Project #Taboe doorbreekt de stilte

Project #Taboe doorbreekt de stilte

24 november 2020 -- communicatie@xtra.nl

Eergerelateerd geweld, uithuwelijking, huiselijk geweld, achterlating… Verborgen leed waar niemand graag over praat. Het project #Taboe doet dat juist wél. “Alleen door het bespreekbaar te maken, kun je mensen op andere gedachten brengen”, zegt vrijwilliger Moska Maqsoodi op de Internationale dag tegen Vrouwengeweld.

Moska is blij dat er een dag bestaat waarop de wereld stilstaat bij geweld tegen vrouwen. Maar wat haar betreft mogen we er elke dag bij stilstaan. Als vrijwilliger bij het project #Taboe van Mooi welzijn (onderdeel Xtra) onder begeleiding van projectleider Garip Özcan helpt ze vrouwen die het huis niet uit mogen, die worden uitgehuwelijkt, die te maken hebben met seksueel en huiselijk geweld en kinderen die in het land van herkomst worden achtergelaten. En ook zaken als eerwraak om de familie-eer te redden.

Het zijn gevoelige onderwerpen die spelen binnen conservatief-traditionele gezinnen uit de Turkse, Koerdische, Iraakse, Iraanse, Syrische, Marokkaanse, Afghaanse, Somalische en Hindoestaanse gemeenschap. Niemand praat er graag over en soms wordt zelfs het bestaan ervan ontkend. Maar #Taboe maakt het wel bespreekbaar en probeert op die manier escalatie te voorkomen.

Verborgen leed
“Er is zoveel verborgen leed; de verhalen wennen nooit”, zegt Moska die in 2001 vanuit Afghanistan naar Nederland kwam. “Ik ken niemand die geen eer heeft, maar sommigen hebben er alles voor over om de familie-eer te redden en hoog te houden. #Taboe doet er alles aan om dat te voorkomen en dat is elke dag hard werken. Het is pittig, maar dat weegt niet op tegen het grotere belang om mensen andere standpunten te laten zien.”

Moska is een van de achttien vrijwilligers van #Taboe. Allen hebben hun wortels in en kennis van de etnische gemeenschap; ze zijn sleutelfiguren en de ogen en oren zijn van de gemeenschap. Moska is dat voor de Afghaanse gemeenschap in Den Haag. Ze organiseert huiskamer- en voorlichtingsbijeenkomsten en probeert de dialoog op gang te brengen. Na afloop hoort ze verhalen aan, verwijst mensen door naar hulpinstanties en geeft de bijbehorende telefoonnummers.

“Veel vrouwen denken dat geweld door hun man, vader of broer erbij hoort. Ik maak duidelijk dat het niet normaal is en dat dit niet zo hoort. Ik probeer mensen – ook de mannen - op andere gedachten te brengen door te vertellen dat het ook anders kan. Die houden soms krampachtig vast aan geweld en tradities uit angst voor het onbekende. Ze denken negatief over de westerse maatschappij, zijn bang dat ze respect verliezen van hun vrouw en kinderen en dat er over ze wordt geroddeld.”

Eigen wil
Volgens Moska is haar vrijwilligerswerk mentaal zwaar. Niet alleen het leed waarover ze hoort, ook de overtuigingskracht vraagt energie. “Mensen zeggen: waar bemoei jij je mee? Ik leg uit dat iedereen mag leven zoals hij/zij wil. Tradities zijn mooi, maar ze mogen de individuele ontwikkeling van kinderen en hun aansluiting bij onze hedendaagse Nederlandse maatschappij niet in de weg staan. Zodra ze dat wel doen, zullen we er anders over moeten gaan denken.”

#Taboe wil de groep bereiken door bij het individu te beginnen. Moska: “Elk persoon is uniek en heeft een eigen wil. Een ander mag jouw leven niet voor jou bepalen. Als je individuele gedachten kunt veranderen, zal zich dat als een olievlek over de groep verspreiden; mensen delen nu eenmaal ervaringen met elkaar. Zelfs de mensen die zich vastpinnen op tradities zet ik aan het denken. Ik plant een zaadje die misschien niet meteen tot bloei komt, maar die wel een klein begin kan zijn van een andere zienswijze.”

Het project is te vinden op Facebook 
https://www.facebook.com/Hashtagtaboe

 

#Taboe is de opvolger van het project ‘Van huis uit’ en heeft twee prijzen gekregen: ‘Good practica van ministerie van VWS en De Kartiniprijs. Ook genomineerd bij Eenheid is kracht. #Taboe werkt al meer dan tien jaar in Haagse wijken en buurten met een team van vertrouwenspersonen, vaak sleutelfiguren uit de gemeenschap. #Taboe is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig.