Lerend Wijkcentrum

Lerend Wijkcentrum

0
1
2
3

Het Lerend Wijkcentrum (LWC) is een concept waarbij stagiaires begeleid door professionals de dagelijkse gang van een wijk/participatiecentrum sturen. Sinds 2007 heeft deze methodiek gedraaid in samenwerking met SG VMBO Zuidwest, ROC Mondriaan, Haagse Hogeschool en Hogeschool in Holland. Eerst als project, maar sinds 2011 op reguliere basis.

Hoe pakken we dit aan?

Het betreft een innovatief partnership waarbij studenten van MBO en HBO en welzijnsprofessionals intensief samenwerken ten aanzien van de ontwikkeling, uitvoering en planning van het welzijnsaanbod. Uniek aan deze samenwerking is dat de studenten op de werkvloer les krijgen van docenten van de verschillende opleidingen. Recente politiek-juridische ontwikkelingen leiden tot een verdere toename van de relevantie van het Lerend Wijkcentrum. In het LWC wordt gewerkt met een doorlopende leerlijn. HBO’ers begeleiden MBO’ers die op hun beurt weer VMBO’ers begeleiden. Deze manier van coaching levert rolmodellen en ambassadeurschap op.

Wat doen de bewoners?

Buurt en wijk worden steeds belangrijker met als doel een integrale, persoons- en buurtgerichte ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers en de participatie van buurtbewoners. Intensieve samenwerking tussen onze studenten, vrijwilligers en wijkbewoners leveren vaak innovatieve nieuwe idee├źn op ter verbetering van het welzijn en de zorg in de wijk.

Het resultaat

Er zijn diverse ontwikkelingen in de samenleving te noemen die van invloed zijn op de beroepsuitoefening van de professional en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Het LWC speelt daarop in door de nieuwe sociale professional van de toekomst in de nieuwe welzijnsstijl op te leiden. Actuele ontwikkelingen vragen het ook dat er nieuwe opleidingen uitgenodigd worden om met deze lerende methodiek te participeren. Het gaat hierbij om de opleidingen beveiliging, lifestyle en HRM.

Samen met

Er wordt in het kader van het LWC samen gewerkt met meerdere betrokken partijen. Het gaat hierbij om SG VMBO Zuidwest, ROC Mondriaan, Haagse Hogeschool en Hogeschool in Holland. Maar ook de relatie met kenniscentra is belangrijk hierin.

In de wijken

Buurt Bestuurt
Buurt Bestuurt
Moeilijk bereikbare groepen
Moeilijk bereikbare groepen
Buren helpen buren
WWB - Buren helpen buren
administratief ondersteuner
Administratieve ondersteuning voor bewonersorganisaties
buurttalent markt
Buurttalent
Buurthuis van de Toekomst
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Parels van Den Haag - open huis
Parels van Den Haag
Den Haag Doet Burenhulp
Den Haag Doet Burenhulp