Signalerend huisbezoek

Signalerend huisbezoek

0
1

 

Het ouderenwerk legt jaarlijks huisbezoeken af bij ouderen vanaf 75 jaar.

Hoe pakken we dit aan

Ouderen ontvangen voor de eerste maal een signalerend huisbezoek vanaf het 75e levensjaar. Daarna worden zij om de 5 jaar bezocht. De oudere ontvangt ,  volgens afspraak,  een medewerker van het ouderenwerk, zoals de ouderenconsulent, stagiaire of  getrainde vrijwilliger. Tijdens het huisbezoek wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast wordt men ge├»nformeerd over de voorzieningen die van persoonlijk belang kunnen zijn.

Wat doen de bewoners in de buurt

Voor het afleggen van huisbezoeken worden getrainde vrijwilligers ingezet die kennis hebben van gespreksvaardigheden, signalerende vaardigheden, basiskennis van de sociale kaart en op hoogte zijn van het pakket aan diensten van de welzijnsorganisaties.

Het resultaat

De signalerende huisbezoeken dienen de volgende doelen:

  • Ouderen informeren over zorg- en dienstverlening ten aanzien van wonen, welzijn en zorg  in de stad en de wijk.
  • Het terugdringen van het aantal ouderen die niet of onvoldoende bekend zijn met de beschikbare voorzieningen, om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen.
  • Het in beeld krijgen van de situatie van onze Haagse ouderen.

Samen met

Als het gaat om advies, zorg of ondersteuning kijkt de ouderenconsulent, in overleg met de oudere, wat voor hem/haar het meest passend is. Er wordt samengewerkt met diverse partijen die zich richten op zorg, welzijn, advies en ondersteuning aan ouderen.

In de wijken

Wijkverpleegkundige
Wijkverpleegkundige
Ouderenwerk
Ouderenwerk
Schoolmaatschappelijk Werk
Schoolmaatschappelijk Werk
Ontmoetingscentra dementie
Ontmoetingscentra dementie
Haagse Aanpak Gezond Gewicht
Haagse Aanpak Gezond Gewicht
geld
Hulp Online Den Haag