief ontvangen, dan kijken wij bij het team dat zich bezighoudt met jouw vak- of interessegebied of er op dat moment een geschikte vacature is of binnenkort ontstaat. In dat geval nemen wij contact met je op. Is er geen geschikte vacature, dan is het mogelijk dat wij jouw brief nog gedurende een aantal maanden bewaren. Ontstaat er binnen die periode alsnog een (mogelijk) geschikte vacature, dan nemen wij contact met je op. Is dat niet het geval, dan wordt jouw brief uit ons bestand verwijderd. Op deze manier dragen we zorg voor actuele bestanden.

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV