Haagse Aanpak Gezond Gewicht

Haagse Aanpak Gezond Gewicht

0
1
2
3

Kun je gezondheidsklachten voorkomen? Wij laten jong en oud zien hoe je gezond kan leven.

Hoe pakken we dit aan?

Op school maken wij bijvoorbeeld samen met ouders gezonde traktaties en gaan hiermee de klassen langs. Of gezond ontbijten tijdens het project Tijd voor Ontbijt. Wij faciliteren ‘moeder en kind’ middagen in onze wijkcentra, waar moeders een gezonde lunch voor de kinderen maken, waarna de kinderen letterlijk ‘in beweging komen’ en de moeders praten over opvoedingsvraagstukken.

Wat doen de bewoners in de buurt?

De HAGG Ambassadeurs (Haagse Aanpak Gezond Gewicht) zijn 17 vrouwen van diverse nationaliteiten die aan de slag  zijn als ‘ambassadeur gezond gewicht’. Zij vormen de toegang tot andere bewoners in deze wijk en bedenken samen met hen hoe kinderen gezonder kunnen leven.

Het resultaat

We adviseren (allochtone) ouders over gezonde voeding en de positieve effecten van sport en bewegen op hun (jonge) kind. Ouders gaan zelf gezonder leven en geven hiermee het goede voorbeeld aan hun kinderen. Maandelijkse bijeenkomsten op het Gezond Terras aan het Oranjeplein zijn het gevolg; hier inspireren zij elkaar en buurtbewoners  tot gezond leven.

Samen met

Wij werken samen met scholen, CJG, jeugdgezondheidszorg, sportverenigingen en andere partners aan bewust gezonder leven.

 

 

In de wijken

Wijkverpleegkundige
Wijkverpleegkundige
Ouderenwerk
Ouderenwerk
Schoolmaatschappelijk Werk
Schoolmaatschappelijk Werk
Ontmoetingscentra dementie
Ontmoetingscentra dementie
Signalerende huisbezoeken
Signalerend huisbezoek
geld
Hulp Online Den Haag