Nieuws archief

Nieuws archief

Bewonersmanifest campagne meetellen en meedoen

19 april 2018

De afgelopen maanden hebben we met de campagne 'meetellen en meedoen' ideeën van bewoners opgehaald uit de wijken in Den Haag. Doel hiervan was om de lokale politiek input te geven en ervoor te zorgen dat iedereen meetelt en mee kan doen. De ideeën staan op de website www.meetellenmeedoen.nl en een deel van de ideeën is gebundeld in een bewonersmanifest dat is aangeboden aan de lokale politiek.  Xtra-Bewonersmanifestv3.pdf

 

JIP lanceert nieuwe website en huisstijl

26 maart 2018

Het Jongeren Informatie Punt Den Haag heeft een nieuwe huisstijl en vernieuwde website gelanceerd. Jongeren zijn hierbij betrokken zodat het echt aansluit bij wat zij zoeken en hen aanspreekt.

De website staat vol met relevante informatie over jongerenthema’s. Opgroeien in de stad gaat, zoals wij dagelijks weer zien, niet elke jonge stadsgenoot even gemakkelijk af. Het leven is soms best ingewikkeld. Daarom biedt het JIP persoonlijk advies, gebaseerd op betrouwbare informatie. In gesprek met onze jongerenadviseurs worden de opties op een rij gezet en indien nodig en gewenst ondersteunen we in de eerste stappen. Is er meer hulp nodig dan vertrouwen wij op een uitgebreid netwerk van samenwerkingspartners en specialisten in de stad. Zo gaat vrijwel elke klant met een antwoord of oplossing de deur uit.
 

Buurtbemiddeling Zoetermeer: Hoe eerder de aanmelding, hoe kleiner de kans op escalatie

19 maart 2018

Buurtbemiddeling Zoetermeer kreeg in 2017 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) opnieuw het Plus-certificaat toegekend voor de komende twee jaar. Het succesvolle project, gedragen door 23 vrijwillige bemiddelaars, coördinator Mariette Knoop van Mooi welzijn en woningcorporaties, politie en gemeente,
helpt conflicten tussen buren onderling op te lossen.

De wens van coördinator Mariette Knoop voor 2018 is dat buren eerder zelf Buurtbemiddeling inschakelen, dan dat een kwestie op een veel later moment via bijvoorbeeld politie of woningbouw wordt doorgestuurd. "Hoe eerder de aanmelding, hoe kleiner de kans op escalatie of onherstelbare schade in de buurrelatie."

Snelle doorlooptijd succesfactor

Mariette Knoop geeft sinds 2009 met succes vorm aan het project, waarbij getrainde vrijwilligers op geheel onpartijdige wijze, gesprekken tussen buren begeleiden, die om wat voor reden dan ook met elkaar in onmin zijn geraakt. ‘Vaak begint het klein maar doordat er misschien niets of niet op tijd iets gebeurt met klachten, kunnen irritaties groeien’ vertelt zij. De grootste succesfactor voor het slagen van een Buurtbemiddelingszaak blijkt nog steeds een snelle doorlooptijd te zijn. ‘Daar hebben we alle partijen bij nodig. Een zaak zou al kunnen mislukken doordat onze bemiddelaars één van beide buren niet kunnen bereiken.

Vertrouwen

Zaken die al te ver geëscaleerd zijn of die bij de rechter liggen zijn het stadium van Buurtbemiddeling eigenlijk al voorbij. Het gaat eigenlijk allemaal over vertrouwen. Dat neemt af hoe langer een kwestie suddert. Mensen zijn sneller geneigd een oplossing te vinden met de buren als de zaak op tijd aangemeld wordt. Knoop vindt het, wegens het succes, maar ook de geschiedenis van Buurtbemiddeling in Zoetermeer, bijzonder dat er nog steeds bewoners zeggen het project niet te kennen. ‘Wellicht helpt het, dat wij dit signaal over eerder aanmelden, naar buiten brengen.

Statistieken

Buurtbemiddeling streeft per jaar naar de afhandeling van ca 120-150 zaken. In 2017 werden er in onze stad maar liefst 167 zaken aangemeld waarvan139 zaken in behandeling zijn genomen. Hiervan werden er 102 positief afgesloten.

Contact

Meer informatie? Voorlichting over Buurtbemiddeling binnen uw bewonersplatform, vereniging of Buurtforum? Aanmelden als buur of als vrijwilliger? Kijk op www.buurtbemiddelingzoetermeer.nl of bel met Mariette Knoop via 079 – 346 61 15.

Lees ook de publicatie in AD Haagsche Courant van dd. 12-03-2018.

Shailesh Ramnath is onze Sociaal Werker van 2018

16 maart 2018

Onze jeugdwerker Shailesh Ramnath (links op de foto) was samen met twee sociaal werkers van andere organisaties genomineerd voor de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2018. Zijn nominatie is een waardering voor de manier waarop hij zijn werk uitvoert. Helaas is hij uiteindelijk niet verkozen, maar Shailesh is voor ons dé Sociaal Werker van 2018!

Uit 27 kandidaten koos de jury drie sociaal werkers waaronder Shailesh. Hij draait activiteiten in het centrum en geeft participatielessen en weerbaarheidscursussen op scholen, organiseert wijkevenementen met ander partners in de wijk, begeleidt de jeugdraad en staat altijd klaar voor collega's. Het project ‘12min-of-meer’ heeft Shailesh ontworpen in samenwerking met de partners in de wijk en daar wordt regionaal en landelijk over gesproken.'

De jury droeg Shailesh Ramnath voor vanwege zijn belangrijke rol in de buurt in Loosduinen in Den Haag. Door kinderen serieus te nemen, hen een rol te geven, ook weer naar jongere kinderen en anderen, en hen weerbaar te maken gebeurt er precies waar het sociaal werk voor is: ondersteunen en versterken. De overlast is verminderd en de wijk en de kinderen krijgen een nieuwe toekomst. Doordat Shailesh ook steeds ruimte maakt anderen hierover te vertellen draagt dit enorm bij aan zijn profiel maar vooral ook als voorbeeld voor andere sociaal werkers en samenwerkingspartners. 

De jury, met vertegenwoordigers van Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, BPSW, het Hbo-onderwijs en Sociaal Werker van het Jaar 2017, Mariska Overgaag, heeft de selectie gemaakt. De genomineerden dragen met hun innovatie, passie, inventiviteit en professionaliteit van al de voorgedragen sociaal werkers het vak en de branche het meeste uit. Ze zijn het gezicht van het belang van het versterken van de sociale basis in alle facetten. 

Stadsconferentie Goed voor Elkaar in Museon 07-03-2018

12 maart 2018

Op 7 maart jl. vond in Museon Den Haag, de Stadsconferentie Goed voor Elkaar plaats. Hierin trokken Gemeente Den Haag en Xtra gezamenlijk op in het neerzetten van een informatiemarkt rond wijkgerichte WMO voorzieningen. Denk daarbij aan de Scootmobielpool, begeleiden en rijden en Burenhulp maar ook inzet van het klantdashboard 'Mijn Welzijn'. Wijkbewoners kunnen in Den Haag toegang krijgen tot een breed scala aan hulp, zorg en vrijetijdsdiensten via de Servicepunten XL. Klik hier voor een locatiekaart naar het dichtsbijzijnde Servicepunt XL in uw wijk.

Spel aan Huis in databank Effectieve Jeugdinterventies

22 februari 2018

Het preventieve programma Spel aan Huis is in januari 2018 erkend als ‘goed onderbouwd’ door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies. Deze onafhankelijke commissie van deskundigen beoordeelt de kwaliteit en effectiviteit van interventies. De erkenning betekent dat Spel aan Huis is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies als ‘goed onderbouwde’ methode. Dit is een prachtige beloning voor de inzet van alle gezinnen, stagiaires en coördinatoren van Spel aan Huis.

Spel aan Huis bestaat sinds 1986 en wordt In Den Haag en Rijswijk aangeboden door Xtra. Spel aan Huis is een preventief programma voor gezinnen met jonge kinderen. Het gaat om gezinnen die extra stimulans en ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden goed kunnen gebruiken. Doel van het programma is het spel, en daarmee de (taal)ontwikkeling, van een kind verbreden en verdiepen, door middel van gerichte spelstimulering. Deze spelbegeleiding vindt plaats bij het gezin thuis en wordt verzorgd door stagiaires van een Hbo opleiding. Naast spelstimulering biedt het programma ook opvoedondersteuning en toeleiding van ouders en kinderen naar voorzieningen in de wijk.

O3 buurtrestaurant feestelijk geopend

13 februari 2018

O3 buurtrestaurant is vanmiddag op feestelijke wijze officieel geopend door directeur Onderwijsbeleid Sam Hermans en één van onze leerlingen van het leerwerkrestaurant.

Met O3 buurtrestaurant worden enerzijds de jongeren begeleid naar een vervolgopleiding en anderzijds heeft de buurt een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een hapje en een drank je.
Leerwerkbedrijf O3 restaurant is een samenwerkingsverband van ROC Mondriaan en de partners van O3, waaronder Zebra welzijn.
O3 restaurant wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818, Stichting Levi Lassen en Stichting Boschuysen.

JIP in Forum Zoetermeer

12 februari 2018

Het Jongeren Informatie Punt (JIP) is nu gehuisvest op de 2e etage van het vernieuwde Stadhuis – Forum. Het JIP heeft hier elke werkdag spreekuur. Jongeren van 12 tot en met 27 kunnen bij het JIP terecht voor advies en informatie over opgroeien in de stad en alles wat erbij komt kijken om op eigen benen te staan.

Het Forum ondersteunt inwoners bij hun behoefte om meer zelfredzaam te worden en zich te kunnen ontwikkelen. Verschillende culturele en maatschappelijke instellingen, waaronder het JIP en de hoofdvestiging van de bibliotheek, werken in het gerenoveerde stadhuisgebouw samen.

 

Nieuwe website voor J!T

08 februari 2018

De nieuwe website van het J!T is samen met 'onze' jongeren ontwikkeld en zo ingericht dat zij sneller en gemakkelijk hun informatie kunnen vinden. Jongeren kunnen op verschillende thema's zoeken en onder andere via ervaringsverhalen van andere jongeren de informatie en ondersteuning vinden die zij zoeken.

De website mobielproof. Websites worden tegenwoordig voor 50% op een telefoon worden geopend. Onder jongeren ligt dat percentage zelfs nog hoger.

JongLeren is gestart!

08 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 zijn alle Voorscholen van Mooi welzijn, Voor welzijn en Zebra welzijn ondergebracht in de nieuwe organisatie JongLeren. JongLeren wordt ondersteund door Xtra.
JongLeren is dé organisatie in Den Haag waar peuters spelend leren en zich zo ontwikkelen. Er zijn 54 locaties van JongLeren, verspreid over heel Den Haag. De Voorscholen heten vanaf nu Peuterleerplekken. De Peuterleerplekken van JongLeren zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

JongLeren heet niet voor niets JongLeren. Bij ons kunnen jonge kinderen zich al spelend ontwikkelen. Wij denken dat peuters het meeste leren als zij zelf ontdekken en ervaren. JongLeren sluit aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en fantasie van kinderen. De ouders zijn hierbij de belangrijkste partner. Samen zetten we ons in voor een optimale ontwikkeling van hun kind.

Alle Peuterleerplekken van JongLeren zijn verbonden aan een basisschool. De methode en programma’s die we op de Peuterleerplek gebruiken voor de ontwikkeling van de kinderen is dezelfde als die van de samenwerkende basisschool. Zo worden de kinderen stap voor stap voorbereid op de kleuterklas van de basisschool, vindt er een warme overdracht plaats en is er een doorgaande lijn aangaande de ondersteunende zorg.

Samenspel
Op veel van de Peuterleerplekken bieden we ook Samenspel aan. Samenspel is de voorloper op de Peuterleerplek. Het is een speel- en leerprogramma voor kinderen tussen de 2 en 2,5 jaar en hun ouders. Onze pedagogisch medewerkers laten zien hoe al spelend de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd kan worden. Ouders ontmoeten andere ouders en de Nederlandse taal is belangrijk bij de activiteiten.

Voor meer informatie over JongLeren kunt u terecht op:
www.jonglerendenhaag.nl

Een fantastisch, gezond en gelukkig 2018!

04 januari 2018

Xtra en haar werkmaatschappijen willen u hartelijk danken voor de samenwerking in het afgelopen jaar en voor het vertrouwen dat wij van u mochten ontvangen. Dit jaar zetten wij ons met professionals, vrijwilligers en krachtige netwerkpartners, opnieuw in om onze doelgroepen, onze clientèle, de bewoners in ons werkgebied kansen te bieden om te ontwikkelen, mee te doen. Door handvatten te bieden om zoveel mogelijk zelf op te lossen. En als dit even niet lukt, door het samen te doen. Ook dit jaar doen wij dit heel graag weer in samenwerking met u. Wij wensen u een fantastisch, gezond en gelukkig 2018!

 

Jeugd Haagse Hout ontvangt nieuw spelmateriaal na inzamelingsactie

28 december 2017

Deze maand kreeg Wijkcentrum Mariahoeve bijzonder bezoek: Vier afgevaardigden van verzekeraar Aegon, kwamen de opbrengst afleveren van een sponsoractie (Steptember) die bij het bedrijf is gehouden om speluitleen Hop-hopje te voorzien van nieuw spelmateriaal.

Izaak Chtatou, beheerder van Hop Hopje: ‘Een functionaris van Aegon kwam enige tijd geleden met ons in contact en besloot een interne sponsoractie Steptember bij Aegon te koppelen aan onze mobiele speluitleen Hop Hopje. Dit is een Tuk Tuk met laadruimte, die we inzetten in de wijk om jeugd te bereiken en met hen leuke en gezonde buitenactiviteiten te doen. Elke week bezoek ik met collega Mike de Groot en ook met de hulp van vrijwilligers, vijf vaste locaties in de wijk.’ 

Voorafgaand aan de actie ging Izaak in gesprek met de jeugd in Mariahoeve om van hen te horen welke spelmaterialen zij het liefste zouden hebben. ‘Onze hartelijke dank gaat, namens de jeugd en namens ons team uit naar Aegon en de mensen die zich binnen het bedrijf bezig hebben gehouden met de actie.’ Aldus Izaak.

Meer weten over Hop Hopje? Bel naar Wijkcentrum Mariahoeve via 070 -  205 2450. Bekijk Hop Hopje op Facebook.  

 

Hans de Vos neemt afscheid van Xtra

22 december 2017

Op 19 december jl. nam bestuurder Hans de Vos, afscheid van Xtra. Hans was bijna 30 jaar bestuurder van MEE Zuid-Holland Noord, dat in 2016 aansloot bij Xtra. De laatste twee jaar vervulde hij als bestuurder van Xtra, naast Eric Lemstra. Hans, die vervroegd met pensioen gaat, sloot zijn imposante carrière af in een fors gevuld Parkoers in het Haagse Zuiderpark waar hij werd toegesproken door zijn collega’s. Voorafgaand aan de vele mooie woorden konden de aanwezigen genieten van een inspirerende en amusante lezing door professor Erik Scherder, getiteld ‘Daag de hersenen uit’. Xtra bedankt Hans voor zijn grote inzet en betrokkenheid en wenst hem het allerbeste. 

Onbewerkt Talent gezocht!

01 december 2017

MEE Zuid-Holland Noord biedt jongeren met een lichamelijke beperking, chronische ziekte, NAH of ASS de mogelijkheid zich professioneel te laten coachen op weg naar passend en/ of betaald werk. Jongeren tussen 18 en 27 jaar worden van harte uitgenodigd zich aan te melden. Ben of ken je iemand die dolgraag aan passend en betaald werk wil komen, tot nog toe zonder succes? Klik hier voor aanmelding en meer informatie. Onbewerkt Talent wordt gefinancierd door CZK. Deelname is kosteloos.

ZoSamen verhuist!

28 november 2017

Vip voor vrijwilligers (Zoetermeer) heeft haar krachten gebundeld in ZoSamen en gaat vanaf januari 2018 onder de naam ZoSamen verder. In ZoSamen zijn ook MEE Zuid-Holland Noord en Palet Welzijn vertegenwoordigd. Vanaf 22 januari 2018 kunt u bij ZoSamen terecht aan het Stadhuisplein 1 in het Forum, waar meer dan 30 Zoetermeerse organisaties gevestigd zijn. U vindt ZoSamen in het Forum op het plein ‘Mens en Maatschappij’.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u aan voor de ZoSamen nieuwsbrief.

 

Xtra in beeld. Kort en krachtig!

15 november 2017

Wie zijn we, wat doen we en waar staan we voor.
Deze film laat in 1.20 minuut een dwarsdoorsnede zien van wat er zoal bij Xtra en haar werkmaatschappijen omgaat.
Kijk mee en krijg een indruk van Xtra en de breedte van het werkveld waarin al onze onderliggende organisaties en merken actief zijn.

 

Leergilde plus wint Dromen Denken Doen Award

06 november 2017

Leergilde Plus, een project van SVV Scheveningen, heeft vrijdag de tweede Dromen Denken Doen (DDD) Award gewonnen. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het Ondernemersplein op het Plein.

Voor de DDD Award konden Hagenaars problemen aandragen waarvoor ondernemers oplossingen gingen bedenken. De winnaar krijgt 10.000 euro om het probleem op te lossen. De 28-jarige Sohely de Roon diende als probleem het gebrek aan leer-werktrajecten voor jongeren in. Leergilde Plus is een leer-sport-project voor jongeren en versloeg in de finale drie andere kandidaten: Viets, The Hague Youth Factory en de Haagsche Schil.

Bekijk hier de opnames die tijdens de uitreiking zijn gemaakt.

Deze onderscheiding is een initiatief van de Haagsche Business Club en Xtra.

Xtra tekent voor meer diversiteit

03 november 2017

Op dinsdag 31 oktober hebben bestuurders van tien instellingen uit de sector zorg en welzijn, waaronder Xtra, hun handtekening gezet onder het Charter Diversiteit. Daarmee verbinden zij zich aan het werken aan meer diversiteit in hun organisaties.

Dit feestelijk moment was onderdeel van een Charterbijeenkomst die Diversiteit in Bedrijf samen met Voor(t)gaan in verandering en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht over diversiteit in zorg en welzijn organiseerde.
Tijdens de bijeenkomst tekenden de volgende tien organisaties het Charter: Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), AxionContinu, Kommak, Mentorschap Nederland, NWO, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, Siriz, Youké, Xtra en ZonMw. Met ondertekening van het Charter Diversiteit zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen via door de onderneming of organisatie zélf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden. Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Dit project ondersteunt werkgevers en werknemers in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Werkgevers kunnen hierdoor hun resultaten verbeteren. Het Charter Diversiteit telt nu 103 ondertekenaars.
Voor meer informatie: www.diversiteitinbedrijf.nl

Wijkcentrum de Regenvalk feestelijk heropend

02 november 2017

Op 1 november is Wijkcentrum De Regenvalk in Segbroek officieel heropend. Het centrum heeft een totale metamorfose ondergaan. Sinds het wijk- en dienstencentrum gelegen aan de Weimarstraat in 2016 de functie van Serviceplein XL kreeg, werd tot de verbouwing besloten. Het pand werd onder toeziend oog van meer dan 200 belangstellenden op feestelijke wijze geopend door Stadsdeeldirecteur Annette de Graaf en directeur Harm de Jonge van Xtra. Voor welzijn Manager Femke Janssen, die vanuit de Regenvalk werkt reageert enthousiast op de oplevering en opening van de nieuwe Regenvalk: ’Sinds de bouw van dit pand in 1982 is er geen groot onderhoud meer gepleegd. Vanuit de oorspronkelijke functie van het gebouw waren er veel kleine spreekkamertjes. Met het veranderen van de diensten, onder andere de invoering van integrale wijkteams en Welzijn nieuwe stijl is het interieur nu volledig aangepast’. De collega’s van Voor welzijn bedanken alle betrokkenen en aanwezigen en nodigen bewoners van harte uit, de Regenvalk te bezoeken. Kijk voor meer informatie over het dienstenaanbod van de Regenvalk op www.voorwelzijn.nl.

Prachtig!-oorkonde voor Zwementie

30 oktober 2017

Vier keer per jaar reiken PGGM&CO en Alzheimer Nederland de Prachtig!-oorkonde uit. Met Prachtig! worden initiatieven in het zonnetje gezet die waardevol zijn voor mensen met dementie en hun naasten. De zesde oorkonde is voor de vrijwilligers van Zwementie. Bij ons project Zwementie zwemmen jongeren samen met mensen met dementie.

Dementie heeft invloed op de motoriek van je naaste. Vroeg of laat wordt bewegen daarom steeds lastiger. Je naaste wordt dan minder actief. Zonde, want bewegen heeft veel voordelen voor mensen met dementie. Zwementie laat dat goed zien. Wekelijks brengt Zwementie jongeren en mensen met dementie bij elkaar om samen te zwemmen. Plezier staat daarbij voorop.

‘Het mooie is dat de vrijwilligers kijken naar wat we nog méér kunnen en wat wij leuk vinden. Daar bedenken ze vervolgens activiteiten bij.’- Nico Köhler, deelnemer Zwementie

‘Prachtig is een mooie waardering. Ik hoop dat we zo een voorbeeld kunnen zijn, dat anderen kunnen zien hoe ze dit kunnen aanpakken.’ - Sofie – vrijwilliger van Zwementie

Benieuwd hoe een middag Zwementie eruit ziet? Bekijk dan dit filmpje.

 

Co-creatie Xtra en JSO: Vernieuwend verantwoorden

24 oktober 2017

Een goede rapportage begint bij bewustwording van je vakmanschap

We leveren goed werk en hebben tevreden klanten, maar hoe laten we dat zien in de rapportage naar onze subsidiegever? Xtra legde deze vraag neer bij JSO voor haar onderliggende welzijnsorganisaties Mooi, Voor en Zebra. Samen startte ze een traject waarin ze verder keken dan alleen de rapportages. “Verantwoorden is nu geen verplicht nummer meer, maar een bewijs van je vakmanschap.”

De aanleiding

‘Hoe brengen we de kracht van de organisatie naar voren?’

Irma Bolhuis, regiomanager Welzijn: “De kracht van ons werk was niet terug te vinden in onze rapportages. In eerste instantie dachten we dat we onze rapportageteksten moesten aanscherpen, maar we ontdekten al snel dat het een diepere inhoudelijke aanleiding was: hoe brengen we de kracht van welzijn naar voren? Daarom hebben we JSO betrokken bij ons proces. Als we toekomstproof en aanbestedingsbestendig willen zijn, moeten we onze toegevoegde waarde zichtbaar kunnen maken.

Als sociaal werkers zijn we gewend te verantwoorden wat we gedaan hebben maar niet wat de toegevoegde waarde van onze rol is geweest. Sociaal werkers zijn vaak te bescheiden en vervullen hun rol graag op de achtergrond. Nu wordt er juist aanspraak gemaakt op ons vakmanschap en dagen we elkaar uit onder woorden te brengen wat onze cruciale rol is geweest in de processen die we op gang hebben gebracht.”

De aanpak

‘Niet tellen, maar vertellen.’

Louis Pronk, adviseur JSO: “Het gaat bij Vernieuwend Verantwoorden niet om tellen, maar om vertellen. Heel lang draaiden verantwoordingsrapportages naar subsidieverstrekkers om cijfers: wát heb je allemaal gedaan en hoeveel mensen waren er betrokken? Terwijl het juist gaat om het effect van wat je hebt gedaan.

Het ging daarom in dit proces niet alleen om de rapportages, maar vooral om de vraag: waarom doen we de dingen die we doen en wat is de impact daarvan voor de wijk of de bewoner? Pas als je scherp kijkt naar de manier waarop je werkt, kun je scherp verantwoorden.

Het zorgde ervoor dat medewerkers kritischer gingen kijken naar hun eigen werk, maar ook actiever en anders om feedback gingen vragen bij hun klanten. De vraag ‘wat vond je ervan?’ leidt tot de beoordeling van een traject, maar wat je wilt weten is wat het traject iemand heeft opgeleverd. Daarom stel je de vraag ‘Wat heb je hieraan gehad?’. Het levert niet alleen kostbare feedback op voor jou als hulpverlener, mensen gaan zelf ook nog eens nadenken over hun eigen proces.

Uiteindelijk neem je met het aanscherpen van de rapportages de complete processen binnen een organisatie mee, waardoor je effectiever werkt en ondernemerschap aanwakkert.”

De praktijk

‘We worden nog kritischer naar onszelf’

Merle de Römph, sociaal werker Welzijn: “Ik ben me de afgelopen jaren bewuster geworden van mijn eigen rol in het werk dat ik doe, wat deels komt door het nieuwe rapporteren. Vroeger was een rapportage een opsomming van activiteiten, terwijl die activiteiten slechts het middel zijn om je doel te bereiken. Waar het om gaat is wat jouw meerwaarde was in die activiteiten. Door het nieuwe rapporteren en vooral ook door samen schrijven van rapporten, sta je weer even bewust stil bij de vraag: wat doe je en waarom doe je het? Je ziet wat je allemaal realiseert in de praktijk en daar haal je ook waardering uit. En nog een voordeel: door samen rapportages te schrijven, kom je ook samen tot nieuwe ideeën en projecten.”

Het resultaat

‘Rapportages laten ons vakmanschap zien’

Irma Bolhuis, regiomanager Welzijn: “Het project is echt als leuk ervaren. Dat komt doordat dit een kans is te laten zien wat jouw vak is, wat je er zo mooi aan vindt. Dat houdt mensen scherp. We schrijven nu geen rapportages meer om opdrachtgevers te pleasen, maar om ons vakmanschap te tonen als hulpverlener.”

 

Deelname aan samenwerkingsovereenkomst 'Iedereen in beweging'

20 oktober 2017

Afgelopen week heeft Margo van Rheenen (directeur MEE ZHN/VTV) haar handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst 'Iedereen in beweging 'tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Ipse de bruggen, Pieter van Foreest, SWOP, VTV en MEE ZHN.

Hiermee werken deze organisaties samen bij het aanstellen van zogenoemde beweegcoaches. De inzet van de beweegcoaches is mede mogelijk dankzij een bijdrage uit het ondernemersfonds.

Regelmatig sporten of bewegen is goed voor het lichaam en zorgt ervoor dat mensen langer fit en gezond blijven. Daarnaast draagt het bij aan ontmoeting en het gevoel ergens bij te horen.

De beweegcoaches richten zich op de doelgroepen senioren en aangepast sporten. De beweegcoaches zetten zich in om senioren en mensen met een beperking beter te bedienen. Dit doen zij door vraag en aanbod in beeld te brengen en beter op elkaar af te stemmen, meer en nieuwe activiteiten te ontwikkelen en (sport)organisaties en doelgroep in contact met elkaar te brengen en hen hierbij te helpen.

Samenwerking stimuleren en verbinding tot stand brengen tussen sportverenigingen, zorginstellingen en scholen zijn uitdagingen waar de beweegcoaches mee aan de slag gaan. 

MEE ZHN en VTV worden ondersteund vanuit Xtra.

Xtra ondertekent intentieverklaring DonorDialoog

11 oktober 2017

Op dinsdag 10 oktober vond de startbijeenkomst  DonorDialoog plaats. Ook tekenden alle partners, waaronder Xtra, een convenant, waarin we aangeven dat we ons gaan inzetten voor de DonorDialoog in Den Haag.

In Nederland staat ongeveer 40% van de mensen geregistreerd in het Donorregister. Maar grote steden als Den Haag, Rotterdam en Amsterdam blijven achter. Vooral onder mensen met een diverse etnische en religieuze achtergrond wordt weinig geregistreerd. Onbekendheid, gebrek aan passende informatie en taalknelpunten kunnen hierbij een rol spelen.

DonorDialoog Den Haag 2017
In 2017 start de Nederlandse Transplantatie Stichting samen met Stichting MeSam en verschillende Haagse partners in Den Haag de DonorDialoog starten. Het doel van de DonorDialoog is: diverse doelgroepen bereiken, voorlichting geven en informeren over donorschap. Op basis van de informatie kunnen mensen een bewuste keuze maken. Vanuit alle partnerorganisaties worden sleutelfiguren getraind. Zij gaan in gesprek met diverse gemeenschappen in Den Haag om de dialoog over Donorschap op gang te brengen. In totaal worden er 50 dialogen georganiseerd in Den Haag.
De DonorDialoog wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Xtra als geheel ISO gecertificeerd

05 oktober 2017

Binnen Xtra heeft in alle werkmaatschappijen de externe audit op ISO 9001:2015 plaatsgevonden. Dit heeft tot een mooi positief resultaat geleid. Xtra is vanaf nu als geheel ISO gecertificeerd. Dat wil zeggen dat naast MOOI, VOOR Welzijn, Zebra en Xtra plus nu ook MEE/VTV en Xtra Werk voorgedragen worden voor toevoeging aan onze certificering. MEE was al wel gecertificeerd door Bureau Veritas, maar valt nu onder ons certificaat bij Lloyd’s Register. De auditoren waren enthousiast over de wijze waarop wij onze kwaliteit op orde hebben. Zij benoemden dat Xtra een goede focus en een goed beeld heeft. Er is goed in kaart wat er in onze omgeving speelt en wat onze klanten nodig hebben. Dit was te zien op ieder niveau in de organisatie.

Oost-Europees Ontmoetingscentrum in Laak

01 september 2017

Op 1 september opende wethouder Karsten Klein het eerste Oost-Europese Ontmoetingscentrum in Den Haag. Het ontmoetingscentrum is ontwikkeld omdat er vanuit de doelgroep een grote behoefte was aan een ‘eigen’ plek om samen te komen, informatie uit te wisselen en contact te leggen met andere bevolkingsgroepen.

Van seizoensarbeid naar permanente vestiging

De groep Haagse burgers die afkomstig zijn uit Midden- en Oost-Europa groeit gestaag. Er zijn alleen al zo’n 20.000 mensen die een Poolse achtergrond hebben. Het is daarmee de grootste groep westerse allochtonen in Den Haag, en in Den Haag woont ook de grootste Poolse bevolkingsgroep van Nederland. Voorheen waren er vooral seizoensarbeiders, werkzaam in de bouw en in de kassen, die aan het einde van het seizoen weer oostwaarts keerden. Tegenwoordig vestigen steeds meer Polen en andere Midden- en Oost-Europeanen zich hier permanent. Ze hebben vaste banen, een sociaal netwerk, ze krijgen kinderen die in Den Haag naar school gaan. Juist vanwege die redenen groeide de behoefte aan een ‘eigen’ ontmoetingscentrum, legt Magda Spaans uit. Spaans is vanuit MOOI werkzaam als projectleider en samen met een aantal Poolse wijkbewoners initiatiefneemster van het ontmoetingscentrum. Het is dan ook ‘met grote blijheid en trots’, zoals ze zelf zegt, dat het centrum nu officieel geopend is.  

Contact met anderen

In Trefpunt Laakhage, gelegen naast het Servicepunt XL Cromvlietplein, kunnen Midden- en Oost-Europeanen vanaf heden terecht voor een kopje koffie en een praatje, maar ook om informatie over allerhande zaken te krijgen. In de nabije toekomst vinden er ook andere activiteiten plaats, zoals taallessen en voorlichting over gezondheid en opvoeding. ‘Maar het is juist ook de bedoeling dat hier, op een laagdrempelige manier, het contact met andere Haagse wijkbewoners wordt gelegd’, licht Spaans toe. ‘Omdat Trefpunt Laakhage ook plaats biedt aan andere initiatieven, kunnen mensen met verschillende achtergronden elkaar hier ontmoeten. Veel mensen uit onze doelgroep willen wel actief zijn, en aansluiting bij andere groepen, maar weten niet hoe ze dat moeten aanpakken. Omdat het hier allemaal op één locatie zit, komen mensen automatisch met elkaar in gesprek. Voor veel mensen is de taal ook een barrière. Daarom worden straks ook taallessen gegeven vanuit het Ontmoetingscentrum.’
Wethouder Karsten Klein ondersteunt het initiatief vanuit de participatiegedachte.  ‘Vanuit dit centrum kunnen mensen de Nederlandse taal leren, de stap zetten richting welzijn en vrijwilligerswerk zoeken.’ Ook vanuit zijn eigen persoonlijke ervaring ziet hij het nut ervan in. ‘Mijn ouders emigreerden naar Nederland in de jaren ‘60. Ik weet dat zij zoiets als een ontmoetingscentrum enorm goed hadden kunnen gebruiken.’ Met een grote Poolse gemeenschap in Den Haag – de grootste van Nederland – ziet hij dan ook volop kansen: ‘Alle seinen staan op groen, maak er een succes van!’, drukt hij de aanwezigen op het hart.

Van spreekuur naar ontmoetingscentrum

Het ontmoetingscentrum vloeit logisch voort uit het spreekuur dat door MOOI! gehouden wordt in het Servicepunt XL. ‘Er is een grote toegevoegde waarde voor de doelgroep’, geeft Ben Ket aan, manager bij MOOI. ‘De Oost-Europese gemeenschap is hardwerkend en heeft overdag geen tijd, maar het Servicepunt sluit om vijf uur ’s middags. Voor mensen die vragen hebben over werk, over scholing, over zorg en welzijn, organiseren we nu een spreekuur in de avond. Nu komt er een ontmoetingscentrum bij, en kunnen we vanuit hier verder werken aan de participatie.’  

De vrijwilligers die tijdens de openingsbijeenkomst achter de bar staan hebben er zin in: ‘Hier kunnen we ook iets van onze cultuur aan de andere wijkbewoners laten zien!’

DUWO en Xtra plus tekenen voor jongerenboulevard

01 september 2017

Xtra plus en studentenhuisvester DUWO gaan samenwerken om een ‘jongerenboulevard’ te realiseren. Het gaat daarbij met name om het bieden van ondersteuning en vervolghuisvesting na de uitstroom uit begeleid wonen accommodaties.

Donderdag 31 augustus ondertekenden de bestuurders van DUWO en Xtra plus,  Antoine Fraaij en Eric Lemstra, een convenant daarvoor. Daarbij was ook wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, Saskia Bruines, en andere partners van de twee partijen aanwezig.

DUWO en het JIT – onderdeel van Xtra plus – vormen in Den Haag al vele jaren een sterke verbinding als het gaat om begeleid wonen van jongeren van 18 tot 27 jaar met verschillende behoefteniveaus van zorg, begeleiding of coaching. Het JIT begeleidt jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Voor de duur van de begeleiding hebben deze jongeren huisvesting in Den Haag nodig. DUWO huisvest studenten en is gespecialiseerd in het beheer van woonruimte en de bijbehorende dienstverlening voor deze doelgroep, waaronder op de jongerenboulevard ook niet-studenten kunnen vallen.

Doorstroomvoorziening

Met het initiatief willen DUWO en het JIT jongeren uit de begeleide huisvesting van JIT Wonen en de Foyer aansluitend aan hun verblijf een doorstroomvoorziening met lichte begeleiding aanbieden. Deze jongeren misten tot nu toe begeleiding na hun uitstroom, maar ook de doorstroming naar betaalbare woonruimte is moeilijk. Daardoor konden jongeren niet uitstromen of terugvallen, waardoor voor nieuwe jongeren minder snel een plek vrij kwam in de huisvesting.

De uitgebreide samenwerking tussen DUWO en het JIT zorgt ervoor dat jongeren op een juiste wijze worden begeleid. Met dit nieuwe aanbod spelen beide partijen goed in op de huidige ontwikkelingen.

Bij JIT Wonen worden jongeren opgevangen met complexe problemen. Deze categorie jongeren wordt met intensieve begeleiding naar behandeling, een zinvolle dagbesteding (school, werk of vrijwilligerswerk) of een passende vervolgvoorziening geleid. In de Foyer krijgen de jongeren minder intensieve begeleiding. Hier krijgen zij de kans om een startkwalificatie te halen en een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. In de nacht en het weekend zorgen studenten van de TU Delft voor toezicht. Haagse Fondsen dragen bij aan de stoffering waarmee de huren betaalbaar worden gehouden. De  toekomstgerichte  en motiverende aanpak van het JIT geeft jongeren houvast en inspiratie om hun leven als jongvolwassene vorm te geven.

Ouderen maken kennis met Virtual Reality in Wijkcentrum Mariahoeve

15 augustus 2017

Afgelopen week startte in wijkcentrum Mariahoeve een bijzonder initiatief: Xtra begon er samen met Hack The Planet het proefproject ‘Elders VR’, waarbij senioren kennismaken met het fenomeen Virtual Reality. Het project is een uitwerking van het concept waarmee Hack The Planet eind vorig jaar een zogeheten Hackathon won over ouderenzorg. Het idee is dat door middel van Virtual Reality, senioren die eenzaamheid ervaren, uit hun isolement worden gehaald.

Bij Virtual Reality krijgen deelnemers een speciale bril op, waarmee je als het ware een andere wereld binnenstapt. Op die manier kan men bijvoorbeeld ervaren hoe het is om te duiken in het Great Barrier Reef, op safari te gaan in Afrika of in een gondel door Venetië te varen. Het op deze manier vergroten van je wereld blijkt veel gespreksstof op te werpen bij de deelnemers, die altijd in koppels van twee meedoen.

‘Ik ben gaan duiken’ zegt Rebecca, bezoekster van het Wijkcentrum. ’Het is net echt. Ik denk dat het helpt om mensen even uit de realiteit te halen. En je raakt aan de praat met elkaar omdat je samen iets meemaakt.’

Floris van Hack The Planet: ‘Wat we hier testen is nagenoeg precies hetgeen we op de tekentafel hadden. Deelnemers reageren heel enthousiast. Het project is nog volop in ontwikkeling. De virtuele omgevingen die hier getoond worden hebben een exotisch karakter, maar in vervolgproject ‘Elders@Home’ kunnen ouderen straks vanaf de bank thuis, een virtueel kijkje nemen in bijvoorbeeld een wijkcentrum of bij een dagbesteding. Zo worden de drempels voor wie gebruik maakt van de bril verlaagd.’

Aan deze pilot, die binnenkort ook zal worden gestart in de Julianakerk in Transvaal en aan het Cromvlietplein in Laak-Noord, is een onderzoek gekoppeld in de vorm van een vragenlijst voor deelnemers. Doel daarvan is te bekijken of deze test na verloop van tijd inderdaad een vermindering van eenzaamheidsgevoelens tot gevolg heeft.

Nieuwsgierig geworden?
De Virtual Reality set zal ook in gebruik zijn tijdens de komende Goed Voor Elkaar festivals in Den Haag. Kijk voor de data en locaties op www.denhaag.nl/voorelkaar. Voor vragen over de pilot in de wijkcentra kunt u contact opnemen met Stef Beun via s.beun [at] voorwelzijn.nl.

Veel belangstelling voor Virtual Reality Project 'Elders'

03 juli 2017

Samen met Hack The Planet/ Q42 was Xtra 30 juni bij VeiligVitaal in WorldForum aanwezig. Dit informatieve evenement voor alle 55-plus inwoners van Den Haag had de hoofdthema’s veiligheid en vitaliteit. 

Xtra was aanwezig met een Virtual Reality installatie. Steeds konden twee deelnemers samen op reis gaan door de VR-bril op te zetten. Vooral de safari tussen de wilde olifanten en de gondeltocht door Venetië waren favoriet. Dit Virtual Reality project 'Elders' richt zich op het doorbreken van isolement bij ouderen en verlaagt drempels om contact te hebben met anderen. Het biedt in de nabije toekomst voor ouderen ook de mogelijkheid om, vanaf de bank thuis, vast een virtueel kijkje te nemen bij bijvoorbeeld dagbesteding of de wijkmaaltijd.

Bekijk hier de reactie van een deelnemer.

Xtra jaarbericht 2016

27 juni 2017

Ook in 2016 hebben onze welzijnsprofessionals zich weer ingezet door te luisteren, een vraagbaak te zijn, te interveniëren en condities te creëren zodat mensen kunnen meetellen en meedoen. Het jaar van Xtra laat een aantal van onze ontwikkelingen en prestaties zien.

Xtra is aanwezig met aandacht: alert, deskundig en betrokken. Daarbij richten we ons op mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen. We bieden ondersteuning die hen, waar mogelijk, in staat stelt zich verder te ontwikkelen en regie te nemen. We willen graag een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen.

Bekijk hier ons jaarbericht 2016.

Al 25 'nieuwe collega's' in kader van STiP banen

12 juni 2017

Er zijn inmiddels al 25 'nieuwe collega's' gestart bij Xtra in het kader van de STiP banen. Zij krijgen bij ons de mogelijkheid om uit de uitkering te komen en zich de komende tijd te ontwikkelen, zodat zij door kunnen groeien naar een reguliere baan.

Lunchroom Parkoers vernieuwd

09 juni 2017

Lunchroom Parkoers in het Zuiderpark is vernieuwd. Na een verbouwing van vijf maanden is Parkoers nu ook een leerwerkcentrum voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De jongeren werken in de keuken, bedienen in de lunchroom en helpen bij de catering in de vergaderzalen. Op 1 juni opende wethouder Baldewsingh ons vernieuwde Parkoers.

De menukaart is uitgebreid en voor de gerechten maken de koks gebruik van zoveel mogelijk seizoensgebonden producten die bij voorkeur uit de buurt komen. Parkoers heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Parkoers is ook een plek waar jongeren komen om te leren en werken. Parkoers biedt vanaf nu leerwerkplekken aan jongeren met een arbeidshandicap, die op de 'normale' arbeidsmarkt minder gemakkelijk een baan vinden. Met leerwerkplekken in Parkoers worden zij daarbij ondersteund. Ze worden opgeleid tot gastvrije en klantvriendelijke medewerkers die met plezier bezig zijn. Zo draagt Parkoers bij een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Deskundige professionals begeleiden deze jongeren in hun privé-situatie, en staan ook de (potentiële) werkgevers met raad en daad terzijde.

Daarnaast biedt Parkoers nog steeds mogelijkheden voor verhuren en cateren. Het zalencentrum van Parkoers is aangepast aan de eisen van nu. Ruime lichte zalen met alle moderne apparatuur die nodig is voor een goede bijeenkomst of efficiënte vergadering. De catering wordt verzorgd door jongeren die in Parkoers een leerwerkplek hebben.

Investeer in jeugd- en jongerenwerk; Xtra gesprekspartner in landelijk rapport

08 juni 2017

Gemeenten moeten investeren in meer jeugd- en jongerenwerk ter preventie van polarisatie en radicalisering. Jeugd- en jongerenwerkers dragen bij aan sociale cohesie doordat zij jongeren en ouders écht weten te bereiken en hen kunnen helpen. Ze zijn daardoor cruciaal voor de samenlevingsopbouw, effectief veiligheidsbeleid en het tegengaan van radicalisering. Dat stelt Naima Azough in het rapport  Weerbare jongeren, weerbare professionals dat zij 29 mei presenteerde.

Azough deed dit onderzoek als Speciaal rapporteur naar voorkomen van extremisme en bevorderen van sociale cohesie in het jeugddomein (VWS/OCW). Polarisatie ontwricht de samenleving en kan leiden tot extreme vormen van radicalisme, zoals rechts- en linksextremisme en jihadisme. Polarisatie tast het zelfbeeld en een gezonde ontwikkeling van te veel jongeren aan. Jongeren voelen zich buitengesloten en haken af. Jongeren moeten dus merken dat zij erbij horen en ertoe doen. Onderwijs, sociaal werk, zorg en politie moeten eensgezinder samenwerken.

Voor deze verkenning is gesproken met vele professionals, deskundigen en bestuurders. Xtra is één van de gesprekspartner. Ons convenant tussen jeugd- en jongerenwerk, politie en onderwijs is landelijk als één van de zes goede voorbeelden in het rapport beschreven.

Sociaal Werk Nederland overhandigt dinsdag 13 juni het Manifest ‘Hou ze erbij, voorkom uitsluiting van Jongeren’ aan de Tweede Kamer.