WWB - Buren helpen buren

WWB - Buren helpen buren

0
1
2

Het participatieproject ‘Buren helpen Buren’ helpt mensen, die onder de Wet Werk en Bijstand (WWB) vallen, te participeren en te activeren. Zij doen binnen het project klusjes in de wijk voor wijkbewoners die daar behoefte aan hebben.

Hoe pakken we dit aan

Mensen met een bijstandsuitkering, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, ondersteunen wij om te komen tot de ‘max van hun mogelijkheden’.

Dit betekent: intensieve gesprekken en op zoek naar allerlei lichte vormen van vrijwilligerswerk in de buurt. Projecten als ‘buren helpen buren’ is een prima middel om bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde weer te laten participeren. Hen in contact brengen met andere buurtbewoners en kijken wat zij voor elkaar kunnen betekenen.

Wat doen de bewoners in de buurt

Alle activiteiten die in buurtcentra plaatsvinden worden door bewoners zelf georganiseerd en uitgevoerd. Denk aan de fietsclub, de schildercursus en de computerlessen. Daar waar nodig wordt dit ondersteund door een participatiemedewerker.

Het resultaat

Op een van Middin in de Norgstraat wonen mensen met een Niet Aangeboren Hersenafwijking (NAH). Deze NAH-ers komen nauwelijks in contact met de (normale) wijkbewoners. Zij beschikken over een ontmoetingscentrum “Trefpunt”, de WWB-ers zijn hier de vrijwilligers en hebben contact met NAH-ers om een praatje te maken, het verzorgen van koffie/thee en frisdrank. Ook gaan zij soms wandelen met de bewoners of boodschappen doen. Het is een gezellige sfeer en je ziet de vrijwilligers (met hun belemmeringen) groeien. Een van de doelen die wij hiermee bereiken is dat de WWB-er het besef krijgt dat hun eigen belemmering op het gebied van gezondheid eigenlijk best wel meevalt in vergelijking wat een NAH-er doormaakt en dat ze daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor andere wijkbewoners, het versterkt hun eigen kracht.

Samen met

Middin

In de wijken

Buurt Bestuurt
Buurt Bestuurt
Moeilijk bereikbare groepen
Moeilijk bereikbare groepen
Lerend Wijkcentrum
Lerend Wijkcentrum
administratief ondersteuner
Administratieve ondersteuning voor bewonersorganisaties
buurttalent markt
Buurttalent
Buurthuis van de Toekomst
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Parels van Den Haag - open huis
Parels van Den Haag
Den Haag Doet Burenhulp
Den Haag Doet Burenhulp