Welkom

Er komt een nieuwe website aan!

Op dit moment werken we aan een nieuwe website en is deze website niet volledig.

Indien u specifieke informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.

Welkom

 

Samen zetten we ons in voor mensen die het (even) niet alleen kunnen

 

Ieder mens telt mee. Ieder mens moet mee kúnnen doen in onze samenleving. Dagelijks zijn honderden professionals keihard aan het werk om inwoners hierbij te ondersteunen. 

Xtra is opgericht om ervoor te zorgen dat die professionals zich volledig kunnen focussen op de mensen die hun hulp nodig hebben. Als koepel van zes organisaties in regio Haaglanden bundelt Xtra praktische werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering. Nog belangrijker is echter dat deze samenwerking ook kennisuitwisseling, kruisbestuiving en innovatie mogelijk maakt.

Dit maakt het mogelijk om inwoners in samenhang te helpen in elke levensfase en op tal van gebieden. Van advies bij ongewenste zwangerschap tot ondersteuning van ouderen. Van een loket voor jonge moeders tot maatschappelijk werk. Van voorschoolse educatie tot activiteiten in de wijk. Van laagdrempelige informatie voor jongeren tot intensieve begeleiding van woongroepen. Van begeleiding van mensen met een beperking tot schoolmaatschappelijk werk…

Samen zetten de medewerkers van Mooi welzijn, Zebra welzijn, Voor welzijn, Xtra Plus, JongLeren en MEE ZHN zich in voor mensen die het (even) niet alleen kunnen.

Nieuws

Koning brengt digitaal werkbezoek aan jongeren en professionals die hen ondersteunen in coronatijd

15 april 2021

15 april 2021

Zijne Majesteit de Koning bracht vanmiddag een digitaal werkbezoek aan vier organisaties die jongeren ondersteunen in Den Haag en omstreken.  Centraal hierbij stond jongerenwelzijn in coronatijd.

De Koning ging in gesprek met jongeren en met medewerkers en vrijwilligers die hen ondersteunen.  Deze professionals en vrijwilligers hebben elk hun eigen expertise en manier van werken. 

Zo sprak Koning Willem-Alexander met jongerenwerkers van Zebra Welzijn over de aspecten van het reguliere jongerenwerk en over projecten en activiteiten die in deze tijd voor jongeren worden opgezet. Ook vertelde een schulddienstverlener van het Jongeren Informatie Punt (JIP) over de impact van corona op de situatie van jongeren en een begeleider van Loket voor Jonge Moeders over hoe de pandemie hun werkzaamheden beïnvloedt. Vervolgens sprak de Koning met een consulent en vrijwilliger van VTV Thuismaatjes. Bij VTV  kunnen mensen met een beperking met een ‘maatje op maat’ activiteiten  ondernemen. Afsluitend sprak Koning Willem-Alexander met betrokkenen van Restaurant Parkoers, dat als leerwerktraject voortijdige schoolverlaters en jongeren met een beperking opleidt en hen begeleidt naar een vervolgstudie of een zelfstandige werkplek. 

Bij elk onderdeel van het gesprek was ook een jongere aanwezig.  Zij vertelden pakkend over hun ervaringen in deze moeilijke tijd en wat de ondersteuning die ze krijgen voor hen betekent.  Deze getuigenissen maakten veel indruk.  Koning Willem-Alexander was dankbaar dat deze jongeren zo open over de impact van corona op hun leven wilden vertellen.  Ook sprak hij zijn waardering uit voor de professionals en vrijwilligers die nu des te meer betekenen voor jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben.

Dit werd onderschreven door wethouder Jeugd in Den Haag, Kavita Parbhudayal: “Voor veel jongeren in de stad zijn het zware tijden. School, werk, sport, tijd met vrienden: alles loopt anders. De impact van de coronamaatregelen op het sociale leven en de mentale gezondheid van jongeren is groot. Met een omvangrijke ondersteuningsaanpak draagt het stadsbestuur samen met talrijke organisaties bij aan het versterken van de mentale weerbaarheid van jongeren en stimuleren wij hun participatie”.

De jongeren vonden het heel bijzonder om hun verhaal te kunnen vertellen aan ons staatshoofd.  Daan de Bruijn: “Ik vond het een grote eer om met de koning te praten en VTV Thuismaatjes voor te kunnen stellen. We hebben gesproken over hoe ik de coronatijd ervaar en wat mijn maatje Thomas voor mij betekent”

Uit alle gesprekken bleek de impact die de coronapandemie heeft op het dagelijkse leven van jongeren. Op de leeftijd waarop normaal gezien vooral kansen moeten worden geboden en ontwikkeling mogelijk gemaakt, zijn nu veel dagelijkse dingen buiten handbereik.  Iedere jongere gaat hier anders mee om.  Vaak blijkt ondersteuning op maat een groot verschil te maken voor hoe ze deze tijd beleven.

Over Zebra, JIP, VTV en Parkoers

Zebra Welzijn
Zebra Welzijn is actief in het Haagse stadsdeel Centrum, waar de wijken Schilderswijk en Transvaal onder vallen. Het team van gedreven professionals - en een groot aantal vrijwilligers - ondersteunt bewoners van jong tot oud die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Zebra werkt samen met partners in de wijk, het onderwijs, zorg, bewonersorganisaties en de gemeente.  Samen ondersteunen ze inwoners om hun talenten en mogelijkheden te benutten en uitdagingen aan te gaan binnen en met hun sociale netwerk.

JIP Haaglanden
Het Jongeren Informatie Punt (JIP) biedt gratis en anoniem informatie, advies en ondersteuning aan jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Het is haar missie om jongeren te ondersteunen bij hun ontplooiing en zelfredzaamheid. Dit doen zij door enerzijds informatie toegankelijk te maken voor en ter beschikking te stellen aan jongeren en anderzijds door het stimuleren en het faciliteren van de participatie van jongeren in de samenleving, in hun eigen leefomgeving en binnen het JIP. JIP is onderdeel van Xtra Plus.

VTV
VTV, Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vormingsactiviteiten, biedt mensen met een beperking diverse groepsactiviteiten in de regio’s Delft, Leiden en Den Haag. Daarnaast biedt zij 1 op 1 sportbegeleiding met de Beweegcoach en Maatjes op Maat via Thuismaatjes. Mensen met een beperking willen meedoen in de maatschappij, maar varen wel bij structuur en veiligheid. Samen met een thuismaatje vinden ze het fijn om thuis iets te doen of om er op uit te gaan. Thuismaatjes van VTV koppelt vrijwillige maatjes aan mensen met een hulpvraag of aan gezinnen met een kind met een beperking. Een maatje zorgt ervoor dat zij, net als iedereen, aan het gewone leven kunnen deelnemen, een vertrouwensband kunnen opbouwen en hun sociaal netwerk uitbreiden. VTV wordt ondersteund door Stichting MEE Zuid-Holland Noord (MEE ZHN).

Parkoers
Parkoers is een bijzondere horecalocatie in het Zuiderpark. Hier worden leerwerktrajecten geboden aan jongeren met een beperking en aan voortijdig schoolverlaters. In nauwe samenwerking met ROC Mondriaan worden jongeren begeleid naar een vervolgstudie of een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt. Parkoers is een project van MEE ZHN.

       

 

Burgemeester Van Zanen op bezoek bij JongLeren!

13 april 2021

Op 1 april jl. (en het is echt waar!) mocht JongLeren (ondersteund door Xtra) op peuterleerplek Schuitje Varen burgemeester van Zanen verwelkomen.
Na een warm onthaal van de peuters (die allemaal een zelfgemaakte ambtsketen omhadden) nam de burgemeester plaats in de kring en las hij vol overgave voor uit het prentenboek ‘Coco kan het’. Door zijn brede bewegingen, verschillende stemmetjes en af en toe een grapje, hingen de kinderen aan zijn lippen en luisterden ze aandachtig.
Burgemeester Van Zanen was erg geïnteresseerd in hoe de Pedagogisch Medewerkers deze tijd beleefden en liet duidelijk blijken dat hij respect had voor het werk dat neergezet is in het afgelopen jaar.

Item op Den Haag FM
Den Haag FM heeft een leuk item gemaakt over het bezoek van burgemeester van Zanen aan onze peuterleerplek Schuitje Varen vorige week.

 

04 februari 2021

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag een digitaal werkbezoek gebracht aan het Vadercentrum ADAM.  De impact van die coronacrisis en de maatregelen op bezoekers, medewerkers en vrijwilligers stond centraal bij het gesprek.

De koning ging in gesprek met de drijvende kracht achter het vadercentrum, Bilal Sahin, en een aantal vrijwilligers.  Daarbij kreeg hij ook een digitale impressie van een aantal onderdelen van het vadercentrum.  

Bilal Sahin: “Al twintig jaar zetten tientallen vrijwilligers zich in om samen met de vaders uit de buurt de wijk een stukje mooier te maken.  Het betekent veel voor ons dat de Koning met zoveel oprechte interesse kwam kijken naar wat hier gebeurt.”

De koning werd rondgeleid langs de werkplaats, het atelier en de weggeefwinkel.   In de werkplaats vertelden betrokken vrijwilligers over de activiteiten die hier plaatsvinden; van cursussen lassen (in samenwerking met HTM) en houtbewerking over fietsen herstellen tot haren knippen.  In het atelier vertelden vier vrijwilligers onder andere dat er nu mondkapjes worden genaaid in plaats van de cursussen kleermaken die er normaal plaatsvinden. Er zijn al 60.000 mondkapjes geproduceerd voor minder kapitaalkrachtige inwoners en zorgmedewerkers.  Ook de weggeefwinkel is  - op afspraak -open gebleven voor inwoners die het nodig hebben.  Twee vrijwilligers vertelden over de opzet ervan en de rol in de wijk.

Koning Willem-Alexander sprak zijn waardering uit voor het werk van de vrijwilligers. Hij vond het indrukwekkend dat zoveel mensen zich elke dag inzetten voor elkaar en hun buurt.

Het vadercentrum drijft op de enthousiaste inzet van tientallen vrijwilligers en zij kregen dan ook alle aandacht tijdens het bezoek.  Ook Haags Wethouder  welzijn, Martijn Balster, sprak zijn waardering uit voor hun inzet na afloop van het bezoek waar hij bij aanwezig was.

Martijn Balster: “Initiatieven als het vadercentrum zijn ontzettend belangrijk voor deze stad. Alle hulde aan deze vrijwilligers die zorgen voor ondersteuning voor inwoners en verbinding in de wijk.  In deze coronatijd wordt het belang van een vangnet voor veel inwoners nog duidelijker dan ooit.”


Vadercentrum ADAM
In 2004 bracht de Koning, toen nog prins, ook een bezoek aan het Vadercentrum. Sindsdien is er veel veranderd maar de basisfilosofie is dezelfde gebleven.  Die basisfilosofie is dat het welzijn en de bijhorende integratie en emancipatie van vaders een grote impact hebben op hun hele gezin. Daarom worden er praktische cursussen geboden zoals lassen of kleermaken, is er een  fietsenmaker aan de slag, is er een repair café gevestigd en loopt er al heel lang een buurtvaderproject.  Daarnaast is er ook een weggeefwinkel en een uitgiftepunt van de voedselbank  gevestigd.

Tijdens de coronatijd zijn de vrijwilligers van het vadercentrum op zoek gegaan naar nieuwe manieren om mensen te bereiken en een meerwaarde te bieden aan wijk en stad. Zo zijn er telefooncirkels gestart met zo’n 250 deelnemers en 20 groepen, is de weggeefwinkel op afspraak open gebleven en wordt er gewerkt aan 100.000 mondkapjes.

Het vadercentrum is één van de projecten van Mooi Welzijn.  Mooi Welzijn wordt ondersteund door Stichting Xtra.  

 

21 januari 2021

Met trots vertellen we dat Xtra het NOV-Keurmerk 'Goed Geregeld' heeft behaald voor haar organisatie onderdeel vrijwilligerswerk in Den Haag. Dit resultaat is behaald na een lang en intensief voorbereidingstraject waarin onze vrijwilligersraden met ondersteuning van medewerkers aan de slag zijn gegaan. Zij organiseerden een enquête onder de Xtra vrijwilligers. Ook vulden zij de zelfevaluatie in die onderdeel is van het traject 'Goed Geregeld' van het NOV. 
Eindgesprekken vonden plaats met vrijwilligers uit stadsdeel Centrum, Laak en Haagse Hout/Leidschenveen-Ypenburg. Natuurlijk zijn wij enorm blij met dit mooie eindresultaat! Namens Xtra bedanken wij iedereen die eraan bij heeft gedragen om tot dit mooie resultaat te komen.  

Wat houdt het keurmerk 'Goed Geregeld' in?

Het keurmerk 'Goed Geregeld' is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria van NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

Met de kwaliteitsonderscheiding wil NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren toe te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Organisaties die de onderscheiding krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten.

24 november 2020

Eergerelateerd geweld, uithuwelijking, huiselijk geweld, achterlating… Verborgen leed waar niemand graag over praat. Het project #Taboe doet dat juist wél. “Alleen door het bespreekbaar te maken, kun je mensen op andere gedachten brengen”, zegt vrijwilliger Moska Maqsoodi op de Internationale dag tegen Vrouwengeweld.

Moska is blij dat er een dag bestaat waarop de wereld stilstaat bij geweld tegen vrouwen. Maar wat haar betreft mogen we er elke dag bij stilstaan. Als vrijwilliger bij het project #Taboe van Mooi welzijn (onderdeel Xtra) onder begeleiding van projectleider Garip Özcan helpt ze vrouwen die het huis niet uit mogen, die worden uitgehuwelijkt, die te maken hebben met seksueel en huiselijk geweld en kinderen die in het land van herkomst worden achtergelaten. En ook zaken als eerwraak om de familie-eer te redden.

Het zijn gevoelige onderwerpen die spelen binnen conservatief-traditionele gezinnen uit de Turkse, Koerdische, Iraakse, Iraanse, Syrische, Marokkaanse, Afghaanse, Somalische en Hindoestaanse gemeenschap. Niemand praat er graag over en soms wordt zelfs het bestaan ervan ontkend. Maar #Taboe maakt het wel bespreekbaar en probeert op die manier escalatie te voorkomen.

Verborgen leed
“Er is zoveel verborgen leed; de verhalen wennen nooit”, zegt Moska die in 2001 vanuit Afghanistan naar Nederland kwam. “Ik ken niemand die geen eer heeft, maar sommigen hebben er alles voor over om de familie-eer te redden en hoog te houden. #Taboe doet er alles aan om dat te voorkomen en dat is elke dag hard werken. Het is pittig, maar dat weegt niet op tegen het grotere belang om mensen andere standpunten te laten zien.”

Moska is een van de achttien vrijwilligers van #Taboe. Allen hebben hun wortels in en kennis van de etnische gemeenschap; ze zijn sleutelfiguren en de ogen en oren zijn van de gemeenschap. Moska is dat voor de Afghaanse gemeenschap in Den Haag. Ze organiseert huiskamer- en voorlichtingsbijeenkomsten en probeert de dialoog op gang te brengen. Na afloop hoort ze verhalen aan, verwijst mensen door naar hulpinstanties en geeft de bijbehorende telefoonnummers.

“Veel vrouwen denken dat geweld door hun man, vader of broer erbij hoort. Ik maak duidelijk dat het niet normaal is en dat dit niet zo hoort. Ik probeer mensen – ook de mannen - op andere gedachten te brengen door te vertellen dat het ook anders kan. Die houden soms krampachtig vast aan geweld en tradities uit angst voor het onbekende. Ze denken negatief over de westerse maatschappij, zijn bang dat ze respect verliezen van hun vrouw en kinderen en dat er over ze wordt geroddeld.”

Eigen wil
Volgens Moska is haar vrijwilligerswerk mentaal zwaar. Niet alleen het leed waarover ze hoort, ook de overtuigingskracht vraagt energie. “Mensen zeggen: waar bemoei jij je mee? Ik leg uit dat iedereen mag leven zoals hij/zij wil. Tradities zijn mooi, maar ze mogen de individuele ontwikkeling van kinderen en hun aansluiting bij onze hedendaagse Nederlandse maatschappij niet in de weg staan. Zodra ze dat wel doen, zullen we er anders over moeten gaan denken.”

#Taboe wil de groep bereiken door bij het individu te beginnen. Moska: “Elk persoon is uniek en heeft een eigen wil. Een ander mag jouw leven niet voor jou bepalen. Als je individuele gedachten kunt veranderen, zal zich dat als een olievlek over de groep verspreiden; mensen delen nu eenmaal ervaringen met elkaar. Zelfs de mensen die zich vastpinnen op tradities zet ik aan het denken. Ik plant een zaadje die misschien niet meteen tot bloei komt, maar die wel een klein begin kan zijn van een andere zienswijze.”

Het project is te vinden op Facebook 
https://www.facebook.com/Hashtagtaboe

 

#Taboe is de opvolger van het project ‘Van huis uit’ en heeft twee prijzen gekregen: ‘Good practica van ministerie van VWS en De Kartiniprijs. Ook genomineerd bij Eenheid is kracht. #Taboe werkt al meer dan tien jaar in Haagse wijken en buurten met een team van vertrouwenspersonen, vaak sleutelfiguren uit de gemeenschap. #Taboe is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig.

 

 

Twitterfeed