Koning brengt digitaal werkbezoek aan jongeren en professionals die hen ondersteunen in coronatijd

Koning brengt digitaal werkbezoek aan jongeren en professionals die hen ondersteunen in coronatijd

15 april 2021 -- communicatie@xtra.nl

15 april 2021

Zijne Majesteit de Koning bracht vanmiddag een digitaal werkbezoek aan vier organisaties die jongeren ondersteunen in Den Haag en omstreken.  Centraal hierbij stond jongerenwelzijn in coronatijd.

De Koning ging in gesprek met jongeren en met medewerkers en vrijwilligers die hen ondersteunen.  Deze professionals en vrijwilligers hebben elk hun eigen expertise en manier van werken. 

Zo sprak Koning Willem-Alexander met jongerenwerkers van Zebra Welzijn over de aspecten van het reguliere jongerenwerk en over projecten en activiteiten die in deze tijd voor jongeren worden opgezet. Ook vertelde een schulddienstverlener van het Jongeren Informatie Punt (JIP) over de impact van corona op de situatie van jongeren en een begeleider van Loket voor Jonge Moeders over hoe de pandemie hun werkzaamheden be├»nvloedt. Vervolgens sprak de Koning met een consulent en vrijwilliger van VTV Thuismaatjes. Bij VTV  kunnen mensen met een beperking met een ‘maatje op maat’ activiteiten  ondernemen. Afsluitend sprak Koning Willem-Alexander met betrokkenen van Restaurant Parkoers, dat als leerwerktraject voortijdige schoolverlaters en jongeren met een beperking opleidt en hen begeleidt naar een vervolgstudie of een zelfstandige werkplek. 

Bij elk onderdeel van het gesprek was ook een jongere aanwezig.  Zij vertelden pakkend over hun ervaringen in deze moeilijke tijd en wat de ondersteuning die ze krijgen voor hen betekent.  Deze getuigenissen maakten veel indruk.  Koning Willem-Alexander was dankbaar dat deze jongeren zo open over de impact van corona op hun leven wilden vertellen.  Ook sprak hij zijn waardering uit voor de professionals en vrijwilligers die nu des te meer betekenen voor jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben.

Dit werd onderschreven door wethouder Jeugd in Den Haag, Kavita Parbhudayal: “Voor veel jongeren in de stad zijn het zware tijden. School, werk, sport, tijd met vrienden: alles loopt anders. De impact van de coronamaatregelen op het sociale leven en de mentale gezondheid van jongeren is groot. Met een omvangrijke ondersteuningsaanpak draagt het stadsbestuur samen met talrijke organisaties bij aan het versterken van de mentale weerbaarheid van jongeren en stimuleren wij hun participatie”.

De jongeren vonden het heel bijzonder om hun verhaal te kunnen vertellen aan ons staatshoofd.  Daan de Bruijn: “Ik vond het een grote eer om met de koning te praten en VTV Thuismaatjes voor te kunnen stellen. We hebben gesproken over hoe ik de coronatijd ervaar en wat mijn maatje Thomas voor mij betekent”

Uit alle gesprekken bleek de impact die de coronapandemie heeft op het dagelijkse leven van jongeren. Op de leeftijd waarop normaal gezien vooral kansen moeten worden geboden en ontwikkeling mogelijk gemaakt, zijn nu veel dagelijkse dingen buiten handbereik.  Iedere jongere gaat hier anders mee om.  Vaak blijkt ondersteuning op maat een groot verschil te maken voor hoe ze deze tijd beleven.

Over Zebra, JIP, VTV en Parkoers

Zebra Welzijn
Zebra Welzijn is actief in het Haagse stadsdeel Centrum, waar de wijken Schilderswijk en Transvaal onder vallen. Het team van gedreven professionals - en een groot aantal vrijwilligers - ondersteunt bewoners van jong tot oud die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Zebra werkt samen met partners in de wijk, het onderwijs, zorg, bewonersorganisaties en de gemeente.  Samen ondersteunen ze inwoners om hun talenten en mogelijkheden te benutten en uitdagingen aan te gaan binnen en met hun sociale netwerk.

JIP Haaglanden
Het Jongeren Informatie Punt (JIP) biedt gratis en anoniem informatie, advies en ondersteuning aan jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Het is haar missie om jongeren te ondersteunen bij hun ontplooiing en zelfredzaamheid. Dit doen zij door enerzijds informatie toegankelijk te maken voor en ter beschikking te stellen aan jongeren en anderzijds door het stimuleren en het faciliteren van de participatie van jongeren in de samenleving, in hun eigen leefomgeving en binnen het JIP. JIP is onderdeel van Stichting JESS.

VTV
VTV, Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vormingsactiviteiten, biedt mensen met een beperking diverse groepsactiviteiten in de regio’s Delft, Leiden en Den Haag. Daarnaast biedt zij 1 op 1 sportbegeleiding met de Beweegcoach en Maatjes op Maat via Thuismaatjes. Mensen met een beperking willen meedoen in de maatschappij, maar varen wel bij structuur en veiligheid. Samen met een thuismaatje vinden ze het fijn om thuis iets te doen of om er op uit te gaan. Thuismaatjes van VTV koppelt vrijwillige maatjes aan mensen met een hulpvraag of aan gezinnen met een kind met een beperking. Een maatje zorgt ervoor dat zij, net als iedereen, aan het gewone leven kunnen deelnemen, een vertrouwensband kunnen opbouwen en hun sociaal netwerk uitbreiden. VTV wordt ondersteund door Stichting MEE Zuid-Holland Noord (MEE ZHN).

Parkoers
Parkoers is een bijzondere horecalocatie in het Zuiderpark. Hier worden leerwerktrajecten geboden aan jongeren met een beperking en aan voortijdig schoolverlaters. In nauwe samenwerking met ROC Mondriaan worden jongeren begeleid naar een vervolgstudie of een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt. Parkoers is een project van MEE ZHN.