Organisatie

Organisatie

Samen zetten we ons in voor mensen die het (even) niet alleen kunnen

Ieder mens telt mee. Ieder mens moet mee kúnnen doen in onze samenleving. Dagelijks zijn honderden professionals keihard aan het werk om inwoners hierbij te ondersteunen. 

Xtra is opgericht om ervoor te zorgen dat die professionals zich volledig kunnen focussen op de mensen die hun hulp nodig hebben. Als koepel van zes organisaties in regio Haaglanden bundelt Xtra praktische werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering. Nog belangrijker is echter dat deze samenwerking ook kennisuitwisseling, kruisbestuiving en innovatie mogelijk maakt.

Dit maakt het mogelijk om inwoners in samenhang te helpen in elke levensfase en op tal van gebieden. Van advies bij ongewenste zwangerschap tot ondersteuning van ouderen. Van een loket voor jonge moeders tot maatschappelijk werk. Van voorschoolse educatie tot activiteiten in de wijk. Van laagdrempelige informatie voor jongeren tot intensieve begeleiding van woongroepen. Van begeleiding van mensen met een beperking tot schoolmaatschappelijk werk…

Samen zetten de medewerkers van Mooi welzijn, Zebra welzijn, Voor welzijn, Stichting JESS, JongLeren en MEE ZHN zich in voor mensen die het (even) niet alleen kunnen.

Hoe werken we samen?

Xtra heeft de juridische vorm van een holding met zes werkmaatschappijen.  De holding wordt geleid door een Raad van Bestuur en uiteraard houdt de Raad van Toezicht nauw de vinger aan de pols.
Per werkmaatschappij wordt de koers bepaald door een directie.  De gezamenlijke richting wordt bepaald door het directieteam waarin naast de betrokken directeuren ook de Raad van Bestuur en de financial controller deelnemen.
De structurele inspraak van personeel en cliënten wordt geborgd door een ondernemingsraad en een participatieraad.
Hieronder vindt u de samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. 

De Raad van Bestuur van Xtra

De leiding van Xtra bestaat uit de Raad van Bestuur: Eric Lemstra en Margo van Rheenen.

De Raad van Bestuur wordt ondersteund door de Bestuurssecretaris, Jannie van Groesen en het secretariaat van de Raad van Bestuur door Nancy Briedé en Tamara de Ridder.

n.briede [at] xtra.nl / 070-2052066 voor Eric Lemstra

t.deridder [at] xtra.nl / 070-2052172 voor Margo van Rheenen

Directieteam Xtra

Het Directieteam Xtra (DT) bestaat uit de Raad van Bestuur, de directie van de werkmaatschappijen en de Financial Controller.

De Raad van Toezicht van Xtra

De Raad van Toezicht heeft tot doel te controleren of de organisatie haar doelen op juiste wijze nastreeft. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Mevrouw drs. H. J. van den Berk, voorzitter financiële commissie 
  • Mevrouw mr. V.K.S. Budhu Lall, voorzitter remuneratiecommissie 
  • De heer drs. M.J.W. Esser, lid Raad van Toezicht  
  • De heer drs. M.A. van Aart MD MBA, lid Raad van Toezicht
  • De heer mr. P.J.A.A. de Bruijn, lid Raad van Toezicht
  • De heer drs. C.H. Schaapman, ​voorzitter Raad van Toezicht (per 1 januari 2020) 
  • Mevrouw M.M.A. Willems, lid financiële commissie
     

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen Xtra toezicht op de toepassing en naleving van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die ingaat per 25 mei 2018.
Anja Verwolf
a.verwolf [at] meezhn.nl

De Participatieraad van Xtra

Invloed, inspraak en medezeggenschap

De Participatieraad bestaat uit een enthousiaste groep mensen die direct of indirect te maken hebben met de dienstverlening van Xtra: het kan bijvoorbeeld gaan om een kwetsbare buurtbewoner, een vrijwilliger bij een wijkcentrum, een oudercoach, een ex-zwerfjongere of een ouder van een kind met een beperking.
De Participatieraad houdt de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten vanuit het gezichtspunt van de gebruiker, bevordert de medezeggenschap en invloed en adviseert de Raad van Bestuur. Het gaat altijd om de grote lijn en niet om individuele situaties.
De Participatieraad adviseert, signaleert en denkt mee over het beleid van Xtra. Bijvoorbeeld over het werkplan en de begroting, over klachten en vragen over het werk en over plannen om de dienstverlening te verbeteren. De raad vergadert om de twee maanden en overlegt vier keer per jaar met de Raad van Bestuur. Zo nodig raadplegen de leden van de raad de achterban, vragen zij raad aan deskundigen en bezoeken zij informatiebijeenkomsten. De raad heeft adviesrecht bij belangrijke onderwerpen. Daarnaast kan de raad ook zelf onderwerpen bespreken die zij belangrijk vindt. De raad bestaat uit negen leden.

Hoe kunt u een rol van betekenis spelen?
• U kunt uw mening laten horen via de website, e-mail of via de sociale media;
• U kunt deelnemen aan panels die georganiseerd worden per thema;
• U kunt leden van de Participatieraad uitnodigen bij informatiebijeenkomsten;
• U kunt contactpersoon zijn voor de Participatieraad;
• U kunt wanneer er vacatures zijn, deelnemen aan de Participatieraad

participatieraad [at] xtra.nl

Klachtenregeling Xtra

Onze Xtra medewerkers bieden op professionele en zorgvuldige wijze dienstverlening aan al onze klanten. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening.  
Download hier onze klachtenregeling.

 

Stichting Vrienden Xtra

Stichting Vrienden Xtra is ons steunfonds op het gebied van welzijnswerk & vrijwilligersactiviteiten. Stichting Vrienden Xtra wil door middel van financiele bijdrages de vrijwilligersactiviteiten van Xtra en haar werkmaatschappijen verbeteren en ondersteunen. Dit gebeurt door het betalen van kosten, waarin de landelijke en lokale financiering niet voorziet en door het ter beschikking stellen van hulpmiddelen en/of het bieden van faciliteiten. Meer informatie over de Stichting Vrienden Xtra vindt u hier.

ISO 9001

Xtra is ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening en dat organisaties zich houden aan de geldende wet- en regelgeving.

ISO 9001

ANBI

Voor, Mooi, Zebra, MEE Zuid-Holland Noord, JongLeren en Stichting JESS zijn evenals Xtra algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). De overheid heeft in 2013 bepaald dat het van belang is dat  iedereen inzage moet kunnen hebben in gegevens van deze instellingen. Het gaat dan onder meer om contactgegevens, het beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van goede doelen stichtingen. Ook moeten jaarverslag en jaarrekening online worden gepubliceerd. Op deze manier wil de overheid meer transparantie en ‘good governance’ bij filantropische instellingen bewerkstelligen. U kunt al deze gegevens terugvinden op www.anbi.nl.