Welkom

Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe website!

Tot die tijd vindt u hier beknopte informatie over Xtra en haar werkmaatschappijen. Vanaf juli 2020 zien wij u graag terug op onze vernieuwde website!

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van de betreffende organisaties.

Zebra WelzijnVOOR WelzijnMOOI WelzijnMEE ZHNJIPJITSMW +JongLeren

Welkom

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Nieuws

Servicepunt XL Den Haag biedt hulpverlening via Live chat

06 februari 2020

’Wil je chatten met een professionele hulpverlener?
Zit je ergens mee en kom je er zelf niet uit?’
zo begint de chat-tekst op de website www.servicepuntxl.nl. De nieuwe website biedt inwoners van Den Haag, jong en oud, de mogelijkheid om online te chatten met een maatschappelijk werker of cliëntondersteuner.

Deze chathulp is gratis en anoniem. Door op de website het chatvenster aan te klikken, kan men tijdens de chatspreekuren (en vanaf juni dagelijks tussen 09:00 en 17:00 uur) vragen stellen of een probleem bespreken. ‘In de chat bekijk en bespreek je samen met de professional, mogelijke oplossingen of antwoorden’ zegt Tamara Jansen, projectleider digitalisering bij Xtra, de organisatie die de website heeft ontwikkeld.

Met welke vragen kun je terecht op de chat?

‘Je kunt in principe alles vragen. Zijn er gedachten of gevoelens waar je mee worstelt? Heb je iets meegemaakt waar je met niemand over kunt praten? Op de chat kun je er anoniem en in vertrouwen over praten’ vervolgt zij. ‘Onze Servicepunten XL bieden hulp en ondersteuning bij vragen over zorg, werk, geldzaken, welzijn, wonen en vrijwilligerswerk. Ook voor de meer praktische vragen kun je natuurlijk terecht op de chat’.

Digitale aanvulling

De website servicepuntxl.nl werd in december gelanceerd, als de online toegang tot de 17 Servicepunten XL in Den Haag en Scheveningen. Via de Servicepunt XL website kun je ook allerlei andere informatie vinden, zoals adressen, diensten en activiteiten. Kijk meteen op de website welk Servicepunt XL het dichtste bij jou in de buurt is.

Hulp bij het oplossen van problemen

‘Wat wij hopen te bereiken? Dat mensen die ergens mee zitten en dat in vertrouwen willen bespreken, er niet mee blijven zitten. Heel vaak worden problemen snel groter als je er geen oplossing voor zoekt. Dat gebeurt bij jong en oud. Met de chatfunctie willen wij mensen op een snel toegankelijke manier verder helpen bij het oplossen van zorgen en problemen.’

Chatten met een professional? Ga naar www.servicepuntxl.nl en open de chat rechts onderaan de pagina.

Succesvol participatie project voor jongeren in Den Haag stopt door gebrek aan financiering

30 januari 2020

Project JA voor een Kans, stopt per half februari 2020. Dat maakten de Haagse Fondsen en Xtra Plus gisteren bekend. Een noodzakelijke keuze omdat het niet gelukt is om structurele financiering te vinden, ondanks de positieve resultaten. JA voor een kans biedt kwetsbare jongeren die tussen wal en schip vallen een kans op werk of een opleiding. In haar driejarig bestaan hebben 130 jongeren een leerwerktraject kunnen volgen door tijdelijke financiering van een aantal fondsen.

JA voor een Kans is een initiatief van Fonds 1818 en Stichting Boschuysen. Drie jaar geleden sloegen dertien fondsen de handen ineen om leertrajecten te financieren voor jongeren die het door
multi problematiek maar niet lukt om aan werk of school te komen of steeds weer uitvallen. Jongeren met bijvoorbeeld psychische problematiek, jong ouderschap, schuldenproblematiek of een verstandelijke beperking. Initieel bood het project ruimte aan 50 jongeren, maar dit werden er uiteindelijk 130.

Het loont om te investeren in kwetsbare jongeren maar commitment blijft uit
Directeur van Fonds 1818 Sanne ten Bokkel Huinink betreurt de beslissing: “Deze jongeren hebben specifieke begeleiding en vooral maatwerk nodig om een eerste stap te kunnen zetten om van de bank af te komen zonder de druk dat het direct goed moet gaan. En dat is wat JA voor een Kans biedt. Met dit project wilden we aantonen dat het loont om in deze kwetsbare jongeren te investeren en dat is wat ons betreft gelukt. We zien het echter niet als een blijvende taak van de fondsen om deze doelgroep naar werk te begeleiden, die verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente en het UWV. En ondanks de vele gesprekken die er gevoerd zijn, komt er van die organisaties onvoldoende commitment. Daarmee houdt het voor ons op.”

Pijnlijk dat het project ondanks de positieve resultaten moet stoppen
Afgelopen zomer werd JA voor een Kans overgedragen aan Xtra Plus, de organisatie die ook het Jeugd Interventie Team en Loket Jonge Moeders onder haar vleugels heeft. Eveneens is er hulpverleningsaanbod voor jongeren met complexe problematiek. Ondanks het feit dat JA voor een Kans een mooie aanvulling is op hun aanbod, is het ook hen niet gelukt om duurzame financiering te krijgen bij de gemeente Den Haag of vanuit de WMO. “Het is pijnlijk om te moeten constateren dat een preventief project voor deze complexe doelgroep vanwege een tekort aan financiering moet stoppen, ondanks de positieve resultaten. De kans is aanwezig dat dit de samenleving op langere termijn meer geld zal kosten.” aldus Truus van Tiggelen, directeur Xtra Plus.

Juist kwetsbare jongeren komen buiten spel te staan
“Ik heb in de afgelopen jaren veel initiatieven voor jongeren zien komen en gaan,” zegt May van Waes. Zij is vanaf het begin betrokken als projectleider. “Projecten worden met veel enthousiasme binnengehaald en opgezet met stimuleringsgeld vanuit fondsen. Maar als na een jaar of twee het geld op is, wil de gemeente alleen de projecten steunen die zelf kostendekkend zijn. Daarbij stellen zij hoge eisen aan het percentage deelnemers dat moet uitstromen naar betaald werk. Eisen die juist voor de complexe doelgroep, onrealistisch zijn. Bij een deel van hen moet je al heel blij zijn dat zij überhaupt in beweging komen. Het gevolg is dat projecten die zich op de meest complexe groepen richten, ermee stoppen zoals eerder de Haagse initiatieven Het Ambacht, Vakbroeders en The Colour Kitchen. Hiermee verdwijnt aanbod voor de meest kwetsbare groep die daarmee buiten spel komt te staan.”

Bevorderen zelfredzaamheid van jonge burgers is een geweldige investering
JA voor een Kans heeft positieve resultaten geboekt bij een doelgroep die dikwijls al jaren niet actief was: 27,5% is een half jaar na het traject nog steeds aan het werk, 22,5% zit op school en nog eens 22,5% is doet een vervolgtraject of vrijwilligerswerk. “Het bevorderen van de zelfredzaamheid van haar jonge burgers is voor een stad een geweldige investering in haar eigen toekomst,” aldus Bernard Uyttendaele, rentmeester van Stichting Boschuysen. “De jongeren zijn van de bank af, doen weer mee en voelen zich weer waardevol. Dat is belangrijk voor deze jongeren, maar ook maatschappelijk heel relevant omdat we hiermee op lange termijn enorm veel kosten besparen.”

Overleg met de gemeente Den Haag
Xtra Plus en de fondsen zijn in overleg met de gemeente Den Haag. De gemeente zegt de komende periode te willen gebruiken om gezamenlijk te verkennen welke waardevolle elementen van het project JA voor een Kans op een andere wijze een vervolg kunnen krijgen. Als reden noemt zij dat zij graag samen met partijen uit de stad werken die een verlengde bieden van de gemeentelijke dienstverlening.

Uitnodiging aan de Haagse Politiek
De voorkeur van Xtra Plus en de fondsen is echter het project in zijn bestaande vorm te behouden. Zij nodigen de Haagse politiek van harte uit om samen te kijken naar structurele financiering en borging van het aanbod. 

Laatste ronde Ja voor een Kans
Begin februari vindt er een laatste oriëntatieweek plaats waar alle jongeren welkom zijn die graag íets willen, maar bij wie het zelfstandig niet lukt. Zij kunnen daarna instromen bij een leerwerktraject, nog één keer gefinancierd door de fondsen. Daarna stopt het project en gaat het ‘de koelkast in’ in de hoop op een doorstart, wanneer er in de toekomst toch budget vrijkomt voor hulp aan deze kwetsbare doelgroep.
Met de laatste beschikbare middelen vanuit de fondsen is besloten om tot eind 2020 bij het
Jongeren Informatie Punt een loket open te houden voor deze doelgroep. Het JIP houdt de informatie up to date vanuit de gemeente en leerwerkbedrijven. Jongeren, hulpverleners en ouders kunnen er terecht met hun vragen. Doel is om te blijven informeren en adviseren over de kansen die er in de stad zijn. Want er zullen altijd jongeren blijven die deze kans nodig hebben en er zijn gelukkig ook altijd ondernemers die hen deze kans willen bieden.

Voor deelname aan de Oriëntatieweek (3-7 febr. 2020) zie www.javooreenkans.nl. Het JIP is iedere werkdag geopend van 13 – 17 uur op de Amsterdamse Veerkade of ga naar www.jiphaaglanden.nl

16 januari 2020

De Raad van Toezicht heeft mevrouw Margo van Rheenen met ingang van 1 januari 2020 benoemd als lid van de Raad van Bestuur van Xtra.
Margo van Rheenen is goed bekend met onze organisatie en haar rechtsvoorgangers. Als manager en directeur van MEE Zuid-Holland Noord en als directielid van Xtra heeft zij een belangrijke rol vervuld in de ontwikkeling van onze organisatie. Wij zijn verheugd dat Margo met haar kennis en ervaring, haar visie op (de organisatie van) onze dienstverlening en haar passie om impact te hebben op de levens van mensen die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben, in deze nieuwe rol samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur Eric Lemstra, Xtra verder vorm en inhoud wil geven. Gezien de uitdagingen en mogelijkheden die we zien om onze dienstverlening te verstevigen, zijn we blij met deze versterking van de Raad van Bestuur.

Om blijvend soepel en doeltreffend te kunnen inspelen op veranderingen in samenleving en organisatie hebben Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en directie van Xtra in het afgelopen jaar uitgebreid stil gestaan bij onze toekomstvisie en -organisatie. De maatschappelijke ontwikkelingen vereisen dat we voortdurend innoveren, dat we de zorg- en dienstverlening betaalbaar houden en dat we slimme oplossingen zoeken waarin professionals, vrijwilligers, buurtbewoners en ervaringsdeskundigen met elkaar samenwerken.

 

 

Wijziging Raad van Toezicht
Verder kunnen wij mededelen dat ook het voorzitterschap van de Raad van Toezicht per 1 januari 2020 is gewijzigd. Vanaf het begin van onze organisatie heeft de heer Jan Heemskerk het voorzitterschap op zich genomen. Hij heeft vanuit die rol tevens leiding gegeven aan het veranderingsproces van de Raad van Toezicht, dat enige jaren geleden is ingezet. Conform het rooster van aftreden heeft Jan Heemskerk per 1 januari jl. het voorzitterschap overgedragen. Wij zijn Jan zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de organisatie. Wij zijn verheugd dat Chris Schaapman het voorzitterschap op zich neemt. Chris Schaapman heeft een brede bestuurlijke en politieke ervaring. Hij is maatschappelijk actief en beschikt over een breed netwerk. Vanuit zijn rol zal hij zich inzetten om de Xtra-missie ‘Meetellen en Meedoen’, die ons elke dag in beweging brengt, uit te dragen. 

07 november 2019


Vrijwilligerswerk is er in alle soorten. Voor iedereen is iets te doen. Wat je interesse, talent of (werk)ervaring ook is, je hulp is altijd welkom. Je kan bijvoorbeeld voorlezen bij kinderen thuis, koken voor een buurtmaaltijd, mensen helpen die niet (goed) met de computer om kunnen gaan of als chauffeur aan de slag.
Als vrijwilliger kan je veel betekenen voor een ander. Het is ook een leuke manier om meer mensen te leren kennen in de buurt. Daarnaast kan het je helpen je talenten te ontdekken, vaardigheden te ontwikkelen en nuttige ervaring op te doen. Zo kan vrijwilligerswerk een opstap zijn naar betaald werk.

“Zo’n 3.000 vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in bij onze activiteiten, diensten en projecten. Ze zijn absoluut onmisbaar. Of het nu gaat om jeugdactiviteiten, projecten tegen eenzaamheid of werk achter de schermen in het wijkcentrum, zonder onze vrijwilligers zijn we nergens.”
Els Bleijenberg (projectmanager vrijwilligers bij Xtra welzijn)

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van onze welzijnsorganisaties en van grote waarde voor duizenden Hagenaars. De vrijwilligers zetten hun tijd, kennis en ervaring in om anderen te helpen. En daar worden ze zelf ook blij van! Lees hier meer over wat vrijwilligerswerk voor jou en voor een ander kan betekenen.

Vrijwilligerswerk: waardevol, leerzaam en gezellig

 

12 september 2019

ExpEx Haaglanden (ervaringsdeskundige jongeren) heeft met hulp van het Kansfonds filmpjes gemaakt over de meerwaarde van het inzetten van jonge ervaringsdeskundigen. ExpEx willen een bron van hoop zijn voor andere jongeren en de jeugdhulp verbeteren. Hoe ze dat doen? Bekijk de filmpjes hieronder.

Veel jongeren merken dat hulpverleners het moeilijk vinden om over zelfbeschadiging en zelfmoord te praten. ExpEx en jongeren van een cliëntenraad van Youz hebben samen een voorlichting ontwikkeld voor hulpverleners om deze taboes bespreekbaar te maken. Bekijk het filmpje Zelfbeschadiging en suïcidaliteit, ExpEx doorbreken het taboe.

In het filmpje Experience on stage laten ExpEx zien hoe hulpverleners en ExpEx samen een voorstelling maken op basis van hun eigen ervaringen met jeugdhulp.

Twitterfeed