Andere en nieuwe dienstverlening in antwoord op de coronacrisis

Andere en nieuwe dienstverlening in antwoord op de coronacrisis

17 maart 2020 -- communicatie@xtra.nl

Goede zorg, dienstverlening én de bescherming van de zwaksten in onze maatschappij liggen Xtra en al haar medewerkers nauw aan het hart. 
Daarom zal onze dienstverlening deze weken anders ingericht worden. We blijven ons dagelijks met hart en ziel inzetten voor (kwetsbare) burgers. Om besmetting te voorkomen, doen we dit tijdelijk echter zoveel mogelijk telefonisch, digitaal en op afspraak. We houden contact met iedereen die nu ondersteuning ontvangt en maken maatwerkafspraken over hoe die plaatsvindt.

Den Haag
Collectieve en horeca activiteiten worden, in lijn met het nationale beleid, opgeschort tot 6 april 2020.  Ook zijn onze Haagse wijkcentra niet meer vrij toegankelijk. Bewoners kunnen er terecht op afspraak.  Uiteraard gaan we dan voorafgaand na of een afspraak echt nodig is en of er geen sprake is van verhoogd risico.
Zoals gebruikelijk kunnen Haagse burgers terecht op www.servicepuntxl.nl. De chatfunctie hier maakt snel en laagdrempelig contact mogelijk. We intensiveren onze inzet hierop om op deze manier met inwoners in rechtstreeks contact te blijven.
Omdat veel inwoners toch liever gebruik maken van de telefoon dan van digitale middelen, komt er voor Den Haag een centraal telefoonnummer. Hierop kunnen inwoners terecht met vragen of verzoeken om ondersteuning. Dit nummer wordt in de loop van de week bekend gemaakt. Op die manier willen we bijdragen aan de gezondheid van alle Hagenaars.

Regionale inzet
Ook buiten Den Haag blijven we uiteraard onze ondersteuning aanbieden in aangepaste vorm.  Zo blijven MEE medewerkers zich in de hele regio inzetten ten bate van mensen met een beperking. Ook hier worden maatwerkafspraken gemaakt. Algemene aanpassingen van de dienstverlening zijn te vinden op de websites van MEE en VTV.

Nieuwe initiatieven
Tijdens deze crisis merken we dat kwetsbare burgers ook op andere vlakken ondersteuning nodig hebben. Daarom werken onze medewerkers met veel enthousiasme en energie aan nieuwe initiatieven.
Zo zijn sommige voedselbanken leeg en kunnen veel mensen niet meer terecht bij de sociale eetvoorzieningen. Daarom gaan we er in Den Haag voor zorgen dat er maaltijden bezorgd worden in de wijken en werken we aan het opzetten van een voedselbrigade.

Ook eenzaamheid ligt op de loer in tijden van quarantaine dus een ander initiatief waar we aan werken, is het opzetten van telefooncirkels om menselijk contact op een andere manier te behouden. Ook op kleinere schaal wordt ingesprongen waar nood is aan hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld door hulp aan te bieden in een hospice met overbelaste verzorgers.

De coronacrisis stelt ons elke dag voor nieuwe uitdagingen maar zorgt ook elke dag voor nieuwe inzichten en initiatieven. We worden warm verrast door de veerkracht van mensen in de wijk en de energie van onze medewerkers om samen met oplossingen te komen. 

Op deze website en via onze andere kanalen houden we u op de hoogte over nieuwe initiatieven en onze lopende dienstverlening. Uiteraard volgen we daarbij de landelijke en gemeentelijke richtlijnen op de voet.

Laten we samen blijven werken aan een veerkrachtige en gezonde samenleving.