Participatieraad

Participatieraad

De Participatieraad van Xtra

Invloed, inspraak en medezeggenschap

 

De Participatieraad bestaat uit een enthousiaste groep mensen die direct of indirect te maken hebben met de dienstverlening van Xtra: het kan bijvoorbeeld gaan om een kwetsbare buurtbewoner, een vrijwilliger bij een wijkcentrum, een oudercoach, een ex-zwerfjongere of een ouder van een kind met een beperking.

De Participatieraad houdt de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten vanuit het gezichtspunt van de gebruiker, bevordert de medezeggenschap en invloed en adviseert de Raad van Bestuur. Het gaat altijd om de grote lijn en niet om individuele situaties.

De Participatieraad adviseert, signaleert en denkt mee over het beleid van Xtra. Bijvoorbeeld over het werkplan en de begroting, over klachten en vragen over het werk en over plannen om de dienstverlening te verbeteren. De raad vergadert om de twee maanden en overlegt vier keer per jaar met de Raad van Bestuur. Zo nodig raadplegen de leden van de raad de achterban, vragen zij raad aan deskundigen en bezoeken zij informatiebijeenkomsten. De raad heeft adviesrecht bij belangrijke onderwerpen. Daarnaast kan de raad ook zelf onderwerpen bespreken die zij belangrijk vindt. De raad bestaat uit negen leden.

Hoe kunt u een rol van betekenis spelen?

• U kunt uw mening laten horen via de website, e-mail of via de sociale media;

• U kunt deelnemen aan panels die georganiseerd worden per thema;

• U kunt leden van de Participatieraad uitnodigen bij informatiebijeenkomsten;

• U kunt contactpersoon zijn voor de Participatieraad;

• U kunt wanneer er vacatures zijn, deelnemen aan de Participatieraad

 

De Participatieraad is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met de dienstverlening van Xtra:

Participatieraad Xtra
Zichtenburglaan 260
2544 EB Den Haag
T 070 205 20 00
participatieraad [at] xtra.nl