Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt

0
1
2
3
4

Vraag buurtbewoners naar hun top vijf ergernissen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid en de uitkomsten laten zich raden. Hondenpoep, zwerfvuil, snelheidsduivels... de bekende overlastgevers zijn in alle wijken vrijwel hetzelfde. Toch is het een goed idee bewoners te betrekken bij het bepalen én het aanpakken van problemen.

Buurt Bestuurt is een participatieproject dat is komen overwaaien uit Rotterdam. Het is een samenwerkingsverband van bewoners met gemeente, politie, handhaving en welzijn om een buurt samen veiliger, schoner en leefbaarder te maken.

Sinds eind 2012 is Buurt Bestuurt actief in de Haagse buurt De Venen, onderdeel van de wijk Bouwlust, in Escamp. Een jaar na de start zijn de ‘verkozen’ problemen flink verminderd. Inmiddels rolt het project uit naar andere Haagse buurten.

Hoe pakken we dit aan?

Het gaat om een andere manier van oplossen. De hamvraag bij Buurt Bestuurt is: zijn er creatieve mogelijkheden om samen problemen in de buurt op te lossen?

Bewoners weten precies wie er altijd etensresten uit het raam gooit. Ze weten in welke straat er gescheurd wordt en hoe laat bepaalde hondenbezitters hun rondje lopen. Met die informatie kijken we naar oplossingen. Vaak kunnen burgers zelf wat doen, bijvoorbeeld mensen aanspreken of een brief ophangen in portieken.

Wat doen de bewoners in de buurt?

De regie ligt bij de bewoners. Als opbouwwerk faciliteren we het project en zwengelen waar nodig mensen en zaken aan, maar de bewoners zijn leidend. Het is vaak al genoeg dat bewoners zich gesteund weten door politie en handhaving.

Het resultaat

Bewoners nemen meer zelf de verantwoordelijkheid voor hun buurt. Daar komt bij dat de lijntjes veel korter zijn geworden. Als er nu iets is, weet men de wijkagent en gemeente rechtstreeks te vinden. Het werkt op die manier ook heel preventief.

Samen met

Vrijwilligers, politie, gemeente en handhaving

In de wijken

Moeilijk bereikbare groepen
Moeilijk bereikbare groepen
Buren helpen buren
WWB - Buren helpen buren
Lerend Wijkcentrum
Lerend Wijkcentrum
administratief ondersteuner
Administratieve ondersteuning voor bewonersorganisaties
buurttalent markt
Buurttalent
Buurthuis van de Toekomst
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Parels van Den Haag - open huis
Parels van Den Haag
Den Haag Doet Burenhulp
Den Haag Doet Burenhulp