Leefstijl

Leefstijl

Themabeeld2. Gezond & Wel

Welzijn en gezondheidsbevordering raken steeds meer met elkaar vervlochten. Gezondheids-achterstanden worden in grote mate bepaald door maatschappelijke (sociaal-economische) omstandigheden en de leefomgeving. In gezondheidsbevordering is aandacht voor zowel gedrag als maatschappelijke aspecten van (on)gezondheid. De uitdaging ligt in het leggen van vitale verbindingen tussen welzijn en zorg vanuit het perspectief van degenen die dat nodig hebben. Door vroegsignalering, preventie, het aanboren van talent, bevorderen van participatie en vitaliteit willen wij gezondheidsverschillen onder burgers voorkomen en terugdringen.

Onze ambities

Rode draad in onze ambities is het vergroten van zelfredzaamheid en zorgzaamheid. Wij koersen dan ook op het realiseren van een actieve en alerte frontlijn voor degenen met een gebrek aan regie of regieverlies. Deze frontlijn signaleert en gaat erop af. Buurtgericht netwerken en samenwerken, waardoor een laagdrempelig buurtgericht netwerk van welzijn en zorg ontstaat.

Voor wie?

We leggen steeds meer de nadruk op risicogroepen en komen pas in beeld indien de steunsystemen van de burger ontbreken of onvoldoende functioneren. Bij jongeren speelt vooral een pedagogisch vraagstuk, bij volwassenen staat participatie centraal en bij ouderen is vitaliteit en regie een cruciaal thema bij het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen burgers.

Meer weten?

Bent u een partner, stakeholder of anderszins 'zakelijk' geinteresseerd in onze dienstverlening dan kunt u een mail sturen naar portefeuillehouder Gezond & Wel, Truus van Tiggelen: t.vantiggelen [at] xtra.nl.