Organisatie

Organisatie

De Raad van Bestuur van Xtra

De leiding van Xtra bestaat uit de Raad van Bestuur: Eric Lemstra en Margo van Rheenen.

De Raad van Bestuur wordt ondersteund door de Bestuurssecretaris, Jannie van Groesen en het secretariaat van de Raad van Bestuur door Nancy Briedé en Tamara de Ridder.

n.briede [at] xtra.nl / 070-2052066 voor Eric Lemstra

t.deridder [at] xtra.nl / 070-2052172 voor Margo van Rheenen

Raad van Bestuur

Directieteam Xtra

Het Directieteam Xtra (DT) bestaat uit de Raad van Bestuur, de directie van de werkmaatschappijen en de Financial Controller.

De Raad van Toezicht van Xtra

De Raad van Toezicht heeft tot doel te controleren of de organisatie haar doelen op juiste wijze nastreeft. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Mevrouw drs. H. J. van den Berk, voorzitter financiële commissie 
  • Mevrouw A. Bink, lid financiële- en remuneratiecommissie 
  • Mevrouw mr. V.K.S. Budhu Lall, voorzitter remuneratiecommissie 
  • De heer drs. M.J.W. Esser, lid Raad van Toezicht  
  • De heer drs. C.H. Schaapman, ​voorzitter Raad van Toezicht (per 1 januari 2020) 
  • Mevrouw M.M.A. Willems, lid financiële commissie

Vacature: lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen Xtra toezicht op de toepassing en naleving van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die ingaat per 25 mei 2018.
Anja Verwolf
a.verwolf [at] meezhn.nl

 

Organisatiestructuur Xtra

Organogram Xtra

Stichting Vrienden Xtra

Stichting Vrienden Xtra is ons steunfonds op het gebied van welzijnswerk & vrijwilligersactiviteiten. Stichting Vrienden Xtra wil door middel van financiele bijdrages de vrijwilligersactiviteiten van Xtra en haar werkmaatschappijen verbeteren en ondersteunen. Dit gebeurt door het betalen van kosten, waarin de landelijke en lokale financiering niet voorziet en door het ter beschikking stellen van hulpmiddelen en/of het bieden van faciliteiten. Meer informatie over de Stichting Vrienden Xtra vindt u hier.

ISO 9001

Xtra is ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening en dat organisaties zich houden aan de geldende wet- en regelgeving.

ISO 9001

ANBI

Voor, Mooi, Zebra, MEE Zuid-Holland Noord en Xtra Plus zijn evenals Xtra algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). De overheid heeft in 2013 bepaald dat het van belang is dat  iedereen inzage moet kunnen hebben in gegevens van deze instellingen. Het gaat dan onder meer om contactgegevens, het beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van goede doelen stichtingen. Ook moeten jaarverslag en jaarrekening online worden gepubliceerd. Op deze manier wil de overheid meer transparantie en ‘good governance’ bij filantropische instellingen bewerkstelligen. U kunt al deze gegevens terugvinden op www.anbi.nl.