Nieuws archief

Nieuws archief

IDHEM: Ondersteuning voor Haagse EU-migranten

22 juli 2021

Stichting IDHEM komt al sinds 2007 op voor de belangen van migranten uit de Europese Unie in Den Haag. Vanaf januari 2020 is IDHEM onderdeel geworden van welzijnsorganisaties Mooi, Voor en Zebra.
IDHEM is gevestigd in diverse Haagse wijken in de Servicepunten XL. IDHEM draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid, integratie en participatie van EU-migranten in de Haagse samenleving. EU-migranten die wonen en werken in Den Haag en de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, kunnen bij IDHEM terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, werk, onderwijs, taal en integratie.

Met een groot aantal vrijwilligers zet IDHEM zich dagelijks in om slachtoffers van uitbuiting, huisjesmelkerij en criminaliteit te ondersteunen. Dit doen zij met een groot enthousiast team van vrijwillige ervaringsdeskundige uit diverse EU-landen. Dankzij deze diversiteit kan IDHEM EU-migranten ondersteunen in 8 verschillende talen: Pools, Bulgaars, Hongaars, Roemeens, Russisch, Oekraïens, Engels en Nederlands.

Inwoners met een vraag kunnen zowel telefonisch, online en op locatie terecht bij IDHEM. Zo informeert IDHEM via Facebook haar volgers in diverse talen over belangrijke initiatieven en maatregelen genomen door de landelijke en lokale overheid. Telefonische informatie en afspraken op locatie kunnen vooraf gemaakt worden door te bellen naar de informatielijn of te idhem [at] xtra.nl (mailen).

Informatielijn 070 356 81 83
Op alle dagen kan naast ondergenoemde taal, ook in het Nederlands en Engels informatie verstrekt worden.

 • Informatie in het Bulgaars op maandag van 19.00 tot 21.00 uur.
 • Informatie in het Oekraïens en Russisch op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur.
 • Informatie in het Pools op woensdag van 19.00 tot 21.00 uur.
 • Informatie in het Hongaars op donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.

Afspraak op locatie
Op de website www.servicepuntenxl.nl staan alle locaties van de Servicepunten XL. Op al deze locaties kan met IDHEM een afspraak worden gemaakt voor Nederlands- en Engelstalige informatie, advies en begeleiding. Ondersteuning in een andere taal kan altijd in overleg. Daarnaast zijn er een aantal vaste spreekuren ingericht voor ondersteuning in het Pools of Bulgaars:

 • Poolse spreekuren
  • Dinsdag van 18.00 tot 21.00 uur in Vadercentrum Adam.
  • Woensdag van 09:00 tot 12:00 uur in Wijkcentrum Escampade.
  • Donderdag van 18:00 – 21:00 uur in Buurthuis Bario.
  • Vrijdag van 09:00 – 12:00 uur in Wijkcentrum de Regenvalk en Wijkcentrum de Wissel.
    
 • Bulgaarse spreekuren
  • Dinsdag van 11:30 uur tot 14:30 uur in Wijkcentrum De Wissel.
  • Woensdag van 09:00 tot 12:00 uur in Wijkcentrum Escampade.

 

NOV-Keurmerk Goed Geregeld uitgereikt aan Mooi, Voor, Zebra, MEE ZHN, JongLeren en JESS

20 juli 2021

Als organisatie streven we ernaar dat alle zaken omtrent haar vrijwilligers binnen Mooi, Voor, Zebra, MEE ZHN, JongLeren en JESS tip top geregeld zijn. Om die reden heeft een team van vrijwilligers en professionals zich ingespannen om het NOV-keurmerk Vrijwillige inzet Goed Geregeld te behalen. Begin dit jaar hebben wij het traject succesvol afgerond en het certificaat behaald. De officiële uitreiking werd in besloten kring gedaan door Fenna Noordermeer (Bestuurslid NOV en PEP) aan Els Bleijenberg (Manager Vrijwilligers), met als gastheer Haagse cabaretier Sjaak Bral. De opname van deze uitreiking werd afgelopen week getoond aan een kleine groep betrokkenen vrijwilligers en professionals in verschillende twee wijkcentra. Als afsluiting werden zij verrast door een optreden van Robbie De Huismuzikant, de winnaar van het Haags Songfestival 2021. Klik hier voor een compilatie van deze feestelijk dag.

Alle informatie, advies en begeleiding voor jongeren en gezinnen in regio Den Haag nu onder één naam: Stichting JESS

24 juni 2021

Vandaag werd de nieuwe naam gelanceerd van de stichting waarbinnen onder andere het Jongeren Informatie Punt (JIP), het Jeugd Interventie Team (JIT) en het School Maatschappelijk Werk (SMW+) samenwerken. 
De naam JESS – Jong En Samen Sterk – werd onthuld door Haags wethouder jeugd, Kavita Parbhudayal, tijdens een online sessie.

Ook emeritus hoogleraar pedagogiek, Micha de Winter, kwam aan het woord.  Hij hield er een gepassioneerd betoog voor om jongeren te ondersteunen vanuit hoop en hen perspectief te bieden vertrekkende vanuit hun eigen talenten en kracht. Die boodschap sluit naadloos aan bij de filosofie van JESS. 

Elke dag bieden de medewerkers van JESS kinderen, jongeren en gezinnen informatie, advies en begeleiding op maat.  Hierbij helpen ze die kinderen en jongeren om te ontdekken welke plaats in deze samenleving bij hen past en begeleiden ze hen om daar te komen.  Hierbij ligt de regie steeds bij de jongere zelf.

Tijdens de lancering kwamen ook jongeren aan het woord die vertelden hoe die hulp er in praktijk uitziet en hoe zij hun plek in de maatschappij zien.  Zo zei Leroy: “Mijn begeleider hielp mij mijn schulden op te lossen, waardoor er een enorme last van me af viel. Er ontstond daardoor ruimte om op andere vlakken verder te werken aan mezelf. Ik heb nu meer rust en heb de regie weer terug op mijn eigen leven.”

Die vroegtijdige, preventieve aanpak is van groot belang volgens wethouder Parbhudayal: “Voorkomen is beter dan genezen.  Ik maak me er hard voor dat we kinderen en jongeren veel beter en eerder kunnen ondersteunen en helpen in het volwassen worden. Daarmee hopen we ook te voorkomen dat ze in de complexe jeugdzorg belanden”.

Het belang van preventie kwam ook terug bij Margo van Rheenen, bestuurder van JESS: “Advies en begeleiding op maat zijn cruciaal voor jongeren.  Tijdens die 27 eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor hun verdere leven.  Daarom spreken we ook niet van een hulpverleningsplan maar van een toekomstplan.”

Stichting JESS: van losse organisaties naar een palet aan informatie, advies en begeleiding

De naam JESS – Jong En Samen Sterk - is gekozen omdat die past bij de basisfilosofie van de organisatie.  We geloven immers dat ieder kind en elke jongere mag zijn wie het is en groeien naar een eigen plek in de samenleving die past bij hun eigen talenten en kracht.

Onze medewerkers gaan zonder (voor)oordelen met een kind of jongere op pad en bieden hen de ruimte om in kleine stapjes te ontdekken welke weg bij hen past.  Dit doen we zoveel mogelijk samen met de eigen omgeving van het kind of jongere en we verbinden hen daarbij actief met anderen.

Vanuit die filosofie biedt Stichting JESS een palet aan informatie, advies en begeleiding voor inwoners van de regio Den Haag tussen 0 en 27 jaar.  Dit aanbod is ontstaan gedurende de voorbije twintig jaar.

In die tijd is onze samenleving razendsnel geëvolueerd.  Om jongeren te begeleiden bij de vraagstukken en uitdagingen die dit opriep, is hulp op maat ontwikkeld voor tal van doelgroepen en voor tal van vragen. 

Een paar voorbeelden hiervan zijn het JIP en JIT. Zo’n vijftien jaar geleden is het Jongeren Informatie Punt (JIP) opgericht om jongeren wegwijs te maken in de maatschappelijke jungle en antwoorden te bieden op vragen waar zij mee worstelen.  Daarnaast is in 2005 het Jeugd Interventie Team (JIT) ontstaan voor jongeren met complexe vragen op verschillende leefgebieden waarbij intensievere begeleiding nodig was.

Door de jaren heen werd steeds nauwer samengewerkt tussen verschillende organisaties om de hulp aan jongeren zoveel mogelijk te stroomlijnen.  Dat proces kwam in een stroomversnelling door de decentralisatie in 2015 toen vele taken op het gebied van jeugd naar gemeenten zijn gegaan.  Dat was aanleiding voor een aantal organisaties die maatwerk boden om hun krachten te bundelen onder de noemer Xtra Plus.

Sinds 2015 is meer en meer in samenhang gewerkt en werd ook nieuwe dienstverlening op maat ontwikkeld; op verzoek van gemeenten of als antwoord op signalen van jongeren.  Een voorbeeld hiervan is schulddienstverlening voor jongeren.  Ook het School Maatschappelijk Werk (SMW+) is in 2015 aangesloten bij de samenwerking.

Om dit palet aan dienstverlening en de samenhang van het aanbod duidelijker te kunnen uitleggen aan de doelgroepen, is ervoor gekozen om verder te gaan onder een naam die past bij de basisfilosofie en het brede aanbod; Stichting JESS – Jong En Samen Sterk.  Onder die naam willen we ook blijven vernieuwen zodat we jongeren gericht kunnen blijven ondersteunen bij de vraagstukken waar ze tegenaan lopen.

Uiteraard blijven het JIP, JIT en SMW+ ook gewoon vindbaar onder de eigen naam.

Meer informatie over onze dienstverlening en filosofie kan je vinden op www.stichtingJESS.nl

Emeritus hoogleraar pedagogiek, Micha de Winter (links) in gesprek met jongere Leroy (links) en begeleiders (rechts). 

Koning brengt digitaal werkbezoek aan jongeren en professionals die hen ondersteunen in coronatijd

15 april 2021

15 april 2021

Zijne Majesteit de Koning bracht vanmiddag een digitaal werkbezoek aan vier organisaties die jongeren ondersteunen in Den Haag en omstreken.  Centraal hierbij stond jongerenwelzijn in coronatijd.

De Koning ging in gesprek met jongeren en met medewerkers en vrijwilligers die hen ondersteunen.  Deze professionals en vrijwilligers hebben elk hun eigen expertise en manier van werken. 

Zo sprak Koning Willem-Alexander met jongerenwerkers van Zebra Welzijn over de aspecten van het reguliere jongerenwerk en over projecten en activiteiten die in deze tijd voor jongeren worden opgezet. Ook vertelde een schulddienstverlener van het Jongeren Informatie Punt (JIP) over de impact van corona op de situatie van jongeren en een begeleider van Loket voor Jonge Moeders over hoe de pandemie hun werkzaamheden beïnvloedt. Vervolgens sprak de Koning met een consulent en vrijwilliger van VTV Thuismaatjes. Bij VTV  kunnen mensen met een beperking met een ‘maatje op maat’ activiteiten  ondernemen. Afsluitend sprak Koning Willem-Alexander met betrokkenen van Restaurant Parkoers, dat als leerwerktraject voortijdige schoolverlaters en jongeren met een beperking opleidt en hen begeleidt naar een vervolgstudie of een zelfstandige werkplek. 

Bij elk onderdeel van het gesprek was ook een jongere aanwezig.  Zij vertelden pakkend over hun ervaringen in deze moeilijke tijd en wat de ondersteuning die ze krijgen voor hen betekent.  Deze getuigenissen maakten veel indruk.  Koning Willem-Alexander was dankbaar dat deze jongeren zo open over de impact van corona op hun leven wilden vertellen.  Ook sprak hij zijn waardering uit voor de professionals en vrijwilligers die nu des te meer betekenen voor jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben.

Dit werd onderschreven door wethouder Jeugd in Den Haag, Kavita Parbhudayal: “Voor veel jongeren in de stad zijn het zware tijden. School, werk, sport, tijd met vrienden: alles loopt anders. De impact van de coronamaatregelen op het sociale leven en de mentale gezondheid van jongeren is groot. Met een omvangrijke ondersteuningsaanpak draagt het stadsbestuur samen met talrijke organisaties bij aan het versterken van de mentale weerbaarheid van jongeren en stimuleren wij hun participatie”.

De jongeren vonden het heel bijzonder om hun verhaal te kunnen vertellen aan ons staatshoofd.  Daan de Bruijn: “Ik vond het een grote eer om met de koning te praten en VTV Thuismaatjes voor te kunnen stellen. We hebben gesproken over hoe ik de coronatijd ervaar en wat mijn maatje Thomas voor mij betekent”

Uit alle gesprekken bleek de impact die de coronapandemie heeft op het dagelijkse leven van jongeren. Op de leeftijd waarop normaal gezien vooral kansen moeten worden geboden en ontwikkeling mogelijk gemaakt, zijn nu veel dagelijkse dingen buiten handbereik.  Iedere jongere gaat hier anders mee om.  Vaak blijkt ondersteuning op maat een groot verschil te maken voor hoe ze deze tijd beleven.

Over Zebra, JIP, VTV en Parkoers

Zebra Welzijn
Zebra Welzijn is actief in het Haagse stadsdeel Centrum, waar de wijken Schilderswijk en Transvaal onder vallen. Het team van gedreven professionals - en een groot aantal vrijwilligers - ondersteunt bewoners van jong tot oud die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Zebra werkt samen met partners in de wijk, het onderwijs, zorg, bewonersorganisaties en de gemeente.  Samen ondersteunen ze inwoners om hun talenten en mogelijkheden te benutten en uitdagingen aan te gaan binnen en met hun sociale netwerk.

JIP Haaglanden
Het Jongeren Informatie Punt (JIP) biedt gratis en anoniem informatie, advies en ondersteuning aan jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Het is haar missie om jongeren te ondersteunen bij hun ontplooiing en zelfredzaamheid. Dit doen zij door enerzijds informatie toegankelijk te maken voor en ter beschikking te stellen aan jongeren en anderzijds door het stimuleren en het faciliteren van de participatie van jongeren in de samenleving, in hun eigen leefomgeving en binnen het JIP. JIP is onderdeel van Stichting JESS.

VTV
VTV, Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vormingsactiviteiten, biedt mensen met een beperking diverse groepsactiviteiten in de regio’s Delft, Leiden en Den Haag. Daarnaast biedt zij 1 op 1 sportbegeleiding met de Beweegcoach en Maatjes op Maat via Thuismaatjes. Mensen met een beperking willen meedoen in de maatschappij, maar varen wel bij structuur en veiligheid. Samen met een thuismaatje vinden ze het fijn om thuis iets te doen of om er op uit te gaan. Thuismaatjes van VTV koppelt vrijwillige maatjes aan mensen met een hulpvraag of aan gezinnen met een kind met een beperking. Een maatje zorgt ervoor dat zij, net als iedereen, aan het gewone leven kunnen deelnemen, een vertrouwensband kunnen opbouwen en hun sociaal netwerk uitbreiden. VTV wordt ondersteund door Stichting MEE Zuid-Holland Noord (MEE ZHN).

Parkoers
Parkoers is een bijzondere horecalocatie in het Zuiderpark. Hier worden leerwerktrajecten geboden aan jongeren met een beperking en aan voortijdig schoolverlaters. In nauwe samenwerking met ROC Mondriaan worden jongeren begeleid naar een vervolgstudie of een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt. Parkoers is een project van MEE ZHN.

       

 

Burgemeester Van Zanen op bezoek bij JongLeren!

13 april 2021

Op 1 april jl. (en het is echt waar!) mocht JongLeren (ondersteund door Xtra) op peuterleerplek Schuitje Varen burgemeester van Zanen verwelkomen.
Na een warm onthaal van de peuters (die allemaal een zelfgemaakte ambtsketen omhadden) nam de burgemeester plaats in de kring en las hij vol overgave voor uit het prentenboek ‘Coco kan het’. Door zijn brede bewegingen, verschillende stemmetjes en af en toe een grapje, hingen de kinderen aan zijn lippen en luisterden ze aandachtig.
Burgemeester Van Zanen was erg geïnteresseerd in hoe de Pedagogisch Medewerkers deze tijd beleefden en liet duidelijk blijken dat hij respect had voor het werk dat neergezet is in het afgelopen jaar.

Item op Den Haag FM
Den Haag FM heeft een leuk item gemaakt over het bezoek van burgemeester van Zanen aan onze peuterleerplek Schuitje Varen vorige week.

 

Koning brengt digitaal werkbezoek aan het Vadercentrum in Laak

04 februari 2021

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag een digitaal werkbezoek gebracht aan het Vadercentrum ADAM.  De impact van die coronacrisis en de maatregelen op bezoekers, medewerkers en vrijwilligers stond centraal bij het gesprek.

De koning ging in gesprek met de drijvende kracht achter het vadercentrum, Bilal Sahin, en een aantal vrijwilligers.  Daarbij kreeg hij ook een digitale impressie van een aantal onderdelen van het vadercentrum.  

Bilal Sahin: “Al twintig jaar zetten tientallen vrijwilligers zich in om samen met de vaders uit de buurt de wijk een stukje mooier te maken.  Het betekent veel voor ons dat de Koning met zoveel oprechte interesse kwam kijken naar wat hier gebeurt.”

De koning werd rondgeleid langs de werkplaats, het atelier en de weggeefwinkel.   In de werkplaats vertelden betrokken vrijwilligers over de activiteiten die hier plaatsvinden; van cursussen lassen (in samenwerking met HTM) en houtbewerking over fietsen herstellen tot haren knippen.  In het atelier vertelden vier vrijwilligers onder andere dat er nu mondkapjes worden genaaid in plaats van de cursussen kleermaken die er normaal plaatsvinden. Er zijn al 60.000 mondkapjes geproduceerd voor minder kapitaalkrachtige inwoners en zorgmedewerkers.  Ook de weggeefwinkel is  - op afspraak -open gebleven voor inwoners die het nodig hebben.  Twee vrijwilligers vertelden over de opzet ervan en de rol in de wijk.

Koning Willem-Alexander sprak zijn waardering uit voor het werk van de vrijwilligers. Hij vond het indrukwekkend dat zoveel mensen zich elke dag inzetten voor elkaar en hun buurt.

Het vadercentrum drijft op de enthousiaste inzet van tientallen vrijwilligers en zij kregen dan ook alle aandacht tijdens het bezoek.  Ook Haags Wethouder  welzijn, Martijn Balster, sprak zijn waardering uit voor hun inzet na afloop van het bezoek waar hij bij aanwezig was.

Martijn Balster: “Initiatieven als het vadercentrum zijn ontzettend belangrijk voor deze stad. Alle hulde aan deze vrijwilligers die zorgen voor ondersteuning voor inwoners en verbinding in de wijk.  In deze coronatijd wordt het belang van een vangnet voor veel inwoners nog duidelijker dan ooit.”


Vadercentrum ADAM
In 2004 bracht de Koning, toen nog prins, ook een bezoek aan het Vadercentrum. Sindsdien is er veel veranderd maar de basisfilosofie is dezelfde gebleven.  Die basisfilosofie is dat het welzijn en de bijhorende integratie en emancipatie van vaders een grote impact hebben op hun hele gezin. Daarom worden er praktische cursussen geboden zoals lassen of kleermaken, is er een  fietsenmaker aan de slag, is er een repair café gevestigd en loopt er al heel lang een buurtvaderproject.  Daarnaast is er ook een weggeefwinkel en een uitgiftepunt van de voedselbank  gevestigd.

Tijdens de coronatijd zijn de vrijwilligers van het vadercentrum op zoek gegaan naar nieuwe manieren om mensen te bereiken en een meerwaarde te bieden aan wijk en stad. Zo zijn er telefooncirkels gestart met zo’n 250 deelnemers en 20 groepen, is de weggeefwinkel op afspraak open gebleven en wordt er gewerkt aan 100.000 mondkapjes.

Het vadercentrum is één van de projecten van Mooi Welzijn.  Mooi Welzijn wordt ondersteund door Stichting Xtra.  

 

Xtra behaalt het NOV-Keurmerk voor vrijwilligerswerk in Den Haag!

21 januari 2021

Met trots vertellen we dat Xtra het NOV-Keurmerk 'Goed Geregeld' heeft behaald voor haar organisatie onderdeel vrijwilligerswerk in Den Haag. Dit resultaat is behaald na een lang en intensief voorbereidingstraject waarin onze vrijwilligersraden met ondersteuning van medewerkers aan de slag zijn gegaan. Zij organiseerden een enquête onder de Xtra vrijwilligers. Ook vulden zij de zelfevaluatie in die onderdeel is van het traject 'Goed Geregeld' van het NOV. 
Eindgesprekken vonden plaats met vrijwilligers uit stadsdeel Centrum, Laak en Haagse Hout/Leidschenveen-Ypenburg. Natuurlijk zijn wij enorm blij met dit mooie eindresultaat! Namens Xtra bedanken wij iedereen die eraan bij heeft gedragen om tot dit mooie resultaat te komen.  

Wat houdt het keurmerk 'Goed Geregeld' in?

Het keurmerk 'Goed Geregeld' is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria van NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

Met de kwaliteitsonderscheiding wil NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren toe te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Organisaties die de onderscheiding krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten.

Project #Taboe doorbreekt de stilte

24 november 2020

Eergerelateerd geweld, uithuwelijking, huiselijk geweld, achterlating… Verborgen leed waar niemand graag over praat. Het project #Taboe doet dat juist wél. “Alleen door het bespreekbaar te maken, kun je mensen op andere gedachten brengen”, zegt vrijwilliger Moska Maqsoodi op de Internationale dag tegen Vrouwengeweld.

Moska is blij dat er een dag bestaat waarop de wereld stilstaat bij geweld tegen vrouwen. Maar wat haar betreft mogen we er elke dag bij stilstaan. Als vrijwilliger bij het project #Taboe van Mooi welzijn (onderdeel Xtra) onder begeleiding van projectleider Garip Özcan helpt ze vrouwen die het huis niet uit mogen, die worden uitgehuwelijkt, die te maken hebben met seksueel en huiselijk geweld en kinderen die in het land van herkomst worden achtergelaten. En ook zaken als eerwraak om de familie-eer te redden.

Het zijn gevoelige onderwerpen die spelen binnen conservatief-traditionele gezinnen uit de Turkse, Koerdische, Iraakse, Iraanse, Syrische, Marokkaanse, Afghaanse, Somalische en Hindoestaanse gemeenschap. Niemand praat er graag over en soms wordt zelfs het bestaan ervan ontkend. Maar #Taboe maakt het wel bespreekbaar en probeert op die manier escalatie te voorkomen.

Verborgen leed
“Er is zoveel verborgen leed; de verhalen wennen nooit”, zegt Moska die in 2001 vanuit Afghanistan naar Nederland kwam. “Ik ken niemand die geen eer heeft, maar sommigen hebben er alles voor over om de familie-eer te redden en hoog te houden. #Taboe doet er alles aan om dat te voorkomen en dat is elke dag hard werken. Het is pittig, maar dat weegt niet op tegen het grotere belang om mensen andere standpunten te laten zien.”

Moska is een van de achttien vrijwilligers van #Taboe. Allen hebben hun wortels in en kennis van de etnische gemeenschap; ze zijn sleutelfiguren en de ogen en oren zijn van de gemeenschap. Moska is dat voor de Afghaanse gemeenschap in Den Haag. Ze organiseert huiskamer- en voorlichtingsbijeenkomsten en probeert de dialoog op gang te brengen. Na afloop hoort ze verhalen aan, verwijst mensen door naar hulpinstanties en geeft de bijbehorende telefoonnummers.

“Veel vrouwen denken dat geweld door hun man, vader of broer erbij hoort. Ik maak duidelijk dat het niet normaal is en dat dit niet zo hoort. Ik probeer mensen – ook de mannen - op andere gedachten te brengen door te vertellen dat het ook anders kan. Die houden soms krampachtig vast aan geweld en tradities uit angst voor het onbekende. Ze denken negatief over de westerse maatschappij, zijn bang dat ze respect verliezen van hun vrouw en kinderen en dat er over ze wordt geroddeld.”

Eigen wil
Volgens Moska is haar vrijwilligerswerk mentaal zwaar. Niet alleen het leed waarover ze hoort, ook de overtuigingskracht vraagt energie. “Mensen zeggen: waar bemoei jij je mee? Ik leg uit dat iedereen mag leven zoals hij/zij wil. Tradities zijn mooi, maar ze mogen de individuele ontwikkeling van kinderen en hun aansluiting bij onze hedendaagse Nederlandse maatschappij niet in de weg staan. Zodra ze dat wel doen, zullen we er anders over moeten gaan denken.”

#Taboe wil de groep bereiken door bij het individu te beginnen. Moska: “Elk persoon is uniek en heeft een eigen wil. Een ander mag jouw leven niet voor jou bepalen. Als je individuele gedachten kunt veranderen, zal zich dat als een olievlek over de groep verspreiden; mensen delen nu eenmaal ervaringen met elkaar. Zelfs de mensen die zich vastpinnen op tradities zet ik aan het denken. Ik plant een zaadje die misschien niet meteen tot bloei komt, maar die wel een klein begin kan zijn van een andere zienswijze.”

Het project is te vinden op Facebook 
https://www.facebook.com/Hashtagtaboe

 

#Taboe is de opvolger van het project ‘Van huis uit’ en heeft twee prijzen gekregen: ‘Good practica van ministerie van VWS en De Kartiniprijs. Ook genomineerd bij Eenheid is kracht. #Taboe werkt al meer dan tien jaar in Haagse wijken en buurten met een team van vertrouwenspersonen, vaak sleutelfiguren uit de gemeenschap. #Taboe is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig.

 

 

Xtra maakt gebruik van VR in de ondersteuning van ouderen

16 november 2020


Afgelopen zaterdag in Nieuwsuur op NPO 1: Virtual reality in de gezondheidszorg.
Xtra en haar welzijnorganisaties Mooi, Voor en Zebra welzijn maken gebruik van VR in de ondersteuning van ouderen die te kampen hebben met eenzaamheid of regieverlies. 

Een waardevol samenwerkingsproject met EldersVR en ingezet bij Saffier. 

Kijk vanaf 22:08.
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/14-11-2020/VPWON_1310974

Xtra verwelkomt conclusies NSOB en omarmt aanbevelingen

29 oktober 2020


De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) concludeert dat er geen sprake is van misstanden bij welzijnsorganisatie Xtra. Daarnaast doen de onderzoekers aanbevelingen om de samenwerking met de gemeente Den Haag te verbeteren en de onderlinge verhoudingen te verhelderen. 
Deze conclusies en aanbevelingen staan in het rapport dat de NSOB in opdracht van de gemeente Den Haag opstelde over het functioneren van Xtra. Xtra is de koepel waar welzijnsorganisaties Mooi, Voor en Zebra onder vallen. Dit rapport is vandaag naar de Haagse gemeenteraad gestuurd. Xtra verwelkomt de conclusies en gaat met de aanbevelingen aan de slag.

Het bestuur van Xtra is blij dat dankzij deze conclusies een bladzijde kan worden omgeslagen en de blik weer op de toekomst gericht kan worden. Bij het bouwen aan die toekomst zullen de heldere aanbevelingen van de NSOB gevolgd worden.

 
Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling van de NSOB is gericht op het verhelderen van de verhoudingen tussen de welzijnsorganisaties en de gemeente en het verbeteren van de samenwerking met partners. Binnen Xtra wordt (h)erkend dat er ruimte is voor verbetering op dit vlak. 

Xtra werkt dan ook al geruime tijd aan initiatieven die daartoe moeten bijdragen. Zo worden zowel de structuur van de dienstverlening als de merkenstructuur tegen het licht gehouden vanuit de vraag van inwoners en opdrachtgever. Naar aanleiding van het rapport zullen extra stappen gezet worden om structureel in gesprek te gaan met samenwerkingspartners. Ook wordt geïnventariseerd of bepaalde functies anders ingevuld moeten worden om optimaal aan de verwachtingen van samenwerkingspartners en werknemers te voldoen.

Aanvullend op de interne maatregelen, gaat Xtra het gesprek aan met de gemeente over hoe de verhoudingen in overleg verhelderd kunnen worden. Voorzitter van de Raad van Bestuur van Xtra, Eric Lemstra: “De gemeente en Xtra hebben hetzelfde doel en dat is de ondersteuning van kwetsbare inwoners zo goed mogelijk regelen. In deze moeilijke coronatijden hebben inwoners meer dan ooit behoefte aan ondersteuning en hulp. Daarom willen we met de gemeente heldere praktische afspraken maken over bijvoorbeeld rapportages zodat onze welzijnsprofessionals zich volledig kunnen focussen op het verder helpen van deze mensen. 

Ook hieromtrent werden reeds intern praktische stappen gezet om die afspraken te faciliteren, zoals het uitrollen van een nieuw digitaal registratiesysteem en het opzetten van een pilot met impactmetingen.

Conclusies
De NSOB concludeert dat de beeldvorming over misstanden niet gestoeld is op feiten. De organisatie is goed toegerust is op haar taak; de interne kwaliteitsprocessen zijn op orde en de organisatie is op korte en lange termijn financieel gezond. Ook de claims over bewust foutief registreren en een heersende angstcultuur zijn ongegrond verklaard. Op de bekende en afgehandelde incidenten na zijn er geen aanwijzingen van radicalisering gevonden.

Eric Lemstra: “Het betekent veel voor onze medewerkers en vrijwilligers dat de onafhankelijke onderzoekers nu helder concluderen dat de beeldvorming over misstanden bij Xtra niet op feiten gebaseerd is. Deze mensen, die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor de kwetsbare inwoners van deze stad, werden regelmatig aangesproken op geruchten en dat heeft hen en ons diep geraakt. Nu kunnen we die bladzijde omslaan en ons weer volledig focussen op de kern van ons werk; bijdragen aan het welzijn van vele Hagenaars.”

Xtra heeft een uitgebreide reactie op de conclusies en aanbevelingen in het rapport aan het college van burgemeester en wethouders gestuurd. Hierin staan genomen en voorgenomen maatregelen uitgebreid benoemd. Die reactie wordt ook met de gemeenteraad gedeeld.

Het rapport is opgesteld onder onafhankelijk voorzitterschap van Pauline Meurs en de opdracht aan de NSOB werd in november 2019 verstrekt door de gemeente Den Haag naar aanleiding van berichtgeving in de pers die tot raadsvragen leidde.

Het rapport en de bestuurlijke reacties kan je vinden via https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/623237.

Eén tegen eenzaamheid met Virtual Reality

29 oktober 2020

Eén tegen eenzaamheid met Virtual Reality
Techniek kan verbinden, dat blijkt wel uit een samenwerking tussen Xtra en Q42. Met ons concept EldersVR, wonnen we de hoofdprijs tijdens de Hackathon Zorginnovatie van de Gemeente Den Haag in 2017. Deze Hackathon stond volledig in het teken van gezond ouder worden.

Dankzij de bijbehorende geldprijs hebben we de afgelopen drie jaar een innovatieve aanpak gerealiseerd. Ons concept, EldersVR, draagt bij aan de strijd tegen eenzaamheid. Eenzaamheid zit vooral achter de voordeur en is vaak onzichtbaar. Ouderen blijven steeds vaker thuis; soms doordat zij slecht(er) ter been zijn, maar ook omdat hun netwerk steeds kleiner wordt. De drempel om het huis uit te gaan wordt steeds hoger.

EldersVR is een innovatief en letterlijk grensverleggend concept: ons concept brengt ouderen in een virtual reality (VR) elders. Op dit moment worden er al 55 VR-brillen in zorg, welzijn en onderwijs aangestuurd door onze EldersVR app. Iemand die slecht ter been is kan dankzij ons platform in virtual reality het Maurtishuis bezoeken. Iemand die het spannend vind om alleen op pad te gaan, kan met behulp van EldersVR de volledig in virtual reality de bus nemen naar het wijkcentrum en daar de activiteit Bewegen voor Ouderen volgen. Wellicht helpt dit de drempel te verlagen, om een volgende keer écht de bus te nemen naar het wijkcentrum! Al onze filmpjes zijn ook samen te ervaren, ouderen kunnen tegelijkertijd een VR-bril dragen en samen op pad gaan in een virtual reality. Virtual Reality kan eenzaamheid verminderen en zelfredzaamheid vergroten.

EldersVR tijdens Werkconferentie VWS: HOE DAN? Regio West
Wil je meer weten over EldersVR? Tijdens de landelijke (online) conferentie van het VWS op donderdag 12 november, verzorgen wij vanuit Xtra een interactieve workshop over EldersVR. Het VWS organiseert deze conferentie in het kader van het actieprogramma: Eén tegen eenzaamheid. Ouder worden zonder eenzaamheid. Dat wil iedereen. Maar hoe dan? Daarover gaat deze unieke combinatie van een levendige talkshow en interactieve werksessies voor beleidsmakers uit alle domeinen en betrokkenen vanuit maatschappelijke en culturele ondernemingen, die op zoek zijn naar best practices en (verder) willen bouwen aan lokale coalities.

Wil jij meer weten over EldersVR en deelnemen aan de werkconferentie, meld je dan aan:  https://dashboard.networkapp.com/forms/AbCgqztCeLbrQBXM