Opgroeien

Opgroeien

themabeeld opvoeden & opgroeien

In onze veeleisende maatschappij groeit zo’n 85% van onze kinderen op tot goed functionerende volwassenen. Onze missie is erop gericht de overige 15% te ondersteunen. De focus ligt op preventie. We kiezen voor eenvoudige en gezamenlijke oplossingen en stemmen onze interventies af op de behoefte. Daarbij hanteren wij het principe ‘iets voor iets’, waardoor de waarde van onze interventie in de ogen van de burgers stijgt en de burger zich van waarde voelt omdat hij/zij zelf van betekenis is voor de samenleving. Aangezien vrijwel ieder kind onderwijs volgt, streven we naar een duurzame samenwerking met het onderwijsveld.

Onze ambities

Samen met het onderwijs zorgen wij ervoor dat voor iedere leerling een ononderbroken ontwikkelingstraject mogelijk is. Dit start bij de voorscholen. Ook zijn wij actief in het Primair en Voortgezet onderwijs, waar onze welzijnsprofessionals met het concept Brede Buurtschool een samenhangend pakket van diensten inzetten. Voorkomen dat jeugdigen of een gezin op het verkeerde spoor raken, start bij optimale signalering waarvoor wij onze netwerken in de buurten benutten. Onze agogen richten zich op:

  • meer taal- en talentontwikkeling van de jeugd;
  • toename van participatie van jeugd en versterking van de pedagogische civil society;
  • efficiĆ«nte vroegsignalering van jeugd met problemen en meer zorg voor jeugd en gezin.

Voor wie?

Ons kinder- en jeugdwerk staan voor een doorlopende aanpak van jeugd tussen 4 en 23 jaar. Centraal staan daarbij het ontdekken en versterken van talenten en het activeren van de jeugd zodat zij naar vermogen kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook bieden wij preventiezorg aan voor jeugd met problemen. Ouders bieden hun kinderen de beste kansen als zij zelf participeren in de maatschappij. Met onze aanpak versterken wij kwetsbare ouders in hun persoonlijke groei, hun pedagogische vaardigheden en het uitbreiden en inzetten van hun sociale netwerk.

Meer weten?

Bent u een partner, stakeholder of anderszins 'zakelijk' geinteresseerd in onze dienstverlening dan kunt u een mail sturen naar Truus van Tiggelen: t.vantiggelen [at] xtra.nl