Missie & Visie

Missie & Visie

Visie:
We willen graag een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen.

Missie:
Aanwezig zijn met aandacht: alert, deskundig en betrokken. Daarbij richten we ons op mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen en bieden ondersteuning die hen, waar mogelijk, in staat stelt zich verder te ontwikkelen en regie te nemen. Dit doen we door:

  • te luisteren, een vraagbaak te zijn, door het creĆ«ren van condities zodat zij kunnen meedoen en meetellen en door te interveniĆ«ren.
  • hen te stimuleren de omgeving meer te betrekken.
  • nadrukkelijker in te zetten op innovatie en strategische samenwerking.
  • een partij te zijn waar je van op aan kan.
  • een organisatie te zijn waar medewerkers zich blijvend kunnen ontwikkelen.

Kernwaarden:
Uit onze visie op de samenleving en de missie leiden we de waarden af van waaruit we werken. Deze waarden zijn:

  • betrouwbaar, deskundig en toegankelijk,
  • inventief, open minded en samenwerkend,
  • behulpzaam en volhoudend,
  • menselijk en levenswijs.

Xtra in beeld. kort en krachtig

 

Wie zijn we, wat doen we en waar staan we voor.
Deze film laat in 1.20 minuut een dwarsdoorsnede zien van wat er zoal bij Xtra en haar werkmaatschappijen omgaat.
Kijk mee en krijg een indruk van Xtra en de breedte van het werkveld waarin al onze onderliggende organisaties en merken actief zijn.