Vacatures

Vacatures

Hier vind je alle beschikbare vacatures van Xtra welzijn en haar werkmaatschappijen MEE, MOOI, VÓÓR Welzijn, Xtra plus, en Zebra.

MEE 562: Psycholoog/orthopedagoog als gedragsdeskundige Intergrale Vroeghulp

MEE Zuid Holland Noord, zoekt voor haar Specialistenpool in de regio Delft en Haaglanden

een psycholoog/orthopedagoog als gedragsdeskundige voor Integrale Vroeghulp

Het betreft een zwangerschapsvervanging van feb t/m mei 2021
Voor 24 – 28 uur per week

MEETELLEN EN MEEDOEN
Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Wij geloven in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen en waar ieder individu zijn mogelijkheden en talenten kan ontplooien en inzetten. Heb je ervaring en affiniteit met het werken met (zeer) jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen?  Werk je graag samen met een multidisciplinair team om ouders en kind te ondersteunen naar passende hulpverlening zodat het kind zich kan ontwikkelen? Ben jij op zoek naar een functie met veel flexibiliteit? Dan hebben wij de baan voor jou!

Wie zijn wij?
MEE Zuid-Holland Noord is een organisatie voor informatie, advies en kortdurende ondersteuning aan mensen met een beperking en hun omgeving. Het team van gedragsdeskundigen bij MEE Zuid-Holland Noord, ofwel de Specialistenpool, bestaat momenteel uit 16 gedragsdeskundigen die cliënten uit het gehele werkgebied van MEE Zuid-Holland Noord bedienen. Dit werkgebied betreft de regio’s Den Haag, Haaglanden en Holland-Rijnland. Binnen de regio’s wordt nauw samengewerkt met andere specialismen. Vanuit MEE zijn wij als gedragsdeskundigen voor vroegsignalering en diagnostiek verbonden aan de regionale Integrale Vroeghulp teams. Deze multidisciplinaire teams zijn gespecialiseerd in het tijdig onderkennen van ontwikkelingsproblemen- en stoornissen bij jonge kinderen (0-7 jaar).

Wat doen wij?
De werkzaamheden voor Integrale Vroeghulp bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek (van aanmelding tot advies) bij jonge kinderen (0-7 jaar) met een vermoeden van een ontwikkelingsprobleem- of stoornis:

Het afnemen van ontwikkelingsonderzoek aan de hand van o.a. de Bayley-III-NL, SON-R, WPPSI-III-NL of WISC-V-NL
Observatie van het kind in bijvoorbeeld de thuis-, opvang- of schoolsituatie
Afname van aanvullende diagnostiek m.b.t. onder andere gedrag of sociale redzaamheid
Het onderhouden van contacten met bij het kind betrokken hulp of professionals
Interpretatie en verslaglegging van de afgenomen diagnostische middelen en het vormen van een integratief beeld van het kind
Tezamen met het Integrale Vroeghulp team formuleren van passende vervolgstappen, adviezen en een plan van aanpak
Adviesgesprek voeren met de ouders en eventuele andere betrokkenen
Dit alles in nauw overleg en samenwerking met de casemanager Integrale Vroeghulp van het gezin

Het verrichten van aan de functie verbonden administratieve werkzaamheden (rapportage, dossiervorming, e.d.)

Wat vragen wij?
Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding psychologie of orthopedagogiek met basisaantekening diagnostiek of ruime ervaring met diagnostiek bij jonge kinderen. Ervaring met de afname van bovengenoemde diagnostische middelen is een pré. Daarnaast heb je een cliëntgerichte, flexibele en enthousiaste houding richting ouder en kind. Verder zoeken wij iemand met:

Analytisch vermogen en een procesmatige, methodische manier van werken;
Kennis van gebruik en toepassing PC/registratiesystemen;
Rijbewijs en gebruik van eigen auto is een pré;
Kennis van de sociale kaart van regio Zuid-Holland Noord is een pré.

Overige informatie
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg. Afhankelijk van ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris voor de functie gedragsdeskundige minimaal € 3.189,-- en maximaal € 4.652,-- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal FWG 60). Een recente Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht voor aanvang van de functie. Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie voor de duur van 4 maanden.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Laura de Bes (06-43395277) of Annet Haffmans (06-10664217), gedragsdeskundigen Specialistenpool.

 Je sollicitatie 
Je sollicitatiebrief met cv kun je, onder vermelding van vacaturenummer 562 t/m 21 januari 2021 sturen aan: sollicitatie [at] xtra.nl. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag 25 januari 2021.
Deze functie wordt zowel intern als extern opengesteld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Mooi 541: Sociaal Werker doelgroep Jongeren

                                                                                                                                              

MOOI Welzijn staat als welzijnsorganisatie voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu voor de regio Laak, Escamp & Zoetermeer e.o. Wij hebben één motto en één visie: 'MOOI verbindt mensen'. MOOI is een professionele organisatie die als maatschappelijk ondernemer samen met burgers, instellingen, bedrijven en gemeenten vorm en inhoud geeft aan modern welzijnswerk. Mooi Welzijn maakt onderdeel uit van Xtra.

Heb jij oog voor de samenleving en ben je toe aan een nieuwe uitdagingen ben je direct inzetbaar? Dan ben jij de juiste kandidaten die wij zoeken voor de functie van:

Sociaal Werker

doelgroep jongeren

28 uur per week in Laakkwartier

( ziektevervanging)

Als sociaal werker heb je een sociaal makelaarsfunctie. Je signaleert behoeften, problemen en ambities van jongeren en hun omgeving en vertaalt deze naar sociaal culturele activiteiten. Je onderhoudt contacten met de doelgroep en relevante organisaties. Ook ben je in staat in het team een bijdrage te leveren aan de inhoud en de methodiek van het vak. Tot je doelgroep behoren voornamelijk jongeren van 12 tot 20 jaar.

Je draagt actief en effectief bij aan het voorkomen van overlast en het versterken van de civil society. Verder ben je een netwerker die in staat is om goede contacten met bewoners, politie en relevante organisaties op te bouwen en deze te onderhouden.

Voor de doelgroep 12+ bezit je  een outreachend/activerend profiel. Denk hierbij aan het  uitvoeren van onder andere:  SOOS, outreachend werk in de wijk en participatietrajecten als crownies, jeugdraad etc.

Voor de doelgroep 15+ bezit je een  outreachend/activerend en begeleidings profiel.

De werkzaamheden die hieruit voorvloeien zijn o.a. uitvoeren van begeleidingstrajecten naar werk en scholing, vormgeven en uitvoeren van thema gestuurde projecten.

Je bagage

Je bent in het bezit van een diploma van een relevante hbo opleiding;
Je hebt affiniteit en werkervaring met de doelgroep jongeren;
Je bent enthousiast, hebt lef en een positieve instelling;
Je benaderingsstijl is actief en toegankelijk;
Je bent een teamplayer en je hebt een klantgerichte houding;
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
Je hebt een goede kennis van de sociale kaart van Den Haag
Je kunt tijdens avonduren en in weekenden werken. (dit is een must)

Overige informatie

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder een tegemoetkoming in de collectieve zorgverzekering. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst, ter vervanging van een uitgevallen collega. Salariëring en rechtspositieregeling volgens de CAO Sociaal Werk. Je ontvangt een individueel keuze budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleiding budget. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 3.864,00 op basis van een 36-urige werkweek (schaal 8). Nieuwe medewerkers dienen een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Ben Ket, manager  tel 06-41786035

Je sollicitatie

Je sollicitatiebrief met cv kun je, onder vermelding van vacaturenummer 541 tot en met 21 januari 2021, per mail verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl of richten aan: Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden. De sollicitatie gesprekken vinden plaats in de week van 25 januari 2021 in Wijkcentrum de Wissel.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij Jongleren, MEEZHN/VTV, Mooi Welzijn, Voor Welzijn, Xtra, Xtraplus, of Zebra Welzijn), vermeld dan INTERN achter het vacaturenummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

MEE 561: Cliëntondersteuners Sociaal Wijkteam Leiden

Vacature

MEE Zuid Holland Noord, zoekt voor het Sociaal Wijkteam Leiden
2 Clientondersteuners
24  uur per week, van 1 februari tot 1 januari 2022

MEETELLEN EN MEEDOEN
Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Wij geloven in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen en waar ieder individu zijn mogelijkheden en talenten kan ontplooien en inzetten. Ook voor mensen met een beperking. Als er sprake is van kwetsbaarheid als gevolg van een beperking, dan maken wij het verschil. Wij verbinden en versterken het netwerk, vormen de schakel tussen de 0e , 1e en 2e lijn, bieden collectieve en individuele ondersteuning. We werken domein overstijgend en onze inzet is onafhankelijk, wat wil zeggen dat we geen maatwerkvoorzieningen of zorgaanbod bieden. Onze inzet is licht en kortdurend waar dat kan, en intensief en langdurend waar nodig. Onze medewerkers kunnen het verschil maken omdat zij continu hun expertise en hun netwerk in het sociaal domein onderhouden en verder ontwikkelen. Voor ketenpartners zijn we een méér dan logische samenwerkingspartners vanwege onze expertise en inzet.
In Leiden neemt MEE deel aan de Coöperatie SWT Leiden die bestaat uit zeven sociale wijkteams .  SWT heeft de gemeentelijke opdracht om integrale zorg en ondersteuning te bieden in samenwerking met de Sterke Sociale Basis en partnerorganisaties in de stad. De samenwerkende organisaties binnen de coöperatie zijn: Kwadraad, MEE, Libertas Leiden en Radius. Daarnaast maken ook gemeentelijke WMO en BackOffice consulenten onderdeel uit van de sociaal wijkteams.

Een wijkteam is er voor wijkbewoners die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn op één of meerdere leefgebieden. De wijkteams:
• dragen bij aan het versterken van de zelfredzaamheid, zelfsturing en participatie van inwoners;
• versterken de sociale cohesie in de wijken;
• bieden advies en ondersteuning bij vragen van inwoners over financiën, zorg en gezondheid, wonen, werken, welzijn, mantelzorg en vrijwilligerswerk;
• bieden een laagdrempelige toegang voor zorg/welzijn/WMO en ondersteuning voor inwoners die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn.

We zetten specifiek in op:
a. Het versterken van vroeg signalering en preventie;
b. Het activeren van bewoners om het beroep op zorg en voorzieningen terug te brengen;
c. Het combineren van formele en informele zorg;
d. Het vertalen van individuele vragen naar collectieve voorzieningen.

We doen dat door:
• Vraag- en oplossingsgericht werken;
• het mobiliseren, faciliteren en activeren van zelfredzaamheid en zelfregie;
• het signaleren van psychisch-sociale problematiek;
• het samen met de inwoner opstellen van een ondersteuningsplan met duidelijke doelen;
• het bieden van ondersteuning en/of hulpverlening op alle leefgebieden (volgens de Zelfredzaamheidsmatrix);
• toegang tot aanvullende ondersteuning en zorg regelen;
• regie voeren op de gemaakte afspraken (1gezin1plan).

Wie zoeken wij?
Je komt terecht in een ambitieuze organisatie waarin we van elkaar leren en samen nog lang niet uitgeleerd zijn. Dat betekent dat wij samenwerken met competente medewerkers die hun eigen afwegingen kunnen en durven maken. We verwachten van jou dat je goed kunt inspelen op onverwachte situaties. Je kan tegen een stootje, denkt out of the box en  hebt een gezonde dosis humor. Je werkt in een team waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn.
De professional die wij zoeken, gelooft in verandering van de specialistische professional naar een generalistisch, outreachende werker met brede kennis van diverse vakgebieden. Je bent de generalist en specialist naar buiten (bij de bewoner en in de ketenaanpak met partners) en de specialist naar binnen (in je team). Je hebt ervaring in het samenwerken met verschillende doelgroepen en in het samenwerken binnen een team met verschillende disciplines.
In je werk maak je gebruik van de specifieke vakkennis van je collega's en/of van partners in de stad/wijk, en combineert die met je eigen kennis. Je bent soms letterlijk de ogen en oren in de buurt en komt problemen snel op het spoor.

Kerntaken:
• Eigen kracht versterken
• signaleren en agenderen
• integraal werken
• kwartier maken; in aansluiting bij leefwereld van de ander, is een netwerker, verbinder, bemiddelaar
• bijdragen leveren aan professionalisering van het wijkteam

Functie-eisen
Wat vragen wij van jou?

• Je hebt een relevant HBO diploma in relatie tot Social Work;
• Je hebt (enige) werkervaring  met inwoners met  (licht) verstandelijke beperkingen, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), lichamelijke- dan wel psychiatrische beperkingen. Tevens is ervaring met GGZ en ouderen een pré;
• Je hebt kennis van de sociale kaart van Leiden/of kun je je snel eigen maken;
• Je hebt een cultuur sensitieve instelling;
• Je kunt reflecteren op eigen professioneel handelen en hiervan leren;
• Je kunt goed grenzen stellen en omgaan met werkdruk;
• Je durft risico's te nemen (out of the box denken);
• Je bent sociaal vaardig;

Overige informatie
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg met als standplaats Leiden. Afhankelijk van ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris voor de functie Consulent minimaal € 2.425,-- en maximaal € 3.624,--bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal FWG 50). Een recente Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht voor aanvang van de functie. Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie voor de duur van een jaar.
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Marjolein van den Broek, senior MEE, op telefoonnummer 06-23297327.

Je sollicitatie 
Je sollicitatiebrief met cv kun je, onder vermelding van vacaturenummer 561  t/m 21 januari 2021 sturen aan: sollicitatie [at] xtra.nl. Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen.

De eerste sollicitatiegesprek staat gepland op 29 januari 2021.
Deze functie wordt zowel intern als extern opengesteld.
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

JongLeren 545: Management assistente

Ben jij een spin in het web en voel jij je als een vis in het water wanneer je meerdere ballen tegelijk hoog moet houden? Bewaak jij de overzichten en behoud je structuur? Ben je veelzijdig en een echte aanpakker en heb je altijd al willen werken voor een ambitieuze maatschappelijke organisatie? Dan ben jij één van de nieuwe management assistente waar JongLeren naar op zoek is!

Managementassistente
21 uur per week (inclusief opplus-uren 24 uur per week)verdeeld over 3/4 dagen

JongLeren is binnen de kinderopvangbranche in Den Haag dé expert en marktleider in het bieden van producten en diensten die aansluiten bij kinderen en gezinnen die wonen in wijken met sociaal  economische uitdagingen. JongLeren werkt intensief samen met het primair onderwijs, de gemeente en maatschappelijke organisaties. We bieden oplossingen voor lokale en gemeentelijke maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast initiëren we en werken we mee aan relevante onderzoeken, innovatieve programma’s en delen we opgedane kennis en ervaring.  JongLeren is flexibel, innovatief en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het werk en aan onze medewerkers. Werken bij JongLeren is altijd boeiend en veelzijdig. JongLeren wordt ondersteund door Xtra.

Je baan

JongLeren heeft 54 locaties, verspreid over heel Den Haag. Deze locaties zijn verdeeld over 5 gebieden en elk gebied heeft een eigen gebiedsmanager die leiding geeft aan de locaties in het gebied. Als management assistente ga je een gebiedsmanager administratief ondersteunen. Je vervaardigt en verwerkt correspondentie en daar waar mogelijk handel je het af. Op verzoek van de gebiedsmanager organiseer je bijeenkomsten, bereid je deze bijeenkomsten of vergaderingen voor door het opstellen van een agenda en het verzamelen van de benodigde stukken en in overleg draag je zorg voor de notulen. Je plant namens de gebiedsmanager gesprekken met bijvoorbeeld (aankomende) medewerkers of met schooldirecteuren en reserveert een ruimte. Met andere woorden: je bewaakt de agenda en attendeert op gemaakte afspraken. Tot slot faciliteer je daar waar nodig de diverse werkprocessen, zoals ondersteuning bij inzet van medewerkers uit de invalpoule.

Jouw talenten en ambities

Je hebt mbo werk- en denkniveau
Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
Je bent in staat om nauwkeuring, ordelijk en systematisch te werken
Je bent stressbestendig en bent in staat om overzicht te houden
Je kunt overweg met diverse ICT applicaties
Je hebt organisatorische vaardigheden
Je bent integer en weet om te gaan met vertrouwelijk stukken en/of informatie
Je bent dienstverlenend en servicegericht
Je bent in staat zelfstandig te werken
Je bent in staat oorzaak en gevolg van veranderingen in te schatten en hier actief op te anticiperen.

JongLeren biedt jou

Een uitdagende en afwisselende baan in een professionele en ambitieuze werkomgeving met ruimte voor creativiteit en vernieuwing, met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Kinderopvang. Afhankelijk van ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 2.887,- op basis van een 36-urige werkweek (schaal 6).

We vragen je om voor aanvang dienstverband een recente Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Solliciteren

Vind je dat deze functie echt past bij jou? Laat ons zo snel mogelijk maar uiterlijk op 24 januari 2021 weten wat jouw motivatie is om te kiezen voor deze baan. Mail je motivatiebrief met CV o.v.v. het vacaturenummer 545 aan sollicitatie [at] xtra.nl. Laat ons a.u.b. in je brief ook weten hoe je met deze functie in aanraking bent gekomen.

Als je vooraf meer wilt weten over JongLeren of de functie, neem dan contact op met Henny van der Zanden, 06 24 92 6904. Algemene informatie over de organisatie vind je op www.jonglerendenhaag.nl

De gesprekken vinden plaats op 4 februari 2021 op onze locatie Wijkcentrum de Wissel.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij MEE, Mooi, Voor, Xtra, Xtraplus, Zebra of JongLeren) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Xtra 559: Adviseur P&O

In –en externe werving januari 2021

De (welzijns-)organisaties JongLeren, MOOI, VÓÓR Welzijn, Xtraplus , Xtra werk, Zebra en MEE ZHN, hebben hun krachten gebundeld en worden centraal ondersteund door het servicebureau Xtra. Wij zijn een ambitieuze organisatie waar zo’n 1450 professionals, een groot aantal vrijwilligers en stagiaires, continu bezig zijn met innovaties op het gebied van maatschappelijke projecten en diensten

Xtra is volop in beweging als gevolg van de vele maatschappelijke ontwikkelingen door verschillende transities en de omvorming van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Xtra biedt zowel wijk, stedelijke als regionaal, verschillende vormen van maatschappelijke dienstverlening. Wij zetten in op een flexibele organisatie, deskundigheidsbevordering van de professionals, versterking van de marketing en innovatie en het optimaliseren van de zichtbaarheid van onze professionals!

De afdeling P&O, onderdeel van de afdeling bedrijfsvoering, bestaat uit 13 medewerkers (1 teamleider, 6 P&O adviseurs en 6 medewerkers personeelsadministratie) en is een zelfstandig team met optimale samenwerkingsbereidheid. De geschetste maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere aanpak, om die reden is er in 2020 een HR Professionaliseringstraject gestart. Er is dus veel ruimte voor ontwikkeling en het realiseren van je ambities. Ter tijdelijke vervanging van een zwangere collega, zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Adviseur P&O

28 uur   

De functie:

Het dagelijks gevraagd en ongevraagd adviseren van het management en directie bij de uitvoering van het personeelsbeleid binnen één van de werkmaatschappijen en een bijdrage leveren aan het formuleren en implementeren van strategisch personeelsbeleid.
Pro-actief anticiperen op relevante externe en interne ontwikkelingen rondom P&O-taken binnen je werkveld.
Begeleiden van management bij zaken als W&S, functioneren & beoordelen, verzuim en arbeidsrechtelijke vraagstukken.
Binnen de afdeling P&O ben je onder andere (mede) verantwoordelijk voor thema’s en ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit en andere personeelsgebieden  (bijvoorbeeld Cao, personeelshandboek, beoordelings- en beloningsbeleid, werving en selectie).

Je bagage:

Een relevante afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau (bv. HBO P&A, personeelswetenschappen, arbeids- & organisatiepsychologie of vergelijkbaar);
Ruime en actuele werkervaring als adviseur P&O waar onder het geven van strategische richting aan en het implementeren van personeelsbeleid;
Ervaring en affiniteit met vitaliteit gerelateerde vraagstukken;
Actuele kennis van wet- en regelgeving en de cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk is een pré.

Als persoon ben je:

Een stevige persoonlijkheid met een positieve autoriteit;
Analytisch en cijfermatig ingesteld;
Een teamplayer;
In je element in een werkomgeving die continue in beweging is;
Communicatief en sociaal vaardig, waarbij je je wijze van communiceren kunt aanpassen aan verschillende gezelschappen;
Croactief met een gezonde dosis “ondernemerschap”;
Iemand die om kan gaan met de dynamiek die een professionaliseringslag met zich meebrengt.

Overige informatie:

Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. Zo ontvang je een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en een persoonlijk opleidingsbudget. We bieden een arbeidsovereenkomst ter vervanging van een zwangere collega, voor de duur van het verlof. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 4.252,-- op basis van een 36-urige werkweek (schaal 9). We vragen je voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de teamleider, Debbie Kwakkelstein, 06-39812006.

Je sollicitatie

Je sollicitatiebrief met CV kun je onder vermelding van het vacaturenummer  tot en met 25 januari 2021, per mail verzenden naar: sollicitatie [at] xtra.nl of richten aan: Xtra, Afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 43197, 2504 AD Den Haag. Reacties na de sluitingsdatum, worden niet meer in behandeling genomen.

De sollicitatiegesprekken zullen (naar verwachting) in de 1e week van februari plaatsvinden, graag rekening mee te houden. Graag in je sollicitatiebrief vermelden, via welk social media kanaal je ons hebt gevonden.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Ben je een interne kandidaat (op dit moment in loondienst bij Jongleren, MEE ZHN, MOOI, VOOR, Xtra, Xtraplus of Zebra) vermeldt dan INTERN achter het vacaturenummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

JongLeren 536: Pedagogisch Medewerker De Kleine Wereld

Vacature
Pedagogisch medewerker 

Voor onze locatie de Kleine Wereld in Moerwijk zijn we op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerker die stevig in de schoenen staan, goed kan samenwerken, helder kan communiceren en creatief is in het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Dat je een twinkeling in je ogen krijgt van werken met jonge kinderen is natuurlijk een must. Je krijgt een contract voor 31,5 uur en  je werkdagen zijn maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag en vrijdag. Je werkt gemiddeld 1 uur per dag meer, zodat je de schoolvakanties vrij bent.  Dat je een twinkeling in je ogen krijgt van werken met jonge kinderen is natuurlijk een must.

Interesse?
Neem dan snel een kijkje op www.werkenbij-jongleren.nl. Op deze website staan naast deze vacature al onze vacature(s) die we nu open hebben staan. Ook kun je je op de homepage aanmelden voor de vacature alert. Meld je hiervoor aan en ontvang automatisch bericht als er een nieuwe vacature is geplaatst.

Misschien tot snel!

 

 

 

 

 

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Jongleren (508) Pedagogisch Medewerker Flexpool (7-35 uur)

Vacature
Pedagogisch medewerker flexpool (7-35 uur)

Voor de flexpool van JongLeren zijn we per direct op zoek naar enthousiaste pedagogisch medewerkers die stevig in de schoenen staan, goed kunnen samenwerken, helder kunnen communiceren en creatief zijn in het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Krijg jij ook een twinkeling in je ogen van werken met jonge kinderen en lijkt het je leuk om bij JongLeren te werken?

Neem dan snel een kijkje op www.werkenbij-jongleren.nl. Op deze website staan naast deze vacature al onze vacature(s) die we nu open hebben staan.
Ook kun je je op de homepage aanmelden voor de vacature alert. Meld je hiervoor aan en ontvang automatisch bericht als er een nieuwe vacature is geplaatst.

Misschien tot snel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV

Open sollicitatie

Wil je graag bij ons werken, maar vind je op deze site geen passende vacature? Dan kun je een open sollicitatie doen door je gegevens hieronder in te vullen.

Wil je een open sollicitatie sturen dan is het belangrijk om in de sollicitatiebrief aan te geven wat voor soort werk je zoekt, waar je interesses liggen en wat je motivatie is om bij ons te willen komen werken.

De procedure

Als wij een open sollicitatiebrief ontvangen, dan kijken wij bij het team dat zich bezighoudt met jouw vak- of interessegebied of er op dat moment een geschikte vacature is of binnenkort ontstaat. In dat geval nemen wij contact met je op. Is er geen geschikte vacature, dan is het mogelijk dat wij jouw brief nog gedurende een aantal maanden bewaren. Ontstaat er binnen die periode alsnog een (mogelijk) geschikte vacature, dan nemen wij contact met je op. Is dat niet het geval, dan wordt jouw brief uit ons bestand verwijderd. Op deze manier dragen we zorg voor actuele bestanden.

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt verzonden naar Xtra.

Persoonsgegevens
Motivatie/CV