Hoe werken wij

Hoe werken wij

Xtra vormt het bestuur van de organisaties Mooi welzijn, Voor welzijn, Zebra welzijn, MEE ZHN, VTV, Xtra plus, Xtra werk en JongLeren.
In Xtra zijn tevens de ondersteunende diensten ondergebracht, in een gezamenlijk servicebureau. Vanuit Xtra faciliteren we de welzijnsprofessionals die werkzaam zijn binnen onze werkmaatschappijen. Zij werken in de wijk en versterken daar de kwetsbare burger.

Nu het brede veld van zorg en welzijn in Den Haag ingrijpend aan het veranderen is moeten wij onze rol opnieuw definiĆ«ren.  In iedere fase kan een mens in zijn leven ondersteuningsvragen tegenkomen.  Dat vraagt om professionele vaardigheden en competenties die aansluiten bij de filosofie, kwaliteiten en interventies van het welzijnswerk nieuwe stijl.

Om goed in te kunnen spelen op de behoefte van onze klanten, hebben we hun leefwerelden en levensfasen in beeld gebracht en ondergebracht in drie portefeuilles:

Opvoeden en opgroeien: burgers een goede start meegeven;
Gezond en wel: zorgen dat mensen gezond zijn en blijven;
Participatie: burgers laten meedoen in de samenleving.

Zo bereiken en ondersteunen we de kwetsbare burger op alle niveaus en in iedere fase van zijn leven.