Moeilijk bereikbare groepen

Moeilijk bereikbare groepen

0
1
2
3

Het project “Moeilijk bereikbare groepen / wijkvertrouwenspersonen” is gericht op moeilijk bereikbare gezinnen, in eerste instantie van Poolse komaf. Het doel van het project is om een laagdrempelig netwerk van intermediairen (vrijwilligers) uit de wijk en een migrantengroep zelf op te zetten om daarmee op vraaggerichte en outreachende wijze aansluiting te vinden bij (migranten)gezinnen en risicojongeren, hun eigen kracht te versterken en zo nodig de gezinnen/jongeren naar reguliere voorzieningen te begeleiden. Er wordt hierbij toegewerkt naar aansluiting bij het CJG. Daarnaast zal aansluiting bij het informele en professionele netwerk rondom gezinnen en jongeren worden gezocht waaronder migrantenorganisaties, school en huisarts om de toegankelijkheid van CJG en andere voorzieningen verder te vergroten.

Hoe pakken we dit aan?

Tijdens het project wordt er continue afgestemd met andere relevante ontwikkelingen die in de praktijk/betrokken wijken plaatsvinden in het kader van de 3 transities (3D). Denk hierbij aan ‘Harry Helpt’, het Participatiecentrum, WMO (eigen kracht) etc..

Uitgangspunt is dat professionals en vrijwilligers die actief zijn in de jeugdhulp, werken vanuit de principes van eigen kracht. Bij de eigen kracht staat participatie, zelfredzaamheid en wat mensen (en hun omgeving/netwerk) zelf kunnen centraal.

Wat doen de bewoners in de buurt?

In contact met hulpverleners is het van belang dat jeugdigen en ouders zelf de zeggenschap houden over hun eigen leven. Samen en met hun netwerk denken ze na en werken ze aan een oplossing.

Het resultaat

De inzet van intermediairen (vrijwilligers) uit de verschillende doelgroepen zelf en samenwerking met migrantenorganisaties zijn succesvol gebleken in het verbeteren van het bereik in de jeugdhulpverlening. Momenteel worden er zeer enthousiaste (Pools sprekende) vrijwilligers getraind om met deze gezinnen in contact te komen, ze te begeleiden en ze met professionals van onze organisatie in contact te brengen.

Samen met

Migrantenorganisaties, jeugdhulpverlening

 

In de wijken

Buurt Bestuurt
Buurt Bestuurt
Buren helpen buren
WWB - Buren helpen buren
Lerend Wijkcentrum
Lerend Wijkcentrum
administratief ondersteuner
Administratieve ondersteuning voor bewonersorganisaties
buurttalent markt
Buurttalent
Buurthuis van de Toekomst
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Parels van Den Haag - open huis
Parels van Den Haag
Den Haag Doet Burenhulp
Den Haag Doet Burenhulp