Administratieve ondersteuning voor bewonersorganisaties

Administratieve ondersteuning voor bewonersorganisaties

0
1
2
3

Onze administratieve ondersteuners kunnen worden ingekocht door bewonersorganisaties, maar ook door de gemeente en woningcorporaties. Ook worden ze ingezet bij de administratie van een project of activiteit bijvoorbeeld een maaltijdproject, kinderclub, ouderengroep, vrouwengroep, buurt interventie team en kerstactiviteiten. We zoomen hier in op de ondersteuning aan bewonersorganisaties.

Hoe pakken we dit aan?

Een administratief ondersteuner neemt samen met bijvoorbeeld een bestuur van een bewonersorganisatie door welke werkzaamheden ondersteuning nodig hebben. Dit kan gericht zijn op het op orde brengen van zaken waarna een vrijwilliger de taken (weer) overneemt. Ondersteuning kan ook gericht zijn om vrijwilligers structureel te ontlasten van administratieve basiswerkzaamheden of voor het bereikbaar houden van de organisatie zodat de vrijwilligers zich meer kunnen richten op de activiteiten, wijkleefbaarheid en participatie in hun wijk.

Wat doen de bewoners van de buurt?

Groepen bewoners verenigen zich in een bewonersorganisatie. Dit zijn vrijwilligers die op komen voor de belangen van de buurt- of wijkbewoners op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, buurtcultuur, wonen en werken. Bewonersorganisaties maken bewoners bewust dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen directe leefomgeving. De bewonersorganisaties helpen de gemeente daardoor meer zicht te krijgen op wat de bewoners nu precies willen. De betrokkenheid van de bewoners bij het bestuur wordt hierdoor vergroot.

Het resultaat

Een administratief ondersteuner is goed opgeleid en geschoold en heeft naast secretariĆ«le vaardigheden grote sociale vaardigheden en veel ervaring in het werken met vrijwilligers. Onze administratieve inzet zorgt daarom gegarandeerd voor een goed functioneren van de bewonersorganisaties zodat de vrijwilligers worden ontlast en de continuĆÆteit van de organisaties wordt gewaarborgd.

Samen met

Gemeente ambtenaren, woningcorporaties en bewonersorganisaties, -activiteiten en -projecten.

In de wijken

Buurt Bestuurt
Buurt Bestuurt
Moeilijk bereikbare groepen
Moeilijk bereikbare groepen
Buren helpen buren
WWB - Buren helpen buren
Lerend Wijkcentrum
Lerend Wijkcentrum
buurttalent markt
Buurttalent
Buurthuis van de Toekomst
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Begeleiding bijstandsgerechtigden
Parels van Den Haag - open huis
Parels van Den Haag
Den Haag Doet Burenhulp
Den Haag Doet Burenhulp