Begeleiding bijstandsgerechtigden

Begeleiding bijstandsgerechtigden

0
1
2
3
4

Met de vier grote welzijnsorganisaties van Den Haag zijn er stedelijke afspraken gemaakt om 500 mensen met een bijstandsuitkering te laten participeren en toe te leiden naar een hoger niveau op de participatieladder. Voor 2012 was afgesproken om 500 klanten te begeleiden.

Hoe pakken we dit aan?

Veel agogen hebben in 2012 een intern traject afgelegd rondom training en deskundigheid zodat zij als ‘Participatiemedewerker’ aan de slag kunnen gaan met de verwijzingen van DSZW.

Wat doen de bewoners in de buurt?

Bijstandsgerechtigden krijgen een intake waarin duidelijk wordt waar de cliënt op de participatieladder staat, en waar deze naar toe kan/ wil groeien. Vervolgens wordt door de Participatiemedewerker en de cliënt gekeken  hoe zij dit traject kunnen invullen. Vaak betekent dit plaatsing op een vrijwilligersplek. Is de cliënt hiertoe (nog) niet in staat, dan wordt er gezocht naar deelname aan activiteiten. Vervolgens wordt de cliënt ongeveer een half jaar gevolgd in dit proces: hoe gaat het, kunnen we verder groeien, wat heb je daar voor nodig, etc.

Het resultaat

2012 was een leerjaar. Voor 2013 hebben we nieuwe afspraken gemaakt; we gaan 800 bijstandsgerechtigden begeleiden. Dit betekent onder andere dat we op zoek gaan naar meer en andersoortige (lichtere vormen van) vrijwilligersplekken. Bekijk ook de uitzending op TV West.

Samen met

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, MOOI, Zebra, VÓÓR en Welzijn Scheveningen.

In de wijken

Buurt Bestuurt
Buurt Bestuurt
Moeilijk bereikbare groepen
Moeilijk bereikbare groepen
Buren helpen buren
WWB - Buren helpen buren
Lerend Wijkcentrum
Lerend Wijkcentrum
administratief ondersteuner
Administratieve ondersteuning voor bewonersorganisaties
buurttalent markt
Buurttalent
Buurthuis van de Toekomst
Parels van Den Haag - open huis
Parels van Den Haag
Den Haag Doet Burenhulp
Den Haag Doet Burenhulp