Vacatures

Vacatures

Hier vind je alle beschikbare vacatures van Xtra welzijn en haar werkmaatschappijen MEE, MOOI, VÓÓR Welzijn, Xtra plus, en Zebra.

Xtra 548: Adviseur Registratie en Effectmeting

In –en externe werving november 2020

De (welzijns-)organisaties JongLeren, MOOI, VÓÓR Welzijn, Xtraplus , Xtra werk, Zebra en MEE ZHN hebben hun krachten gebundeld en worden centraal ondersteund door Xtra. De missie van Xtra is een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Xtra is volop in beweging, mede als gevolg van de vele maatschappelijke ontwikkelingen, door de verschillende transities en de omvorming van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Na de forse groei van de afgelopen jaren biedt Xtra nu zowel wijk gebonden als stedelijke en regionaal georganiseerde diensten. Al deze ontwikkelingen stellen andere eisen aan Xtra en haar medewerkers. Wij zetten de komende periode in op flexibele organisatie – en overlegstructuren, ruimte voor de professionals, versterking van marketing en innovatiekracht, zichtbaarheid in de wijken met lokale verankering en aansturing van alle vormen van dienstverlening op gemeente-, stadsdeel- en wijkniveau.

Xtra is een ambitieuze organisatie waar zo’n 1600 medewerkers, een groot aantal vrijwilligers en stagiaires continu bezig zijn met innovaties op het gebied van maatschappelijke projecten en diensten.  

De implementatie van het registratie en informatie systeem Regicare binnen de welzijnsorganisaties van VOOR, MOOI en ZEBRA nadert de afronding.

We zijn op zoek naar een collega die een gedegen kennis heeft van het primaire werkproces van de verschillende werksoorten en een vertaling weet te maken naar de inrichting van het informatie systeem en zelfstandig het registratie en informatie systeem kan gebruiken en beheren.

Adviseur Registratie en effectmeting

32 - 36 uur

De functie:

Als adviseur Registratie en effectmeting ben je adviseur en coördinator van het nieuw geïmplementeerde registratie en informatie systeem Regicare. Het hoofddoel is dat 1) medewerkers uit het primaire proces hun vakinhoudelijke dossier op een professionele en gebruikersvriendelijke wijze kunnen opslaan, op een manier die de kwaliteit en professionaliteit van het primaire proces ten goede komt, en 2) de inhoudelijke gegevens dusdanig worden opgeslagen dat deze vertaald kunnen worden in cijfermatige data. Deze data worden vervolgens geanalyseerd door de adviseur Registratie en effectmeting voor het opstellen van managementrapportages, verantwoordingsverslagen naar subsidiegevers toe en/of verstrekt kunnen worden aan anderen voor onderzoeksdoeleinden. Je bent adviseur van het management. Taken die veelal voorbij zullen komen hebben betrekking op het analyseren en het bepalen van acties n.a.v. veel gestelde vragen of lacunes in de registratie, danwel wijzigingsverzoeken van de inrichting. Je bent contactpersoon voor AdSysco als ook Spin-in-het-web-functionaris tussen key-users/gebruikers, ICT-afdeling, teammanagers e.a. en trainer bij het instrueren van groepen. Ook het verzorgen van (standaard)rapportages en data analyses maakt onderdeel uit van de functie waarbij verwacht wordt dat er niet alleen geanalyseerd wordt maar ook daar waar nodig verbeterd.

Er wordt gewerkt vanuit een team van adviseurs met per teamlid een werkmaatschappij in portefeuille, te weten: Welzijn, XTRA+ en MEE.

Je bagage:

• Je hebt een diploma van een relevante opleiding en academisch werk- en denkniveau;

• Ervaring in vergelijkbare functie;

• Kennis op het gebied van sociaal cultureel werk/maatschappelijke dienstverlening;

• Kennis van procedures en richtlijnen en de werkomgeving van de opdrachtgever;

Kennis van subsidiestromen en verantwoordingen;Analytisch vermogen om grote hoeveelheden data te kunnen analyseren;

Kennis van primaire werkprocessen en inzicht in efficiënte inrichting daarvan;
Kennis van en ervaring met ICT en informatiesystemen/applicatiebeheer (Pré ervaring met PowerBI);

• Kennis van en inzicht in de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij;

• Sociale vaardigheden voor het coachen en ondersteunen van medewerkers in het primaire proces en/of key-users en om als spin-in -het-web te kunnen fungeren tussen diverse afdelingen in- en extern. en leidinggeven aan projectleden en het veelvuldig in- en  extern contact onderhouden;

• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het rapporteren en het contacten onderhouden;

• Bestuurlijke- en organisatiesensiviteit;

• Stressbestendig vanwege het psychisch belast worden met deadlines en problemen.

Overige informatie:

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleidingsbudget. We bieden een arbeidsovereenkomst voor in eerste instantie 1 jaar. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 4.252,-- op basis van een 36-urige werkweek (schaal 9). We vragen je voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Mariel de Jong, via 06-14318885

Je sollicitatie

Je sollicitatiebrief met cv kun je onder vermelding van het vacaturenummer 548 tot en met 3 december 2020 per mail verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl.

Reacties die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling genomen worden.

De sollicitatiegesprekken zullen (naar verwachting) op 9 december 2020 plaatsvinden, gelieve hier rekening mee te houden.

Zet in je sollicitatiebrief ook via welk sociale media je ons gevonden hebt. Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij MEE ZHN, MOOI, VOOR, Xtra, Xtraplus of Zebra) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

VOOR 547: Sociaal Werker focus Jeugd Loosduinen

In- en externe werving november 2020

De welzijnsorganisaties MOOI, Voor welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen in en met hun sociale netwerk. Onze kernwaarden betrouwbaar, transparant en positief zijn voor ons daarbij leidend. 

Voor welzijn is op zoek naar een collega voor de functie van:

Sociaal werker (m/v) focus jeugdwerk doelgroep jeugd tot 4 tot 12 jaar.
32 uur per week t.b.v. stadsdeel Loosduinen
 
De functie
Als jeugdwerker heb je een sociale makelaarsfunctie. Je signaleert wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep in de wijk en vertaalt dit in een plan van aanpak. Je werkt samen met collega’s maar ook zelfstandig aan het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve en preventieve activiteitenprogramma’s.
Deze activiteitenprogramma’s zijn zowel outreachend als accommodatiegericht georganiseerd.
Je bent op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen en speelt hier op in. Je legt en onderhoudt contacten met ouders, scholen en andere organisaties. Je bent bekend met Welzijn Nieuwe Stijl en de participatieladder.
Als sociaal werker ben je in staat om contact te leggen en een relatie op te bouwen met jeugdigen.

Binnen de functie ligt de focus op de jeugd in de wijk Waldeck Loosduinen.  Je richt je  op taal- en talentontwikkeling, participatie van jeugd en versterking van de pedagogische civil society. Vanuit je signalerende rol bespreek je zorgsignalen met ouders en je collega, waar vanuit je gezamenlijk bekijkt welke begeleiding nodig is voor kind en gezin.

Je bagage
• Je hebt een relevante HBO-opleiding gevolgd en met goed gevolg afgerond;
• Je beschikt over aantoonbare werkervaring in activeren (coaching en groepswerk) met jeugdigen uit kwetsbare groepen;
• Je bent enthousiast en je hebt een positieve instelling;
• Je kunt zelfstandig en flexibel werken en je hebt een klantgerichte houding;
• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
• Je hebt een goede kennis van de sociale kaart van Den Haag en je bent bereid om in de avonduren en weekenden te werken.

Overige informatie
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleidingsbudget. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, waarna verlenging tot de mogelijkheden behoort. Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 3.864,- op basis van een 36-urige werkweek (schaal 8). Opname in het PFZW-pensioenfonds is verplicht. We vragen je om voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
Meer informatie over Xtra en Voor welzijn is te vinden op: https://www.xtra.nl/over-xtra/werkmaatschappijen/voor-welzijn. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Mariel de Jong, manager, via telefoonnummer 06 – 14318885 of per mail m.dejong [at] xtra.nl

Je sollicitatie
Je sollicitatiebrief met CV kun je, onder vermelding van vacaturenummer 547 tot en met 7 december 2020, per mail verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl of richten aan: Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag.

Plaats in je brief a.j.b. ook via welk sociale media je ons hebt gevonden. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij MEE, MOOI, VOOR, Xtra, Xtraplus, of Zebra) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 10 december 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Voor 521: Sociaal Werker t.b.v. maatschappelijk werk

De welzijnsorganisaties MOOI, Voor welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben, omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk. Onze kernwaarden betrouwbaar, transparant en positief zijn voor ons daarbij leidend. 

Voor welzijn is actief in de Haagse wijken/stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Ypenburg, Leidschenveen en Haagse Hout. Onze integrale dienstverlening is gebaseerd op de vraag van bewoners. Wij bieden hulp en ondersteuning door versterking van eigen kracht van diegenen die het (even) wat moeilijker hebben. Daar waar nodig gaan wij er actief op af. Alle bewoners van jong tot oud kunnen in deze wijken bij ons terecht.

VÓÓR Welzijn Segbroek in Den Haag is op zoek naar een collega in de functie van:

Sociaal Werker

t.b.v. maatschappelijk werk 

15 uur per week

Hernieuwde oproep, kandidaten die eerder hebben gesolliciteerd hoeven niet opnieuw te reageren

De functie:

Als Sociaal Werker geef je klanten professionele ondersteuning met als doel de positie van de klant en zijn netwerk te versterken. Je begeleidt en coacht de klant bij het oplossen/verminderen van problemen die participatie in de weg staan. Uitgangspunt is dat de klant de keuzes en stappen in het traject zelf maakt en daarbij steeds het gevoel behoudt invloed te hebben op zijn situatie. De klant maakt hiervoor gebruik van zijn eigen talenten en kracht. Centraal in de begeleiding staat vraagverkenning volgens de methode ZOEKEN, en zo nodig individuele begeleidingsgesprekken waarin je de klant helpt de geschikte activiteiten en/of ondersteuning te vinden en voor zichzelf een plan van aanpak te maken. Gedurende het begeleidingsproces zet je, afhankelijk van de situatie, verschillende interventies in zoals  gebruik maken en inzet van de talenten van de klant,  voorlichting geven en wegwijs maken in het bestaande aanbod in de stad en wijk en inzetten op kleine haalbare stappen, die met succes kunnen worden afgerond door de klant.

Je bagage

Je hebt een diploma van een relevante Hbo-opleiding (Social Work, MWD of SPH) en bent een ervaren hulpverlener, coach of begeleider. Je hebt ervaring in activerende gespreksvoering en bent bekend met procesmatig en wijkgericht werken. Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en je bent  vindingrijk in het vinden van passende oplossingen. Voorts beheers je de Nederlandse taal goed in woord en geschrift. Daarnaast ben je flexibel en proactief en kun je relativeren met een gezonde dosis humor. Ook beschik je over computervaardigheden. Ervaring met een cliënt-volg systeem is een pré.

Wij verwachten ook dat je vraag- en klantgericht werkt, collegiaal, loyaal en verbindend bent en resultaat- en verantwoordingsgericht werkt.

Overige informatie:

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleidingsbudget. We bieden een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 3.864,-- op  basis van een 36-urige werkweek (schaal 8). Opname in het PFZW-pensioenfonds is verplicht.

We vragen je om voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Meer informatie over Xtra en Voor welzijn is te vinden op: https://www.xtra.nl/over-xtra/werkmaatschappijen/voor-welzijn. Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met Gaitrie Sahtoe, bereikbaar via 06-33319308.

Je sollicitatie:

Je sollicitatiebrief met C.V. kun je, onder vermelding van vacaturenummer 521 per mail voor 7 december 2020 verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl of richten aan: Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij MEE, MOOI, VOOR, Xtra, Xtraplus, of Zebra) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

Zet in je brief a.u.b. ook via welk sociale media je ons hebt gevonden.

Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 14 december 2020

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

JongLeren 545: management assistente

Ben jij een spin in het web en voel jij je als een vis in het water wanneer je meerdere ballen tegelijk hoog moet houden? Bewaak jij de overzichten en behoud je structuur? Ben je veelzijdig en een echte aanpakker en heb je altijd al willen werken voor een ambitieuze maatschappelijke organisatie? Dan ben jij één van de nieuwe management assistente waar JongLeren naar op zoek is!

Managementassistente
21 uur per week (inclusief opplus-uren 24 uur per week) verdeeld over 4 dagen

JongLeren is binnen de kinderopvangbranche in Den Haag dé expert en marktleider in het bieden van producten en diensten die aansluiten bij kinderen en gezinnen die wonen in wijken met sociaal  economische uitdagingen. JongLeren werkt intensief samen met het primair onderwijs, de gemeente en maatschappelijke organisaties. We bieden oplossingen voor lokale en gemeentelijke maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast initiëren we en werken we mee aan relevante onderzoeken, innovatieve programma’s en delen we opgedane kennis en ervaring.  JongLeren is flexibel, innovatief en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het werk en aan onze medewerkers. Werken bij JongLeren is altijd boeiend en veelzijdig. JongLeren wordt ondersteund door Xtra.

Je baan

JongLeren heeft 54 locaties, verspreid over heel Den Haag. Deze locaties zijn verdeeld over 5 gebieden en elk gebied heeft een eigen gebiedsmanager die leiding geeft aan de locaties in het gebied. Als management assistente ga je een gebiedsmanager administratief ondersteunen. Je vervaardigt en verwerkt correspondentie en daar waar mogelijk handel je het af. Op verzoek van de gebiedsmanager organiseer je bijeenkomsten, bereid je deze bijeenkomsten of vergaderingen voor door het opstellen van een agenda en het verzamelen van de benodigde stukken en in overleg draag je zorg voor de notulen. Je plant namens de gebiedsmanager gesprekken met bijvoorbeeld (aankomende) medewerkers of met schooldirecteuren en reserveert een ruimte. Met andere woorden: je bewaakt de agenda en attendeert op gemaakte afspraken. Tot slot faciliteer je daar waar nodig de diverse werkprocessen, zoals ondersteuning bij inzet van medewerkers uit de invalpoule.

Jouw talenten en ambities

Je hebt mbo werk- en denkniveau
Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
Je bent in staat om nauwkeuring, ordelijk en systematisch te werken
Je bent stressbestendig en bent in staat om overzicht te houden
Je kunt overweg met diverse ICT applicaties
Je hebt organisatorische vaardigheden
Je bent integer en weet om te gaan met vertrouwelijk stukken en/of informatie
Je bent dienstverlenend en servicegericht
Je bent in staat zelfstandig te werken
Je bent in staat oorzaak en gevolg van veranderingen in te schatten en hier actief op te anticiperen.

JongLeren biedt jou

Een uitdagende en afwisselende baan in een professionele en ambitieuze werkomgeving met ruimte voor creativiteit en vernieuwing, met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Kinderopvang. Afhankelijk van ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 2.887,- op basis van een 36-urige werkweek (schaal 6).

We vragen je om voor aanvang dienstverband een recente Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Solliciteren

Vind je dat deze functie echt past bij jou? Laat ons zo snel mogelijk maar uiterlijk op 4 december 2020 weten wat jouw motivatie is om te kiezen voor deze baan. Mail je motivatiebrief met CV o.v.v. het vacaturenummer 545 aan sollicitatie [at] xtra.nl. Laat ons a.u.b. in je brief ook weten hoe je met deze functie in aanraking bent gekomen.

Als je vooraf meer wilt weten over JongLeren of de functie, neem dan contact op met Henny van der Zanden, 06 24 92 6904. Algemene informatie over de organisatie vind je op www.jonglerendenhaag.nl

De gesprekken vinden plaats op 14 december 2020 op onze locatie Wijkcentrum de Wissel.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij MEE, Mooi, Voor, Xtra, Xtraplus, Zebra of JongLeren) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

JongLeren 544: Pedagogisch medewerker Houtwijk

Vacature
Pedagogisch medewerker 

Voor onze locatie Houtwijk zijn we op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerker die stevig in de schoenen staan, goed kan samenwerken, helder kan communiceren en creatief is in het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Dat je een twinkeling in je ogen krijgt vanwerken met jonge kinderen is natuurlijk een must. Je krijgt een contract voor 17 uur je werkdagen zijn maandagmiddag, dinsdagochtend, woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagochtend. Het is eventueel mogelijk om deze vaste plek te combineren met extra uren in de flexpool. Je werkt gemiddeld 1 uur per dag meer, zodat je de schoolvakanties in principe vrij bent.

Interesse?
Neem dan snel een kijkje op www.werkenbij-jongleren.nl. Op deze website staan naast deze vacature al onze vacature(s) die we nu open hebben staan. Ook kun je je op de homepage aanmelden voor de vacature alert. Meld je hiervoor aan en ontvang automatisch bericht als er een nieuwe vacature is geplaatst.

Misschien tot snel!

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

VoorWelzijn 543 Sociaal Werker focus Jeugdwerk

In- en externe werving november 2020

De welzijnsorganisaties MOOI, Voor welzijn en Zebra hebben hun krachten gebundeld in Xtra. Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen in en met hun sociale netwerk. Onze kernwaarden betrouwbaar, transparant en positief zijn voor ons daarbij leidend. 

Voor welzijn is op zoek naar een collega voor de functie van:

Sociaal werker (m/v) focus jeugdwerk
32-36 uur per week t.b.v. stadsdeel Segbroek

 
De functie
Als jeugdwerker heb je een sociale makelaarsfunctie. Je signaleert wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep in de wijk en vertaalt dit in een plan van aanpak. Je werkt samen met collega’s maar ook zelfstandig aan het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve en preventieve activiteitenprogramma’s.
Deze activiteitenprogramma’s zijn zowel outreachend als accommodatiegericht georganiseerd.
Je bent op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen en speelt hier op in. Je legt en onderhoudt contacten met ouders, scholen en andere organisaties. Je bent bekend met Welzijn Nieuwe Stijl en de participatieladder.
Als sociaal werker ben je in staat om contact te leggen en een relatie op te bouwen met jeugdigen.

Binnen de functie ligt de focus op de jeugd in het stadsdeel Segbroek. Je richt je op taal- en talentontwikkeling, participatie van jeugd en versterking van de pedagogische civil society. Vanuit je signalerende rol bespreek je zorgsignalen met ouders en je collega zodat gezamenlijk een keuze gemaakt kan worden over de gewenste begeleiding voor kind en gezin.

Je bagage
• Je hebt een relevante MBO danwel HBO-opleiding gevolgd en met goed resultaat afgerond;
• Je beschikt over aantoonbare werkervaring in activeren (coaching en groepswerk) met jeugdigen uit kwetsbare groepen;
• Je bent enthousiast en je hebt een positieve instelling;
• Je kunt zelfstandig en flexibel werken en je hebt een klantgerichte houding;
• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
• Je hebt goede kennis van de sociale kaart van Den Haag en bent bereid om in de avonduren en weekenden te werken.

Overige informatie
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleidingsbudget. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, waarna verlenging tot de mogelijkheden behoort. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal
€ 3.864,- op basis van een 36-urige werkweek (schaal 8) indien er sprake is van HBO opleiding, indien je een MBO diploma hebt geldt schaal 6 (max € 3.279). Opname in het PFZW-pensioenfonds is verplicht. We vragen je om voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
Meer informatie over Xtra en Voor welzijn is te vinden op: https://www.xtra.nl/over-xtra/werkmaatschappijen/voor-welzijn. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Sonnie Yildiz, manager, via telefoonnummer 06 – 39 81 20 04 of per mail s.yildiz [at] xtra.nl.

Je sollicitatie
Je sollicitatiebrief met CV kun je, onder vermelding van vacaturenummer 543 tot en met 27 november 2020, per mail verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl of richten aan: Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag.

Plaats in je brief a.j.b. ook via welk sociale media je ons hebt gevonden. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij MEE, MOOI, VOOR, Xtra, Xtraplus, of Zebra) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 december 2020 in wijkcentrum Regenvalk.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Jongleren 542: Pedagogisch Medewererk Viersprong

Vacature
Pedagogisch medewerker 

Voor onze locatie de Viersprong in Leidschenveen zijn we op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerker die stevig in de schoenen staan, goed kan samen-
werken, helder kan communiceren en creatief is in het bedenken  en uitvoeren van activiteiten. Dat je een twinkeling in je ogen krijgt van werken met jonge kinderen is natuurlijk een must. Je krijgt een contract
voor 14 uur per week. Je werkdagen zijn donderdag en vrijdag. Het is eventueel mogelijk om deze vaste plek te combineren met extra uren in de flexpool. Je werkt gemiddeld 1 uur per dag meer, zodat je de schoolvakanties in principe vrij bent.

Interesse?
Neem dan snel een kijkje op www.werkenbij-jongleren.nl. Op deze website staan naast deze vacature al onze vacature(s) die we nu open hebben staan. Ook kun je je op de homepage aanmelden voor de vacature alert. Meld je hiervoor aan en ontvang automatisch bericht als er een nieuwe vacature is geplaatst.

Misschien tot snel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

JongLeren 536: Pedagogisch Medewerker De Kleine Wereld

Vacature
Pedagogisch medewerker 

Voor onze locatie de Kleine Wereld in Moerwijk zijn we op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerker die stevig in de schoenen staan, goed kan samenwerken, helder kan communiceren en creatief is in het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Dat je een twinkeling in je ogen krijgt van werken met jonge kinderen is natuurlijk een must. Je krijgt een contract voor 31,5 uur en  je werkdagen zijn maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag en vrijdag. Je werkt gemiddeld 1 uur per dag meer, zodat je de schoolvakanties vrij bent.  Dat je een twinkeling in je ogen krijgt van werken met jonge kinderen is natuurlijk een must.

Interesse?
Neem dan snel een kijkje op www.werkenbij-jongleren.nl. Op deze website staan naast deze vacature al onze vacature(s) die we nu open hebben staan. Ook kun je je op de homepage aanmelden voor de vacature alert. Meld je hiervoor aan en ontvang automatisch bericht als er een nieuwe vacature is geplaatst.

Misschien tot snel!

 

 

 

 

 

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Jongleren (508) Pedagogisch Medewerker Flexpool (7-35 uur)

Vacature
Pedagogisch medewerker flexpool (7-35 uur)

Voor de flexpool van JongLeren zijn we per direct op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerkers die stevig in de schoenen staan, goed kunnen samenwerken, helder kunnen communiceren en creatief zijn in het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Krijg jij ook een twinkeling in je ogen van werken met jonge kinderen en lijkt het je leuk om bij JongLeren te werken?

Neem dan snel een kijkje op www.werkenbij-jongleren.nl. Op deze website staan naast deze vacature al onze vacature(s) die we nu open hebben staan.
Ook kun je je op de homepage aanmelden voor de vacature alert. Meld je hiervoor aan en ontvang automatisch bericht als er een nieuwe vacature is geplaatst.

Misschien tot snel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Open sollicitatie

Wil je graag bij ons werken, maar vind je op deze site geen passende vacature? Dan kun je een open sollicitatie doen door je gegevens hieronder in te vullen.

Wil je een open sollicitatie sturen dan is het belangrijk om in de sollicitatiebrief aan te geven wat voor soort werk je zoekt, waar je interesses liggen en wat je motivatie is om bij ons te willen komen werken.

De procedure

Als wij een open sollicitatiebrief ontvangen, dan kijken wij bij het team dat zich bezighoudt met jouw vak- of interessegebied of er op dat moment een geschikte vacature is of binnenkort ontstaat. In dat geval nemen wij contact met je op. Is er geen geschikte vacature, dan is het mogelijk dat wij jouw brief nog gedurende een aantal maanden bewaren. Ontstaat er binnen die periode alsnog een (mogelijk) geschikte vacature, dan nemen wij contact met je op. Is dat niet het geval, dan wordt jouw brief uit ons bestand verwijderd. Op deze manier dragen we zorg voor actuele bestanden.

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV