Buurttalent

Buurttalent

0
1
2
3
4

Steeds vaker hebben maatschappelijke organisaties moeite met het vinden en binden van voldoende vrijwilligers. De Bronmethodiek van buurttalent helpt deze organisaties om terug te gaan naar de bron van het vrijwilligerswerk: de kwaliteiten, wensen, voorkeuren en mogelijkheden van mensen. Door daarop aan te sluiten raken mensen meer betrokken bij hun organisatie en zijn zij eerder bereid tot vrijwillige inzet.

Hoe pakken we dit aan

Wij gaan niet uit van bestaand vrijwilligerswerk dat in de wijk verricht moet worden. Buurttalent wil eerst ontdekken welke vaardigheden en talenten iemand in huis heeft. De één kan goed organiseren, een ander is een echte tuinier of een held op de computer. Er zijn eindeloos veel talenten. Deze kwaliteiten en de vaardigheden kunnen worden ingezet voor mensen in je omgeving. Buurttalent zoekt dus ‘taken bij mensen’ in plaats van ‘mensen bij taken’.

Wat doen de bewoners in de buurt

Bewoners zoeken elkaar meer op en gaan meer (flexibel) vrijwilligerswerk in eigen buurt doen.

Het resultaat

Het hoofddoel van Buurttalent is om meer vrijwillige inzet te stimuleren op wijkniveau door de eigen kracht van Hagenaars aan te spreken. Hierdoor wordt de betrokkenheid van mensen bij lokale organisaties en hun wijk versterkt.

Samen met

JSO, PEP, bewonersorganisaties, Burenhulpcentrale

In de wijken

Buurt Bestuurt
Buurt Bestuurt
Moeilijk bereikbare groepen
Moeilijk bereikbare groepen
Buren helpen buren
WWB - Buren helpen buren
Lerend Wijkcentrum
Lerend Wijkcentrum
administratief ondersteuner
Administratieve ondersteuning voor bewonersorganisaties
Buurthuis van de Toekomst
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Parels van Den Haag - open huis
Parels van Den Haag
Den Haag Doet Burenhulp
Den Haag Doet Burenhulp