Centraal noodnummer bereikt duizenden kwetsbare Hagenaars

Centraal noodnummer bereikt duizenden kwetsbare Hagenaars

05 juni 2020 -- communicatie@xtra.nl

Na de sluiting van de Servicepunten door de coronamaatregelen wordt in korte tijd een centrale hulplijn voor kwetsbare Hagenaars opgezet. Het noodnummer 070- 205 30 03 wordt overstelpt met vragen. “Het is flink aanpoten”, zegt maatschappelijk werker Pam Rombout over het tijdelijke noodnummer. “Het is een prachtig initiatief voor burgers in crisistijd”, zegt coördinator Gaitrie Sahtoe van Voor welzijn (onderdeel van Xtra).

Huilend krijgt maatschappelijk werker Pam Rombout de eerste weken in coronatijd een 60-jarige man aan de telefoon. Iedereen wordt aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven. Hij kan geen meer kant op. Zijn koffieochtend in het wijkcentrum of cafeetje zit er niet meer in. Zijn zus bij wie hij inwoont, mishandelt hem psychisch en verplicht hem onder meer op de keukenvloer te slapen. Door het wegvallen van de dagelijkse uitjes, kan hij er niet meer tegen. Radeloos belt hij de hulplijn.

“Dit verhaal maakte flinke indruk. Ik sliep er slecht van omdat ineens duidelijk werd wat de impact van de coronamaatregelen op een mensenleven kan zijn. Deze man zat door de lockdown plots gevangen met zijn tirannieke zus. Door een van onze medewerkers van het Servicepunt in zijn stadsdeel is hij verder geholpen”, vertelt Rombout over haar eerste periode bij de centrale hulplijn 070 205 3003. Ze werkt ook bij het Servicepunt XL De Regenvalk en ’t Lindenkwadrant.

Vragen, advies en informatie
Het is een van de vele verhalen die ze via het noodnummer te horen krijgt. Er volgen nog enkele honderden andere gesprekken met kwetsbare Hagenaars. Na de lockdown in maart bellen zij voor vragen, advies en informatie naar de in recordtempo opgezette hulplijn, voortkomend uit een krachtenbundeling van de werkmaatschappijen van Xtra. De professionele centrale, opererend vanuit wijkcentrum Escampade, vervangt de gesloten Servicepunten XL.

Roodgloeiend
Die eerste weken staat de telefoon roodgloeiend. Per week komen er gemiddeld 500 tot 600 calls binnen. Dagelijks werken vier medewerkers van 9.00-15.00 uur en twee medewerkers van 15.00- 21.00 uur en in het weekend en feestdagen bij de hulplijn. “Nog steeds is het hard werken. Onze mensen zitten onophoudelijk aan de telefoon om bewoners te ondersteunen. Als blijkt dat mensen meer nodig hebben dan advies en informatie, neemt een maatschappelijk werker contact met ze op”, zegt Gaitrie Sahtoe, een van de coördinatoren van de hulplijn.

Doorverwijzen naar partners
Medewerkers proberen zo snel mogelijk achter de hulpvraag te komen. Is er sprake van armoede en geeft een bewoner aan gebruik te willen maken van de maaltijden van de Participatie Keuken dan wordt bekeken of hij daarvoor aangemeld kan worden. Blijkt uit een gesprek dat een bewoner niet kan rondkomen, dan kan er een Voedselbankaanvraag worden gedaan. Bij eenzaamheid kan een cliënt o.a. worden aangemeld voor een belcirkel waarbij ouderen telefonisch contact met elkaar onderhouden. 

Financiën, wonen en psychosociale hulp
Volgens Sahtoe en Rombout hebben de meeste mensen die bellen grote zorgen over financiën, wonen en psychosociale hulp. “Sommige mensen zagen in een klap hun inkomen wegvallen doordat nul-urencontracten niet werden verlengd. Hoe moet ik mijn huur betalen? Hoe kan ik een uitkering aanvragen? In de praktijk blijkt dat er nog steeds veel mensen zijn die net tussen de voorzieningen in vallen, waardoor de (financiële) ondersteuning gering is”, zegt Sahtoe.

Ook wonen is voor veel mensen een groot probleem. Dat was volgens Pam ook al zonder coronacrisis een ‘pijndossier’ vanwege de grote woningnood en de geringe doorstroming. “Een moeder die met vier kinderen in een kamer woont, een man die na een scheiding niet kan verhuizen door een wegvallend inkomen… Alles staat stil en brengt enorme spanningen met zich mee. We kunnen cliënten weinig perspectief bieden. De woningen zijn er gewoon niet”, vertelt Rombout. We luisteren en ondersteunen daar waar mogelijk.

Binnenlopen
Hoe zinvol de hulplijn ook, hopen de twee dat de Servicepunten XL weer snel opengaan. “De hulplijn is van grote waarde. We willen bereikbaar zijn voor de (kwetsbare) bewoners. Het bereikt daarnaast ook mensen die nooit eerder in contact zijn geweest met de mogelijkheden van ons welzijnswerk. Het is een prachtig initiatief voor burgers in crisistijd, maar het mooiste is als bewoners weer terecht bij hun oude vertrouwde Servicepunt XL, zoals ze gewend zijn”, aldus de coördinator.

Heeft u een (hulp)vraag? Bel met 070 205 3003. De hulplijn is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 – 16.00 uur.

Tekst: Merijn van Grieken
Beeld: Stock