Welkom

Welkom

Wij ondersteunen bewoners in hun kwetsbare periodes; wanneer zij het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben omdat ze fysiek en/of mentaal niet goed in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Wij benutten hun talenten en mogelijkheden en geven hen de kans problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Meer over Xtra

Het verhaal van

ALS-patiënt krijgt nieuwe tuin dankzij samenwerking Burenhulp en Haagse vrijwilligers

13 september 2018

Nieuws

De cliëntondersteuner: luisterend oor en helpende hand

24 april 2019

“Veel mensen vinden het moeilijk om te vragen om hulp. Maar als je die stap zet, kan dat een wereld van verschil maken.”

In heel Den Haag kunnen bewoners voor hulp en ondersteuning terecht bij de Servicepunten XL in de wijkcentra van Mooi welzijn, Voor welzijn en Zebra welzijn (allen onderdeel van Xtra). Zo voorkom je vaak dat iemand steeds verder in de problemen komt. Cliëntondersteuner Shirly Nagtegaal vertelt over haar waardevolle werk in wijkcentrum Julianakerk in de Haagse wijk Transvaal.
Lees hier het interview.
De Clientondersteuner

 

 

'Sociaal Werker van het jaar 2019' bekend

13 maart 2019

Onze Mooi welzijn collega Samira Fdani was genomineerd voor de landelijke verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2019. Helaas is zij niet de uiteindelijke winnaar geworden. Wij feliciteren Norbert Wijnhofen met de titel Sociaal Werker van het Jaar 2019. Alhoewel het jammer is dat Samira zelf niet officieel benoemd is: het sociaal werk krijgt door de komst van een nieuwe ambassadeur het komende jaar voldoende aandacht. En dat is heel waardevol. De nominatie van Samira zorgt ervoor dat de belangrijke rol van álle Xtra sociaal werkers op mooie wijze belicht wordt bij Haagse collega’s inwoners via onder andere lokale media. En daar gaat het om. Samira was aangedragen voor deze verkiezing door een van haar samenwerkingspartners; Christien Lakwijk, manager bij Dak kindercentra.

V.l.n.r. genomineerden Norbert Wijnhofen, Esther de Bie en Samira Fdani vlak voor de uitslag. Foto: Isolde Verburgt.

21 februari 2019

Wij zijn enorm trots dat onze sociaal werker jeugdparticipatie en ouderbetrokkenheid Samira Fdani, samen met twee sociaal werkers van andere organisaties is genomineerd voor de verkiezing van ‘Sociaal Werker van het Jaar 2019.’  Haar nominatie is een waardering voor de manier waarop zij haar werk uitvoert. De jury nomineerde haar omdat 'Samira op bijzondere wijze ene brug heeft geslagen tussen kinderopvang en het brede sociaal werk in de buurt en wijk.

De vakjury heeft per kandidaat gekeken naar innovatie in het werk, persoonlijkheid, competenties en de impact voor inwoners en de wijk. Daarnaast lette de jury op de diversiteit in het werk, de zichtbaarheid ervan en de bijdrage aan een sterke sociale basis. Een ander belangrijk criterium was de verwachting of de kandidaat geschikt is voor het uitdragen van de titel.

Over ieder van de drie genomineerden is een filmpje gemaakt, dat bekeken kan worden via zorgwelzijn.nl/verkiezing. Daar kan ook meteen gestemd worden.

Iedereen kan vervolgens op zijn of haar favoriete sociaal werker stemmen. Deze stemmen bepalen 25% van de punten van de uiteindelijke winnaar of winnares. Tijdens de Dag van de Sociaal Werker op 13 maart 2019 mag het zaalpubliek ook stemmen, dit telt mee voor 25%. En tot slot bepaalt de vakjury voor de overige 50% wie de titel in de wacht sleept.

Meer lezen over het werk van Samira en haar nominatie? Klik hier.

12 februari 2019

Dit is de naam van een project om ouder wordende burgers in de wijken van Den Haag met elkaar en met de initiatiefnemer van het project in gesprek te laten komen. Het initiatief voor dit project is genomen door de Stedelijke Ouderen Commissie (SOC). De SOC adviseert onder andere het gemeentebestuur over ouderenbeleid. De inbreng van de Haagse Ouderen is zeer bepalend voor de kwaliteit van de adviezen. Die inbreng is er via de ouderenbelangenorganisaties, die lid zijn van de SOC, een stedelijk ouderenpanel en regelmatige enquêtes. Omdat hiermee niet alle ouder wordende burgers in Den Haag worden bereikt, is het initiatief genomen voor het project “Senioren laten van zich horen in de wijk”. In dit project werken de volgende organisaties samen: SamenKracht.Nu, De Haagse Hogeschool, De Stedelijke Ouderen Commissie en Xtra.

Op 17 januari is in de Centrale Bibliotheek door wethouder Kavita Parbhudayal de aftrap gegeven voor het project. Een videoreportage van deze bijeenkomst is gemaakt door Ed Riem (SOC) en Dennis Simonis (Haagse Dingen) en kunt u hier bekijken.

22 januari 2019

“Wijkteams laten de zorgkosten alleen maar verder stijgen”. Dat is de conclusie die je zou kunnen trekken uit het recente onderzoek van het CPB.
Het onderzoeksrapport heeft de titel De wijkteambenadering nader bekeken. Het was handig geweest als ze ook wat bréder hadden gekeken. Want de werkelijkheid is zoals zo vaak genuanceerder, al was het maar omdat het CPB alleen keek naar dagbesteding en individuele begeleiding. En bovendien uitsluitend naar de financiële korte-termijn-aspecten van de zaak, en niet naar bijvoorbeeld de jeugdhulp en de grotere beweging waarvan de wijkteams deel uitmaken: de transformatie in het sociale domein.

Lees hier het gehele blog van Eric Lemstra bij Sociaal Werk Nederland.

Twitterfeed

Wij hebben onze krachten gebundeld in Xtra

Op zoek naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u op zoek naar praktische informatie over wat wij doen, tijdstippen en locaties? Of wilt u meer weten over het nieuws uit de wijken? Klik dan op de buttons hieronder. U wordt dan doorgezet naar de websites van de betreffende organisaties.

Zebra WelzijnVOOR WelzijnMOOI WelzijnMEE ZHNJIPJITSMW +JongLeren