Buurthuis van de Toekomst

Buurthuis van de Toekomst

0
1
2

Eén van de buurtcentra in de wijk Ypenburg was mede door bezuinigingen in welzijn te groot en dus ook te duur voor uitsluitend welzijnsactiviteiten. Wethouder Karsten Klein verzocht VÓÓR Welzijn het centrum letterlijk terug te geven aan de buurt. Op 20 januari 2013 werd het bordje Buurthuis van de Toekomst (BHvdT) opgeschroefd, omdat deze opdracht succesvol was afgesloten.

Hoe pakken we dit aan

Er is contact gelegd met ondernemende wijkbewoners, die bereid waren intensief mee te denken aan een andere invulling. In de nieuwe opzet is ruimte voor naschoolse opvang, ondernemen, horeca, onderwijs, cultuur en welzijn. Ook kunnen initiatieven vanuit de bewoners en de wijk daardoor goed gefaciliteerd blijven worden.

Wat doen de bewoners in de buurt

De kosten zijn verminderd door extra inzet van vrijwilligers en door huurders en gebruikers van het pand een actieve rol te geven en zelfredzamer te zijn: bijvoorbeeld sleutelbeheer en agendabeheer.

Het resultaat

VÓÓR Welzijn is en blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor het pand en de wettelijke regels. De huurders en gebruikers uit de wijk voelen zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het centrum. Verzoeken van nieuwe huurders worden besproken in de klankbordgroep.

Samen met

ZZP’ers (kindertherapeut, remedial teacher) kunnen er kantoor houden, de muziekschool ontvangt zijn cursisten, de NSO floreert, jeugdwerk is aanwezig en de muziekstudio kan behouden blijven. In het najaar van 2013 wordt er een filiaal van het Leer/werk bedrijf H’eerlijk geopend in de YP, zoals het BHvdT nu heet. Sociale ontmoeting is op deze manier ook verankerd.

In de wijken

Buurt Bestuurt
Buurt Bestuurt
Moeilijk bereikbare groepen
Moeilijk bereikbare groepen
Buren helpen buren
WWB - Buren helpen buren
Lerend Wijkcentrum
Lerend Wijkcentrum
administratief ondersteuner
Administratieve ondersteuning voor bewonersorganisaties
buurttalent markt
Buurttalent
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Parels van Den Haag - open huis
Parels van Den Haag
Den Haag Doet Burenhulp
Den Haag Doet Burenhulp