Ontmoetingscentra dementie

Ontmoetingscentra dementie

0
1
2
3
4

Het Ontmoetingscentrum richt zich op mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorger. Het centrum is laagdrempelig en biedt een totaalpakket aan ondersteuning in de nabije omgeving, waardoor men het vaak langer volhoudt om thuis te blijven wonen. De mantelzorger speelt hierin een belangrijke rol.

Hoe pakken we dit aan

Mensen met geheugenproblemen kunnen meerdere dagen per week bij ons terecht voor de dagsociëteit. Er worden verschillende activiteiten gedaan, zoals beweging en sport, schilderen, tekenen en andere creatieve bezigheden. Maar ook boodschappen doen, muziek luisteren of een wandeling maken. Daarnaast vormt een vast onderdeel de psychomotorische groepsbegeleiding, waarbij onder andere de vaardigheden die deelnemers nog hebben, gestimuleerd worden.

Wat doen de bewoners in de buurt

Het Ontmoetingscentrum ondersteunt met praktische informatie, persoonlijk advies en emotionele en sociale begeleiding door middel van: praten met lotgenoten, individuele ondersteuning en informatieve bijeenkomsten.

Het resultaat

Ouderen met dementie en hun mantelzorger(s) krijgen ondersteuning van een klein team begeleiders op één laagdrempelige plek in de wijk. De methode richt zich op sociale integratie,,educatie, emotionele en praktische ondersteuning op maat. Met als resultaat:

- Ouderen met dementie kunnen langer in de eigen woonsituatie blijven

- De mantelzorger houdt de ondersteuning langer vol

Samen met

De werkmaatschappijen voeren dit uit in samenwerking met onze zorgpartners: Cardia, Stichting Eykenburg, Nebo, HWW Zorg, WZH Transvaal, Stichting Eykenburg, Florence, WZH, Florence, Saffier de Residentie en Carel van den Oever.

In de wijken

Wijkverpleegkundige
Wijkverpleegkundige
Ouderenwerk
Ouderenwerk
Schoolmaatschappelijk Werk
Schoolmaatschappelijk Werk
Signalerende huisbezoeken
Signalerend huisbezoek
Haagse Aanpak Gezond Gewicht
Haagse Aanpak Gezond Gewicht
geld
Hulp Online Den Haag