Leerwerkbedrijf H’eerlijk

Leerwerkbedrijf H’eerlijk

0
1
2

Door leerwerkbedrijf H’eerlijk worden voortijdige schoolverlaters van 15 – 23 jaar een duurzame re-integratie geboden.

Hoe pakken we dit aan?

VÓÓR Welzijn heeft voor de groep voortijdige schoolverlaters met zwaardere problemen het leerwerkbedrijf ontwikkeld. Met dit project kunnen zij hun kans op arbeidsparticipatie of opleidingsmogelijkheden vergroten door het verwerven van een startkwalificatie. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat zij op eigen kracht hun plek op de maatschappelijke ladder kunnen veroveren. Uitgangspunt hierbij zijn de competenties en talenten van de jongeren. Daarnaast wordt een samenhangende aanpak op maat geboden binnen een hulpverleningskader.

Resultaat

In juni 2012 hebben 13 jongeren tussentijds hun praktijkeindexamen gedaan. In december 2012 hebben 12 jongeren hun opleiding met het diploma assistent-horeca afgerond. De jongeren steunen elkaar en er heerst een sfeer waarin ze bereid zijn van elkaar te leren. Ze worden geaccepteerd en gerespecteerd en voelen zich thuis in het leerwerkbedrijf. De meeste jongeren bleken in staat een beter leefritme aan te nemen en, door hun kennis van voeding, een betere voedingspatroon aan te leren.

Samen met

Een belangrijke projectpartner is de afdeling Vroegtijdig Schoolverlaten (VSV) van de dienst onderwijs van de gemeente Den Haag. Met deze afdeling zijn werkafspraken gemaakt rond het aanleveren en begeleiden van de jongeren. Het ROC ID-College is een tweede grote partner, die de jongeren inschrijft als leerling en de docent voor de vakken taal, rekenen en sociale vaardigheden levert. Het leerwerkbedrijf is een reguliere MBO horecaopleiding.

In de wijken

Sociale Vaardigheidstrainingen
Spel aan Huis
Wijktijgers
Wijktijgers
VSD aanbod
Verlengde schooldag activiteiten
oudercoaches
Oudercoaches
Opvoedondersteuning
Opvoedondersteuning
Welzijn op de Brede Buurtschool
VoorleesExpress
VoorleesExpress
Stedelijke afstemming jeugdwerk
Jeugdwerk